JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ประเทศไทย น่าน-แพร่-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก

มีผู้ชม 3309 ครั้ง
ไหว้พระ 9 วัด เมืองน่าน,เที่ยวเมืองแพร่,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก
ไหว้พระ 9 วัด เมืองน่าน,เที่ยวเมืองแพร่,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก    ไหว้พระ 9 วัด เมืองน่าน,เที่ยวเมืองแพร่,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก
รหัสสินค้า : น่าน-แพร่-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก
ราคา ฿6,900.00 THB
จำนวน
ชมความสวยงามแห่งเมืองน่าน สัมผัสอารยธรรมโบราณแห่งเมืองเหนือ
โดยรถตู้ปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน
ำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง              กรุงเทพฯ – จังหวัดน่าน
19.00 น.คณะพร้อมเดินทางที่จุดนัดหมาย รถตู้ปรับอากาศ D4D รุ่นใหม่รอรับท่าน       พร้อมเจ้าหน้าที่ Travel Award Center คอยดูแลท่านพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ พร้อมแล้วออกเดินทางนำท่านเดินทางมุ่งสู่ จังหวัดน่าน คืนนี้พักผ่อนบนรถ 
วันที่สองของการเดินทาง           ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน  ไหว้พระ 9 วัด 
05.00 น.คณะเดินทางถึง จังหวัดน่าน นำท่านเข้าสู่โรงแรม.................ให้ท่านได้ทำธุรกิจส่วนตัว
06.00 น.นำท่านใส่บาตรทำบุญตอนเช้า วัดสวนตาล ตั้งอยู่ถนนมหายศ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปด้านทิศเหนือ  ประมาณ 1 กิโลเมตร ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทองทิพย์  ได้ชื่อว่าเป็นทิพย์แห่งทอง พระคู่บ้านคู่เมืองน่าน รูปลักษณ์สวยงาม ไหว้พระเจ้าทองทิพย์ ขอพรให้มั่งมี ศรีสุข เชื่อกันว่า ผู้ใดได้มาสักการะจะประสบความเจริญรุ่งเรือง ประกอบสัมมาอาชีพเจริญก้าวหน้าทำมาค้าขายได้ผลกำไร 
07.30 น.บริการอาหารเช้าแบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม
08.30 น.นำท่านไหว้พระวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ปูนชนียสถานที่เก่าแก่คู่เมืองน่านมานานกว่า 600 ปี สร้างในสมัยพญาการเมืองเจ้าผู้ครองนครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง  สื่อความหมายให้ทราบว่า เป็นพุทธสถานที่ชำระล้าง(แช่)ซึ่งกิเลส บาป ให้หมดหรือแห้งไป มีองค์พระธาตุแช่แห้ง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ลักษณะทรงระฆัง มีฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่รองรับวิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งในพระวิหารประดิษฐานพระเจ้าล้านทองปางมารวิชัย ศิลปกรรมสมัยสุโขทัยวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  มีอายุกว่า 600 ปี  เดิมชื่อวัดหลวง หรือวัดหลวงกลางเวียง หรือวัดหลวงประจำเมือง ส่วนชื่อวัดพระธาตุช้างค้ำ เป็นเพราะว่าวัดนี้มีพุทธเจดีย์ หรือพระธาตุหลวง ที่มีช้างปูนปั้ครึ่งตัวโผล่ออกมาโดยรอบองค์เจดีย์ทั้ง 4 ด้าน ภายในวัดชมหอพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ข้างในหอไตร ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำประทับยืนอายุเกือบ 600 ปี  จากนั้นเข้าวิหารนมัสการพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ “พระเจ้าหลวง” พระประธานในพระวิหารหลวง และพระพุทธรูปประทับยืนอีก 2 องค์ ที่พระเจ้าฬารผาสุม ปรารถนาสร้างเพื่อให้คงไว้ในศาสนา 5,000 ปี  และปรารถนาให้เห็นพระศรีอริยไมตรี   ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.น่าน ซึ่งเก็บรักษางาช้างดำ อันเป็นของคู่บ้านคู่เมืองตลอดจนรวบรวมของมีค่าทางโบราณวัตถุศิลปะวัตถุ   จัดแสดงภูมิหลังเมืองน่าน ตลอดจนชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ไว้ได้อย่างลงตัว Unseen วัดภูมินทร์ วัดหลวงในเขตพระนครเดิมนมัสการพระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี ที่มีพระปฤษฏางค์ชนกัน 4 ทิศ ชมความสง่างามของโบสถ์ พระเจดีย์และวิหารทรงจตุรมุขที่สร้างเป็นหนึ่งเดียว บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว    ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่วิจิตรกรรมงานศิลป์แสดงเรื่องชาดกวิถีชีวิตของคนน่านในสมัยโบราณซึ่งยังทรงคุณค่าจนถึงปัจจุบัน วัดหัวข่วง จัดเป็นวิหารที่สวยงาม  อาคารทรงจั่ว หน้าบันประดับลวดลายไม้จำหลักรูปพรรณพฤกษา  ประณีตและสวยงาม แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น  คือเจดีย์ หอพระไตรปิฎก   และภายในพระ        อุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย           
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ร้านเรือนแก้ว ในบรรยากาศริมแม่น้ำน่าน
13.00 น.นำท่านไหว้พระที่ วัดมิ่งเมือง สักการะพระหลักเมืองน่าน ชมพระวิหารสวดลายปูนปั้น ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวประวัติของเมืองน่านสักการะองค์พระสยามเทวาธิราช กษัตริย์ผู้พิทักษ์แผ่นดินสยาม เพื่อเสริมบารมีความเป็นมิ่งมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปลอดภัยคลาดแคล้วจากข้าศึกศัตรู วัดพญาภูนมัสการพระพุทธปฎิมา พระประธานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่านปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน ชมพระพุทธเจ้าปางลีลาอีก 2 ใน 5 องค์ที่พระเจ้าฬารผาสุมปรารถนาให้คงไว้ในพุทธศาสนา   5,000 ปี และให้เห็นพระศรีอริยไมตริ และในบริเวณวัดสามารถเรียนรู้สิ่งสำคัญทางพุทธศาสนาได้หลากหลาย วัดพญาวัดพญาวัดได้ชื่อว่าเป็นวัดใหญ่แห่งวัด นักท่องเที่ยวเข้าชมบรรยากาศและพักผ่อนใต้ร่มไม้ในบริเวณวัด  นมัสการขอพรองค์พระธาตุจามเทวี และ ศึกษาประวัติพระเจ้าฝนแสนห่า ชมธรรมมาสน์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในจังหวัดน่าน และกำแพงคันดินโบราณ นำท่านสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเบาน้อย  มีพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือพระพุทธมหาอุตมมงคมนันทบุรีศรีเมือง  จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปัว เมืองที่เงียบสงบท่ามกลางเทือกดอยที่สวยงาม
17.30 น.ชมสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาเผ่าเมี่ยนและม้งของ อ.ปัว เครื่องเงินคุณภาพดีลวดลายสวยงามทันสมัยที่สำคัญราคาถูกใจ
18.30 น.รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านครัวต้นตาล ...หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก อุปแก้วรีสอร์ท หรือเทียบเท่า  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง          อุทยานฯดอยภูคา – บ่อเกลือ – Unseen  ต้นดิกเดียม – วัดหนองบัว, ชุมชนไทลื้อ – จ.แพร่
06.00 น.สูดอากาศสดชื่นในไอหมอก หรือออกเดินเที่ยวชมตลาดเช้าของ อ.ปัว ที่มีพืชผักและอาหารแปลกตา
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
08.00 น.นำคณะเดินทางลัดเลาะไปตามสันเขาผีปันนํ้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานฯดอยภูคา ชมป่าดงดิบที่สวยงามร่มรื่น จุดชมวิวลานเสมอดาวตื่นตาตื่นใจกับป่าต้นเต่าร้างยักษ์ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ยุคดึกดำบรรพ์ ต้นชมพูภูคา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากพบได้แห่งเดียวในประเทศ (ดอกบานสะพรั่งเฉพาะเดือน ก.พ.ของทุกปี) แล้วนำชมบ่อเกลือบนภูเขาแห่งเดียวในโลก ที่ อ.บ่อเกลือ ชมการสาธิตการทำเกลือสินเธาว์ที่อยู่บนพื้นที่สูงปัจจุบันมีจำนวน 3 บ่อ  ได้เวลาอันควรเดินทางลงจากดอย กลับ อ.ปัว ชม Unseen ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน) ที่อยู่ในบริเวณวัดปรางค์
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านครัวต้นตาล
13.00 น.เดินทางไปยัง อ.ท่าวังผา  ชมศิลปะของชาวไทยลื้อซึ่งได้โยกย้ายถิ่นฐานมาจากแคว้นสิบสองปันนา ณ วัดหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถซึ่งเป็นจิตรกรรมวิถีโบราณสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยนั้นในยุครัชกาลที่ 5 และเรื่องราวจันทคาธชาดก และเรื่องพุทธประวัติ ชมหมู่บ้านไทลื้อบ้านหนองบัว สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ และเลือกซื้อของฝากผ้าทอพื้นเมืองซึ่งมีหลากหลายลวดลาย โดยเฉพาะ ผ้าทอลายน้ำไหล ซึ่งงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยลื้อ  
15.00 น.นำท่านเดินทางมุ่งสู่ จ.แพร่  พักผ่อนบนรถ
18.00 น.บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหาร   โรงแรม แม่ยมพาเลซ จ.แพร่  และเข้าที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ของการเดินทาง      จังหวัด.แพร่ – จังหวัดอุตรดิตถ์ – จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดนครสวรรค์ – กรุงเทพฯ
06.00 น.อรุณสวัสดิ์เจ้า.. ชวนกันนั่งสามล้อชมวิถี ไปทำบุญตักบาตรที่ประตูชัย เลือกชิมขนม อาหารท้องถิ่นเล่นๆ 
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.คณะเดินทางไปสักการะสถานที่อันเป็นมงคล ณ วัดพระธาตุช่อแฮ วัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล องค์พระธาตุเป็นศิลปแบบเชียงแสนภายในบรรจุพระเกศธาตุ จากนั้นเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก นำท่านเข้าสู่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารชาวบ้านส่วนใหญ่มักเรียกขานกันว่า วัดใหญ่หรือวัดพระศรี แม้นพระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานในวิหารคือ พระพุทธชินราช ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่ ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ  ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก และมีเวลาให้ท่านได้ซื้อของฝาก 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์ เข้าสู่อำเภอไชโย นำท่านแวะวัดไชโย เป็นวัดราษฎร์โบราณสร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีความสำคัญขึ้น มาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรีได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่เป็นปูนขาวไม่ปิดทองไว้กลางแจ้ง ณ วัดแห่งนี้ ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยในปี พ.ศ. 2430
17.00 น.รับทานอาหารค่แบบพื้นเมือง จนได้เวลาพอสมควรออกเดินทางต่อกลับสู่กรงเทพฯ      
20.00 น.  คณะถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ
อัตรานี้รวม
01.ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ  
02.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการ
03.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามรายการ 
04.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการ
05.ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000  บาท. (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ ประกัน)
06.ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท. (กรณีบาดเจ็บ ตามเงื่อนไขบริษัทฯ ประกัน)
07.ค่านำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และให้ความรู้และความบันเทิงตลอดเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
01.ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
02.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ และ อื่นๆ
03.ค่าทิปคนขับรถ , ค่าทิปไกด์ ค่าทิปโรงแรม แล้วแต่ความพึงพอใจ
หมายเหตุ  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ขึ้นอยู่ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ และรายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล