JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

จังหวัดเลย เชียงคาน,ภูเรือ

มีผู้ชม 1089 ครั้ง
เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3วัน 2คืน
เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3วัน 2คืน เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3วัน 2คืน เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3วัน 2คืน เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3วัน 2คืน เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3วัน 2คืน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿5,999.00THB
จำนวน
จังหวัดเลย-เชียงคาน-ภูเรือ 3 วัน
  โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก   กรุงเทพฯ-ด่านซ้าย-วัดเนรมิตวิปัสนา-พระธาตุศรีสองรัก-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน-เชียงคาน
 
  05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก  
  05.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯมุ่งหน้าสู่ อ.หล่มสักโดยรถตู้ปรับอากาศVIP 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  
  12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร อ.หล่มเก่าลิ้มรสเส้นขนมจีนสมุนไพรหลากหลายสี
พร้อมน้ำยา 3 อย่าง,ไข่ต้ม,ลูกชิ้นปลาลวก,หมูย่างที่เติมได้จนอิ่ม
 
  13.00 น. เดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา  
  14.00 น. นำท่านเที่ยวชม    วัดเนรมิตวิปัสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านนมัสการ “พระพุทธชินราชจำลอง” ชมสถาปัตยกรรมภายในวัดที่สร้างจากศิลาแลง ที่ดูสวยงามแปลกตา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารที่สวยงาม     นำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุพนมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรีในการช่วยเหลือกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และกรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) กรุณางดแต่งกาย สีแดง ขึ้นสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก   
  15.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหน้ากากผีตาโขนต่างๆ ที่มีสีสันสวยงามเรื่องราวความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน หนึ่งเดียวในเมืองไทย  
  15.30 น. เดินทางสู่ อ.เชียงคาน เมืองน่ารักที่เงียบสงบริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงความสวยงาม    
  17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เชียงคานแกรนด์ หรือเทียบเท่า  
  19.00 น. บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหาร หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินเชียงคาน บนถนนชายโขงที่มีร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกชมสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ  
  ที่พัก โรงแรม เชียงคานแกรนด์ หรือเทียบเท่า  
  วันที่สอง ตักบาตร-ชมวิวภูทอก-แก่งคุดคู้-วัดศรีคุนเมือง-วัดป่าห้วยลาด-พระกริ่งปวเรศ-ภูเรือ  
  05.00 น. ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส     แล้วเดินทางสู่ถนนชายโขง เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรยามเช้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงคาน              ตักบาตรข้าวเหนียว ณ ถนนชายโขง
(ค่าข้าวเหนียวชุดละประมาณ 50-60 บาท ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)
 
  06.30 น. บริการอาหารเช้าที่ร้านอาหาร แบบเชียงคาน
(บริการท่านด้วย ข้าวเปียกเส้น+โจ๊กหมู+และน้ำดื่ม ท่านละ 1 ชุด)
 
  07.30 น. ขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น         ขึ้นสู่ ภูทอก ภูเขาที่ไม่สูงมากนัก เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที    และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ  
  08.30 น. กลับเข้าสูที่พัก ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระ  
  09.30 น. อำลาที่พักนำท่านเที่ยวชมวัดศรีคุนเมือง แหล่งรวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง อุโบสถและพระประธานมีลักษณะคล้ายที่วัดเชียงทอง ที่เมืองหลวงพระบาง มีองค์พระธาตุสีเหลืองตั้งเด่นอยู่กลางวัด  
  11.00 น. นำท่านชม แก่งคุดคู้ ชม แก่งหินกลางลำน้ำโขง จุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่งดงามแห่งหนึ่ง และให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวมเชียงคาน,มะพร้าวแก้ว ที่เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน   
  12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร  
  13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ภูเรือ ตามเส้นทางที่สวยงามลัดเลาะไปตามเขา  
  15.00 น. นำท่านเข้าสู่ วัดป่าห้วยลาด   ในอดีตเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ และมีการพัฒนาจนเป็นเป็นวัด ปัจจุบันได้มีการสร้าง      ศาลาเฉลิมพระเกียรติขึ้นใหม่ที่มีขนาดใหญ่และสวยงาม เชิญท่านนมัสการพระขาวองค์ใหญ่      “พระสัพพัญญู รู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ” ขนาดความสูง 19 เมตร เคลือบด้วยแร่แคลไซด์ สีขาวบริสุทธิ์        ที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุด ประดิษฐานภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความเป็นสิริมงคล  
  16.00 น. เดินทางเข้าสู่ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑฎูรย์ประภาจอมแพทย์(พระกริ่งปวเรศ) ที่งดงาม ขอพรเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และชมความงดงามของวัดที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม  
  17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ภูเรือ บุษบารีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า  
  18.30 น. บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน   
  ที่พัก ภูเรือ บุษบารีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า  
  วันที่สาม อุทยานภูเรือ-ชมพระอาทิตย์ขึ้น-พระพุทธมหาธรรมราชา-ไร่กำนันจุล-สระบุรี-กรุงเทพฯ  
  05.00 น. ตื่นรับอรุณเช้ามืด       นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ขึ้น พิชิตยอดภูเรือ (สูง 1,365 เมตร) จุดที่หนาวที่สุดของประเทศ (ในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้เห็นทะเลหมอกยามเช้า)         ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปบนยอดเขา เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมบรรยากาศของ พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า บนยอดภูเรือ ชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าสลับกับป่าสน ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  
  08.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท  
  09.00 น. อำลาที่พัก     นำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ ชาโต้เดอเลย   เชิญท่านเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ ไวน์แดง ไวน์ขาว บรั่นดี ผลองุ่นสด อะคาดาเมีย และของที่ระลึกต่างๆ  
  11.30 น. ถึง จ.เพชรบูรณ์       ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ภายในพระพุทธรูปสำคัญของ     จ.เพชรบูรณ์ ที่มีความสำคัญของชาวเพชรบูรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  
  12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร จังหวัดเพชรบูรณ์  
  13.30 น. แวะให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก    ที่ ร้านไร่กำนันจุล อาทิ ปลาส้ม,ผลไม้แปรรูปต่างๆ, น้ำผลไม้ต่างๆ,   ของขบเคี้ยวต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย เชิญท่านเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน  
  14.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  
  18.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ