JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน-ปาย

มีผู้ชม 525 ครั้ง
แม่ฮ่องสอน-ปาย 5 วัน
แม่ฮ่องสอน-ปาย 5 วัน แม่ฮ่องสอน-ปาย 5 วัน แม่ฮ่องสอน-ปาย 5 วัน แม่ฮ่องสอน-ปาย 5 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿7,500.00THB
จำนวน
แม่ฮ่องสอน-ปาย 5 วัน
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก     
     กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
18.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ต้อนรับท่านด้วยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
19.00 น. พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้มห้องสุขภัณฑ์ หรือ รถตู้ VIP นำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่  บริการอาหารค่ำ  SET BOX บนรถพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ สมควรแก่เวลาพักผ่อน... (พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ 1 คืน)
วันที่สอง    ปาย-ถ้ำลอด-แม่ฮ่องสอน-วัดจองคำ วัดจองกลาง-สะพานซูตองเป้-พระธาตุดอยกองมู-ถนนคนเดิน
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดเชียงใหม่  บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ  เดินทางสู่...อำเภอปาย  ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงามของขุนเขาระหว่างทางนำท่านแวะจุดชมวิวรักจัง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
10.30 น.
 นำท่านแวะชม ถ้ำลอด  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งมีลำห้วยชื่อน้ำลาง ไหลลอดภูเขาไปทะลุออกอีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม จากการพบเครื่องมือเครื่องใช้โบราณในถ้ำสันนิษฐานได้ว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ภายในถ้ำมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบด้วยห้องโถงใหญ่อีก 3 ห้อง เรียกชื่อต่างๆ กันคือ ถ้ำเสาหินหลวง เป็นถ้ำกว้างใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ถ้ำตุ๊กตา มีหินงอกเป็นปุ่มปมเล็กๆ คล้ายตุ๊กตาเรียงรายอยู่มากมาย และด้านหนึ่งของผนังถ้ำยังปรากฏ   ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่กว้างและยาวที่สุดในถ้ำลอด ถ้ำสุดท้ายอยู่ด้านทางออกคือ ถ้ำผีแมน นำท่านล่องแพไม้ไผ่สู่ถ้ำผีแมน ( กรุณาเตรียมเสื้อผ้าพร้อมสำหรับการล่องแพไม้ไผ่ )
12.30 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ แก้วโมรา แล้วเดินทางสู่ อ.แม่ฮ่องสอน
บ่าย         จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปชม วัดหัวเวียง สักการะพระเจ้าพาราละแข่ง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องฝีมือช่างมัณฑะเลย์จำลองจากพระมหามุนีองค์จริงที่ประดิษฐานอยู่เมืองมัณฑะเลย์ การหล่อพระเจ้าพาละแข่ง ช่างได้หล่อเป็นท่อนๆจำนวน 9 ท่อน อัญเชิญล่องมาตามแม่น้ำปาย   แล้วนำมาประกอบที่วัดพระนอนจากนั้นจึงนำมาประดิษฐานที่วัดหัวเวียงจากนนั้นนำท่านชมวัดจองคำและวัดจองกลาง วัดไทยแบบพม่าที่ตั้งอยู่ริมหนองจองคำวัดคู่เคียงที่งดงามแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอนชมตุ๊กตาไม้โบราณแบบพม่าถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
18.00 น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารเดินทางสู่ พระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญมาก สำหรับชาวแม่ฮ่องสอนและชาวไทย ชมความงดงามขององค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ และทัศนียภาพที่มองลงมาเห็นเมืองได้อย่างชัดเจน แล้วเดินทางสู่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย (จากถนนคนเดินถึงโรงแรมระยะทางเพียง 150 เมตร)  (พักค้างคืน ณ โรงแรม แม่ฮ่องสอน
วันที่สาม      ล่องแม่น้ำปาย-หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว-ภูโคลน-วัดหัวเวียง-ถ้ำปลา-อ.ปาย-วัดแม่เย็น-ถนนคนเดิน
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือห้วยเดื่อเพื่อล่องแม่น้ำปาย จุดสุดยอดของโปรแกรม ถ้ามาแม่ฮ่องสอนแล้วไม่มาล่องแม่น้ำปาย จะมาไม่ถึง แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายแคบๆ ตื้นไม่เป็นอันตราย ท่านจะสดชื่นกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และแม่น้ำปายสายนี้ยังนำท่านสู่ หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวชาวปะดอง ที่อพยพจากพม่า ชมวิถีชีวิตท้องถิ่น และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชมทิวทัศน์ที่งดงามสองฝั่งทางแวะชมสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทสไทย ณ สะพานซูตองเป้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ ภูโคลน  นำท่านพอกโคลนธรรมชาติแห่งเดียวใน ประเทศไทย พิเศษสุด!!  แพ็คเก็จพอกหน้าเพื่อความสดชื่นกระจ่างใส ท่านละ 1 แพ็คเก็จ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำปลา  ชมฝูงปลาพลวงที่อาศัยอยู่หนาแน่นพร้อมฟังเสียงสายน้ำที่กระทบกับหินในบรรยากาศดีดี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า อิสระเก็บภาพความประทับใจกับอากาศเย็นๆบรรยากาศดีดีจนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปาย นำท่านเดินทางสู่ สะพานบุญโขกู้โส่ สะพานที่สร้างจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านสะพานมอดตัวยาวลงไปในท้องนาด้วยความยาวประมาณ 800 เมตร (หากโอกาสดีจะได้เห็นทะเลหมอกบางๆ ที่ลัดเลาะผ่านขุนเขาอีกด้วย) นำท่านสักการะพระธาตุแม่เย็น  และให้ท่านได้ชมวิวเมืองปายยามเย็น               
18.30 น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารให้ท่านได้อิสระชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกยามค่ำคืนของถนนคนเดินเมืองปาย   
20.30 น. สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย   พักค้างคืน ณ โรงแรมปาย เอราวัณ รีสอร์ท ระดับ3 ดาวรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2 ท่าน 
วันที่สี่         ทะเลหมอกหยุนไหล-วัดศรีดอนชัย -วัดน้ำฮู-หมู่บ้านสันติชล-บ่อน้ำพุร้านไทรงาม-COFFEE IN LOVE-สะพานประวัติศาสตร์ปาย-ขันโตกดินเนอร์พร้อมชมโชว์
05.00 น. ปลุกท่านยามเช้า  นำท่านสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ให้ท่านได้ชมทะเลหมอกแบบพานอราม่า อิ่มเอมกับบรรยากาศที่งดงาม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. อำลาที่พัก...... เดินสู่วัดศรีดอนชัยเป็นวัดแห่งแรกของ อ.ปาย ที่มีอายุกว่า 700 ปี เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่าผสมผสานกับล้านนา มีความวิจิตรงดงาม โดยมีพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) ที่อันเชิญมาจากเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ สถิตเป็นพระคู่บ้าน๕เมือง นำท่านสักการะพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดน้ำฮู เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านสันติชล  ชมบ้านดินที่เป็นที่อยู่อาศัยได้จริง เลือกซื้อของฝากมากมาย เช่น  ผลไม้แช่อิ่ม
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูขาหมูยูนาน
บ่าย        ก่อนอำลาเมืองปาย จากนั้นแวะ Coffee in love ร้านกาแฟสุดฮิตบรรยากาศวิวหลักล้านพร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย อิสระให้ท่านชิมกาแฟหรือถ่ายภาพตามอัธยาศัย  นำท่านชมสะพานประวัติศาสตร์ปาย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
17.00 น. เดินทางถึง จ.เชียงใหม่   ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเชียงใหม่
18.00 น. บริการอาหารค่ำ แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมโชว์การแสดงพื้นเมือง
20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ            
วันที่ห้า     กรุงเทพฯ  
06.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  พร้อมความประทับใจ..................
หมายเหตุ          รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
 อัตรานี้รวม            
- รถโค้ชปรับอากาศ , รถตู้ปรับอากาศ
- อาหารตามรายการที่ระบุ  และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง                             
- ที่พักโรงแรม ปาย เอราวัณ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2 ท่าน)
  โรงแรม   แม่ฮ่องสอนเมาเท่นอินท์ หรือเทียบเท่า  1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2 ท่าน)                       
-
 วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,
- วงเงินอุบัติเหตุ  100,000 บาท
- มัคคุเทศก์ ,- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ ,- เรือหางยาวล่องแม่น้ำปาย
อัตรานี้ไม่รวม     
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์           
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%    
- ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม              
- ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น 
 
เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน
***** ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน มิฉะนันถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ *****