JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

เชียงราย เชียงราย

มีผู้ชม 163 ครั้ง
แอ่วเชียงราย ดอยตุง ดอยช้างมูบ 3 วัน (เครื่องบิน)
แอ่วเชียงราย ดอยตุง ดอยช้างมูบ 3 วัน (เครื่องบิน) แอ่วเชียงราย ดอยตุง ดอยช้างมูบ 3 วัน (เครื่องบิน) แอ่วเชียงราย ดอยตุง ดอยช้างมูบ 3 วัน (เครื่องบิน) แอ่วเชียงราย ดอยตุง ดอยช้างมูบ 3 วัน (เครื่องบิน)
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿12,500.00THB
จำนวน
แอ่วเชียงราย ดอยตุง ดอยช้างมูบ 3 วัน (บินเครื่อง)
 
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
 ดอนเมือง-เชียงราย-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-ดอยช้างมูบ-หมู่บ้านผาฮี้
           วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน-ช้อปปิ้งแม่สาย
 
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2  ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 14-15  เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินนกแอร์  สังเกตป้ายต้อนรับ   มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ  
07.20 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ จังหวัดเชียงราย โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8714  
08.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย‎ ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋าเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง (ที่นั่งบนรถตู้ ไกด์จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมในแต่ละคันตามลำดับการจองทัวร์)  
  นำท่านท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา  ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  “พระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกส่วนไหปลาร้า)” และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีกุล(หมู) ตามความเชื่อของชาวล้านนา  
  นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและสวิสชาเล่ต์ ที่กลมกลืนสวยงามเป็นอย่างมาก นำท่านเข้าชมภายในพระตำหนัก และเชิญท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกพระตำหนักที่เป็นสวนดอกไม้ที่สวยงาม จากนั้นชมนำท่านเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่มีความสวยงาม บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณสวน ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน  
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร  
13.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่จุดชมวิวไทย-พม่า ที่ ดอยช้างมูบ เป็นที่ตั้งของสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 บนพื้นที่ 250 ไร่ มีพระสถูปช้างมูบตั้งอยู่บนหินขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างหมอบ เป็นเจดีย์ขนาดเล็กที่เก่าแก่ อายุประมาณ 100 กว่าปี ซึ่งน่าจะเป็นที่มาของชื่อดอย  
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านผาฮี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชนเผ่าอาข่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสืบทอดปลูกกาแฟจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ให้ท่านได้ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ชมวิวห้อยขา ของหมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา สายลม สายหมอก และจิบกาแฟที่คัดสรรพิเศษจากไร่ผาฮี้ หรือจะเลือกสวมอาข่าถ่ายรูปกับมุมสวยๆก็ฟินไปอีกแบบ  
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับความงดงามของวนอุทยานฯ ภายนอก  
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ปิยะพร พาวิลเลี่ยนหรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือช้อปปิ้งตลาดท่าขี้เหล็ก แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณีพลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋าเสื้อกันหนาว  อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน  
18.00 น. บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหาร
ลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ที่พัก โรงแรม ปิยะพร พาวิลเลี่ยนหรือเทียบเท่า  
วันที่สอง  อ.แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-พระเจ้าลานตื้อ-ไร่บุญรอด-วัดร่องขุ่น-วัดร่องสือเต้น  
เช้า ตื่นรับอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
  นำท่านออกเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ริมแม่น้ำโขงสบรวกเป็นบริเวณที่แม่น้ำโขง ซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว มาพบกับแม่น้ำรวก ซึ่งกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและประเทศพม่า นมัสการ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ พระพุทธนวล้านตื้อ ประดิษฐานกลางแจ้ง ณ สามเหลี่ยมทองคำและถ่ายรูปคู่กับซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ  
10.00 น. จากนั้นออกเดินทาง ไร่บุญรอดหรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนานาชนิด มีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่  โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิด ตามความเหมาะสมกับสภาพดิน มีชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภูภิรมย์  
13.30 น. นำท่านชม วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยสร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงาม แปลกตา ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง   
15.00 น. เดินทางถึง วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา  กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  และเคยเข้าไปทำงานที่วัดร่องขุ่น  เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พริ้วไหวนั้น สล่านกได้จากการเรียนรู้จากอาจารย์ แต่ศิลปะของ อาจารย์จะ ใช้โทนสีขาว และมีการใช้กระจก
แต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็นการใช้สีน้ำเงินฟ้าแทนเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ ประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเชิญท่านร่วมทำบุญถวายสังฆทานและจตุปัจจัยแก่พระภิกษุ ณ วัดร่องเสือเต้นฯ
 
17.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคำธนา เดอะโคโลเนียล จ.เชียงราย หรือเทียบเท่า  
18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารลีลาวดี  
20.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคำธนา เดอะโคโลเนียล จ.เชียงราย หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย  
ที่พัก โรงแรมคำธนา เดอะโคโลเนียล จ.เชียงราย หรือเทียบเท่า  
วันที่สาม วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ -ไร่เชิญตะวัน –วัดห้วยปลากั้ง-ของฝาก-สนามบินดอนเมือง  
07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ ที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว” ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าตึง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กิโลเมตรที่ 125 จะเห็นหลักกิโล ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญลักษณ์ของสถานที่เผยแพร่ศาสนาแล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามพร้อมคำสอนทางพุทธศานสุภาษิตให้ท่านได้ศึกษาด้วย  
10.00 น. นำท่านชม ไร่เชิญตะวัน เป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม ที่ท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิระเมธี) ได้สร้างขึ้น จากแรงบัดดาลใจที่จะหาที่ปลีกวิเวกส่วนตัวสงบๆ กลายมาเป็นที่ส่วนร่วมเพื่อทุกคนไปแล้วในปัจจุบัน เพื่อให้คนกรุงที่มีเวลาน้อยได้มีที่ปฎิบัติธรรม ที่ช่วยเสริมเติมพลัง มาชาร์ตแบตเตอรี่แล้วกลับไปทำงานใหม่ ด้านในมีปริศนาธรรม ออกแนวศิลปะเป็นตุงให้ถอดความกันเป็นสถานที่สงบเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการมาภาวนาศีลและศึกษาธรรม  
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเอกโอชา  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์"   ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี  วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์  
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ระหว่างทางแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายที่ร้านขายของฝาก  
16.00 น. ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เช็คอินสัมภาระและรับบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง  
18.25 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8723  
19.40 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ