JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

เชียงราย เชียงราย

มีผู้ชม 415 ครั้ง
ทัวร์เชียงราย 5 วัน
ทัวร์เชียงราย 5 วัน ทัวร์เชียงราย 5 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿6,999.00THB
จำนวน
เที่ยวเชียงราย 5 วัน พัก โรงแรม 2 คืน
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ–เชียงใหม่

17.00 น. พร้อมกัน
ณ จุดนัดพบ ตรวจเช็คสัมภาระในการเดินทาง
18.00 น. โดยรถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ภาคเหนือบริการอาหารมื้อเย็น(1)แบบปิกนิกบนรถ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการสมควรแก่เวลาพักผ่อนตาม
              อัธยาศัย (พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ )

วันที่สอง    เชียงใหม่-เชียงราย-วัดถ้ำปลา-ถ้ำเปลวป่องฟ้า -ดอยตุง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ บริการอาหารมื้อเช้า(2) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
08.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงรายโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
10.00 น. นำท่านเดินทาง วัดถ้ำปลา นำท่านกราบสักการะ พระเจดีย์เกศาธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเปลวป่องฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย        นำท่านขึ้น ดอยตุง (หากเวลาพอ นำท่านสักการะพระธาตุดอยตุง เพื่อความเป็นสิริมงคล)  จากนั้นนำทุกท่าน ชม หอแห่งแรงบันดาลใจ ชมสวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง  ชมสวนดอกไม้ที่งดงามไม่แพ้ที่ใดๆ
และนำท่านชม
พระตำหนักดอยตุง  ซึ่งเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทย-สวิสซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์งดงามน่าประทับใจให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
18.30 น. บริการอาหารมื้อเย็น(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติหนาวเย็นอิสระในการพักผ่อน     พักค้างแรม ณ โรงแรม ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า ห้องละ 2 ท่าน
วันที่สาม     ดอยผาตั้ง -ผาบ่องประตูสยาม-ภูชี้ฟ้า-โครงการเกษตรผาหม่น 
05.00 น. ปลุกท่านยามเช้า
05.30 น. ออกเดินทางสู่ภูชี้ฟ้า
06.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า(5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ภูชี้ฟ้าระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศระหว่างการเดินทางนำท่านเที่ยวดอยผาตั้งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเทือกเขาแนวพรมแดนไทย-ลาว สูง1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดอยผาตั้งถือเป็นเป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกที่ สวยงามไม่แพ้ภูชี้ฟ้า บนจุดชมวิวจะเป็นแนวเขาซึ่งชมวิวได้ตลอดแนว นอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจ คือ ผาบ่องประตูสยาม ซึ่งเป็นประตูที่สร้างขึ้นในช่องเขาเพื่อกั้นพรมแดนไทย-ลาว ไม่ให้คนข้ามผ่านไปมาได้ เมื่อขึ้นถึงยอดภูแล้ว ส่งที่จะได้เห็นคือ ช่องเขาขาด เป็นช่องเขาที่หินขาดจากกันมองเห็นแม่น้ำโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดีและมักเกิดทะเลหมอกที่มาปรากฎในบริเวณช่องเขาขาดนี้อยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ เนื่องจาก ดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพูและดอกเสี้ยวสีขาวจะบานสะพรั่งงดงาม นอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจ คือ 1)อนุสรณ์นายพลหลี่ 2)พระพุทธรูป 3)ป่าหินยูนนาน 4)ช่องเขาขาด 5)เนิน102 6)เนิน103 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย        นำท่านสู่ภูชี้ฟ้า  ภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่นสูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมี ทิวทัศน์สวยงามเป็นพิเศษถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เดินทางเท้าประมาณ 800 เมตร จากลานจอดรถ) จากนั้นก่อนกลับสู่เมืองเชียงราย นำท่านแวะชมดอกไม้ ณ โครงการเกษตรผาหม่น  ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกภูซาง  เป็นน้ำตกที่มีน้ำอุ่นไหลออกมาตามธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย
19.00 น. บริการอาหารมื้อเย็น (7) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งไนท์บาซ่าเชียงราย (กลับสู่ที่พักเอง)   พักค้างแรม ณ โรงแรม ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า ห้องละ 2 ท่าน
วันที่สี่        วัดร่องเสือเต้น-วัดห้วยปลากั้ง-ไร่บุญรอด
07.00 น. บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาที่พักนำท่านเดินทางสู่  นำท่านชม วัดร่องเสือเต้น พระวิหารหลังใหม่สีฟ้า  ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหนึ่งมีความคล้ายกับผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ.ถวัลย์ ดัชนีย์ ชม วัดห้วยปลากั้ง ภายในเจดีย์ มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลัก ด้วยไม้ ตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่ด้วย ชม ไร่บุญรอดนำท่านถ่ายภาพกับสิงห์ตัวใหญ่สัญลักษณ์วัดร่องขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมโบสถ์ขาวลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม ชมภาพวาดในผาผนังในโบสถ์ ชมห้องแสดงผลงานภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย ชม ไร่ชาฉุยฟง ด้วยเสน่ห์ของต้นชาสีเขียวที่ทอดยาวจนสุดสายตา ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสว่างสดใส สวยงามจนถึงขั้นว่าหลายคนบอกว่านี่แหละคือ O'sulloc แห่งเมืองไทยเลยทีเดียว
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  อุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซียลเซียส  เป็นน้ำพุร้อนที่สูงและสวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้  สามารถนำไข่ไปต้มให้สุกหรือแช่เท้าที่บ่อน้ำอุ่น  อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลาที่เหมาะสม
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) ณ สิบสองปันนาขันโตก พร้อมชมโชว์การแสดงพื้อนเมือง
20.00 น. จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อนบนรถ
วันที่ห้า      กรุงเทพฯ
06.00 น.     เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ.............
หมายเหตุ   รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
สิ่งของที่จำเป็นควรนำติดตัว    ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิลม์, รองเท้าสวมสบาย, เสื้อกันลม, ของใช้จำเป็น 
 
 อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
  • รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ที่ใช้ในการท่องเที่ยว
  • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง     
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ  
  • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
  • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม
  • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท,
  • วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
อัตรานี้ไม่รวม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
  • ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น