JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

ภูเก็ต,พังงา ภูเก็ต,พังงา

มีผู้ชม 508 ครั้ง
ภูเก็ต,พังงา
ภูเก็ต,พังงา ภูเก็ต,พังงา ภูเก็ต,พังงา
รหัสสินค้า : ภูเก็ต,พังงา
ราคา ฿7,900.00THB
จำนวน
 ภูเก็ต-พีพี-ล่องอ่าวพังงา 5 วัน
ภูเก็ต ใข่มุกอันดามัน จะนำท่านเที่ยว หมู่เกาะพีพี  สัมผัสกับสีสันของท้องทะเลสีเขียวมรกต ท่านประทับใจกับ
เกาะนี้อย่างแน่นอนท่านจะได้รับประทานอาหารทะเลจานร้อนสด ๆ   ไข่มุกแห่งอันดามัน นมัสการ หลวงพ่อแช่ม

วัดฉลอง ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ ล่องอ่าวพังงาชม เขาพิงกัน เขาตาปู เกาะปันหยี 
โปรแกรมเดินทาง
วันแรก               กรุงเทพฯ                                                                                                               18.00  น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัท
19.00  น. รถโค้ชปรับอากาศ  ออกเดินทางสู่ จ.พังงา  รับประทานอาหารค่ำ Set box
วันที่สอง            พังงา-ภูเก็ต
07.00  น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.พังงา และ  รับประทานอาหารเช้า
09.30  น. นำท่านลงเรือยนต์ เพื่อชมความงามของ อ่าวพังงาชมความงามตามธรรมชาติของป่าไม้โกงกาง ผ่าน   
               ลำคลองสู่ป่าชายเลนดูนกที่กำลังหาอาหารแถวป่าชายเลน

10.00 น.  ชม ถ้ำลอด ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ธรรมชาติได้บรรจง     สร้างไว้อย่างสวยงาม ท่านจะได้เห็นหินงอก
               หินย้อยสวยงามนับล้าน ๆ ปี     ถ้ำลอดที่จังหวัดพังงามีอยู่ 5 แห่ง แต่ที่เรานำท่านไปชมนั้นเป็นสถานที่
               ง่าย
และสะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชมโดยไม่ต้องรอให้น้ำขึ้นหรือลงเหมือนกับที่อื่น ๆ    ตลอดการเดินทาง
               จะ
พบเห็นภูเขาที่มี่รูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน ชมเขาหมาจู เขาเขียน      ซึ่งมีภาพเขียนสีสมัยโบราณ
               ปรากฏ
ให้เห็น เขาตะปู เขาพิงกัน    ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากกการกัดเซาะของสายน้ำและ
               ความ
เปลี่ยนของพื้นผิวโลก
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร ปันหยีมูเทียร่าห์ บนเกาะปันหยีลิ้มรสอาหารทะเล      พร้อมชม
               ชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมและมีอาชีพทำประมง   แล้วเดินทางกลับสู่
               ท่าเรือ
 แล้วนำท่านชม วิวเสม็ดนางชี ณ เสม็คนางชีบูทีค    ด้วยวิวที่สวยจึงเป็นที่พักที่ยังฮิตตลอดกาล
               เหมาะ
สำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนกับธรรมชาติ      การตกแต่งของรีสอร์ทก็สวยมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะ
               มากๆ ถ่าย
จนไม่มีเวลาให้พักหายใจเลย
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำหลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ..พักผ่อนตามอัธยาศัย
               (พักค้างคืนที่  โรงแรมพาไอพาวิลเลี่ยน หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2 ท่าน )
วันที่สาม            หมู่เกาะพีพี-แหลมพรมเทพ-ภูเก็ต
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี  อิสระในการพักผ่อน เที่ยวชมรอบเกาะ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันจากนั้นท่านชมธรรมชาติและความงามของ      อ่าวต้นไทร เวิ้งอ่าวในวงล้อม
              แห่ง
ขุนเขาชมอ่าวปิโล๊ะซามะและดำน้ำชมปะการังความงามระดับโลก     เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ 
              หลายเรื่อง แล้วนำท่านเข้าที่พัก

17.30 น. นำท่านชม พระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ณ แหลมพรหมเทพ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
               ( พักค้างคืนที่  โรงแรมไอพาวิลเลี่ยน หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2 ท่าน )  
วันที่สี่               ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี 
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาฟหารขงโรงแรม
08.00 น. นำท่านสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด ลักษณะ
              เด่นของพระใหญ่ ได้แก่พระพุทธรูปปางมาร
วิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต   แล้วนำท่านสักการะ
              หลวงพ่อแช่มวัดฉลอง วัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัด
ภูเก็ตภายในอุโบสถ์ประดิษฐานรูปปั้นของหลวงพ่อแช่ม
              หลวงพ่อช่วงและหลวงพ่อเกลื้อม ท่านสามารถ 
นำดอกไม้ ธูป เทียน     มาสักการะขอพรหลวงพ่อทั้ง 3
              ท่าน และนำทองมาติดเพื่อความเป็นสิริมงคลกุฏิ
     จำลองหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง จำลองหุ่นขี้ผึ้งหลวง
              พ่อแช่มวัดฉลอง ภูเก็ตกุฎิจำลองหลวงพ่อแช่มวัด
ฉลองจังหวัดภูเก็ต หากสุภาพสตรีท่านใดแต่งกายไม่
              สุภาพ ทางวัดมีผ้าถุงเตรียมให้สวมใส่ก่อนเข้า
ภายในกุฏิจำลอง
12.00 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวันที่ไทยวิลเลจ
บ่าย        ชม พระผุด ณ วัดพระทอง แวะซื้อของฝาก แล้วเดินทางสู่สุราษฎร์ธานี
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่พลับพลาซีฟู้ด แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า                กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..... พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

อัตรานี้รวม    
1.รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
2.เรือยนต์เที่ยวอ่าวพังงา,เรือเฟอร์รี่เที่ยว พีพี
3.ที่พักที่ จ. ภูเก็ต 2 คืน หรือ  เทียบเท่า 
4.อาหารตามรายการ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
5.มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่  
6.ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม  
1.ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ  
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
3.ค่าทิปมัคคุเทศก์ 500 บาท/ท่าน/ตลอดการเดินทาง
 เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำการเดินทางท่านละ 3,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน