JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

เลย,เชียงคาน เลย

มีผู้ชม 220 ครั้ง
เลย,ภูเรือ,เชียงคาน,แก่งคุดคู้,สวนหินผางาม,ฟูจิเมืองเลย,ภูทับเบิก,ภูหินร่องกล้า,ภูลมโล
เลย,ภูเรือ,เชียงคาน,แก่งคุดคู้,สวนหินผางาม,ฟูจิเมืองเลย,ภูทับเบิก,ภูหินร่องกล้า,ภูลมโล
รหัสสินค้า : จังหวัดเลย
ราคา ฿7,999.00THB
จำนวน
เลย,เชียงคาน,ป่าหินงาม,ฟูจิเมืองเลย,ภูทับเบิก,ภูหินร่องกล้า,ภูลมโล
กำหนดการเดินทาง
วันแรก                 กรุงเทพฯ-เ
ลย
19.00 น. พร้อมกัน ณ  จุดนัดพบ  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่  ...........บริการและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ท่าน...
20.00 น. เดินทางโดยรถตู้อากาศ  พร้อมห้องสุขภัณฑ์  นำท่านเดินทางสู่  จ.  เลย บริการอาหารว่าง บนรถ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจ
               จากมัคคุเทศก์และทีมงาน  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย..
วันที่สอง              ยอดภูเรือ-สวนต้นคริสต์มาสภูเรือ-ภูเรือ –ไร่องุ่น ชาโต้เดอเลย –วัดป่าห้วยลาด-เชียงคาน
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ  นำท่านเดินเท้าต่อ (ประมาณ 700 เมตร )ขึ้นสู่ยอดจุดชมวิว ผ่านป่าสน
               สองใบและป่าสนสามใบชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ณ ผาโหล่นน้อย   สัมผัสความหนาวเย็นและ บรรยากาศที่
               ธรรมชาติสร้างขึ้นไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ  สู่ที่พัก
07.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้นให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนต้น
               คริสต์มาส
สีแดงสดใสให้ท่านถ่ายภาพกับมุมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน    จากนั้นนำท่านเดินทาง
               วัดป่าห้วยลาด วัดที่มีความงดงามใน อ.ภูเรือ   
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน
บ่าย        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  อ.เชียงคาน เดินทางเข้าสู่ที่พัก..ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามจากนั้นนำท่านเดินทาวสู่
               แก่งคุดคู้ ชมลำน้ำสองฝั่งโขง  แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกลางลำน้ำโขง  ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก
               จากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน  ทำให้หินเหล่านี้มีสีสันต่าง ๆ   ให้ท่านได้ยลโฉม ความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้น..
17.00 น. เชิญท่านเลือกซื้อของฝากมากมาย อาทิ  ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่าง ๆ  อาทิ  มะพร้าวแก้ว ที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน
18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน จากเส้นทางนี้ท่านสามารถเดินเท้า เลือกซื้อสินค้าจากซอย 20  ไปจนถึงที่พักของท่านได้ ระหว่าง
               ทางจะผ่าน ร้านขายของมากมาย  อาทิร้านขนมต่าง ๆ, เสื้อผ้าทำมือ, ภาพเขียน, โปสการ์ด, ตุ๊กตา,  ร้านนวด ฯ ล ฯ และ มุมถ่าย
               ภาพตลอด 2 ข้างทาง (อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า) 
               พักที่  บ้านระเบียงโขง, บ้านพักดาวเรือง, ห้องพักปรับอากาศ +  ห้องน้ำในตัว  ห้องละ 2 – 3   ท่าน
วันที่สาม           ทะเลหมอกภูทอก หรือตักบาตรข้าวเหนียว-สวนหินผางาม-สวนหินผางาม-ภูป่าเปาะ
05.00 น. นำท่าน ชม ทะเลหมอกที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหน ๆ  ณ  ยอดภูทอก  จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิว เมืองเชียงคานได้เด่นชัด และ  เป็น
               ภาพที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง..ถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ท่านที่ไม่ขึ้นภูทอก สามารถตักบาตรข้าวเหนียวได้บริเวณหน้าที่พักให้ท่านได้
               เดินเล่น เลือกซื้ออาหารพื้นถิ่น บริเวณ ตลาดเช้า อาทิ ข้าวปุ่นน้ำแจ่ว, ข้าวเปียก, ไข่กระทะ ฯ ล ฯ  )
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้าและ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายภาพ พร้อมสูดอากาศ
              บริสุทธิ์ของ อ.เชียงคานกันอย่างจุใจ
08.30 น. จากนั้นเดินทางสู่สวนหินผางาม  หรือ  คุนหมิงเมืองเลย   เทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่  บนพื้นที่ 9,000 ไร่  และ ชมเขาหินปูน
               ขนาดเล็กอีกไม่ต่ำกว่า  500 ลูก  เขาหินปูนเหล่านี้มีลักษณะเป็นผาหินรูปทรงแปลกตา  เต็มไปด้วยซอกหลืบและโพรงที่เชื่อมโยง
               กันอย่างน่าอัศจรรย์  อาทิ  รูปเต่า, รูปสุนัขหมอบ, ตามแต่จินตนาการของแต่ละท่าน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย        นำท่านเดินทางสู่  ภูป่าเปาะหรือฟูจิเมืองเลย จากนั้นนำท่านเปลี่ยนรถเดินทางเป็น รถอีแต๊ก  นำท่านขึ้น  สู่จุดชมวิวภูป่าเปาะ 
               
นำท่านชมทะเลหมอกที่สวยงามอีก1แห่งในประเทศไทย ที่นี่ท่านยังสามารถมองเห็น  ภูหอ หรือ ฟูจิเมืองเลย อิสระถ่ายภาพเก็บ
               ความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ จ.เพชรบูรณ์
18.00 น. นำทุกท่านไปร้านอาหาร บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
20.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พักพักที่  โรงแรม บ้านวรฉัตร  ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า  ห้องละ 2 – 3   ท่าน 
วันที่สาม           ภูทับเบิก-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า-ภูลมโล
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นำท่านเปลี่ยนเป็นรถ2แถวท้องถิ่น ท่านเดินทางสู่ยอด "ภูทับเบิก" ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวภู
              ทับเบิก
ที่มีความสูง 1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders อิสระ
              เก็บภาพความประทับใจ แวะชมไร่กะหล่ำปลี และชมไร่สตอเบอรี่และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจจากนั้นเดินทางสู่  อุทยานแห่ง
              ชาติภูหินร่องกล้า
 ชม สำนักอำนาจรัฐ ซึ่งเป็นศูนย์กลางบัญชาการ ชมบ้านพักของคุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุล และ คุณจิรนันท์
              พิตรปรีชา สมัยเป็นนักศึกษาที่หลบหนีช่วงเหตุการณ์ตุลาวิปโยค ชมหลุมหลบภัย ทางอากาศ แล้วเดินเลียบหน้าผา ระหว่างทางจะ
              พบดอกไม้บนลานหินมากมาย แวะ ชมวิวที่ ผาชูธง เป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปัจจุบัน
              มีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ ที่นี่ลมเย็นสบาย มองเห็นป่าน้ำหนาวอยู่ลิบๆ ชมปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ ลานหินปุ่ม โดยจะมีหินเป็น
              ลักษณะเป็นตะปุ่มตะปั่มจำนวนมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารดวงใจ
บ่าย.       นำท่านเดินทางสู่ บ้านร่องกล้า ถึงบ้านร่องกล้า เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางไปชม ดอกพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย
              ที่ ภูลมโล อิสระเก็บภาพประทับใจกับ ภูเขาสีชมพู สีของต้น พญาเสือโคร่งนับแสนต้นจนถึงเวลาที่เหมาะสม นำท่านเดินทางกลับ
              เข้าสู่ที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำไทหล่ม อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อ
              สินค้าต่างๆมากมาย จนถึงเวลาที่เหมาะสม (หากมีการเปิดตลาด)
              พักที่  โรงแรม บ้านวรฉัตร  ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า  ห้องละ 2 – 3   ท่าน
วันที่สี่        วัดผาซ่อนแก้ว-ร้านกาแฟPINO LATTE -เขาค้อ-พระตำหนักเขาค้อ-ฐานอิทธิ-แทนรักทะเลหมอก-กรุงเทพฯ
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  บริการอาหารเช้ารีสอร์ท
08.00 น. อำลาที่พัก เดินทางถึง วัดผาซ่อนแก้ว เพื่อ นมัสการและไหว้พระพร้อมชมวิวที่สวยงามของ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำท่านชม
              เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต เจดีย์ที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องหลากหลายสี เครื่องประดับ ถ้วยชามเครื่อง
              เบญจรงค์ อิสระเก็บภาพความประทับใจ จนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟวิวหลักล้าน ณ ร้าน Pino
              Latte
ร้านกาแฟสุดเก๋สามารถมอบความสุขให้คุณได้มากกว่าเครื่องดื่ม อิสระเก็บภาพความประทับใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย         นำท่านชมพระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่บนเขาย่า ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเขาค้อ พระตำหนักนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์
               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9  ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริและทรงตรวจเยี่ยมราษฎร ณ 
               เขตเขาค้อ  และพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้น ชมฐานอิทธิ เป็นจุดหนึ่งที่มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม อดีตเคยเป็นฐานสำคัญฐานหนึ่งใน
               การเข้ายึดพื้นที่ปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ โดยการนำอาวุธปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบในการรบที่บนเขาค้อ
               มากมาย จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับวิวเขาค้อ  ณ จุดชมวิว ร้านกาแฟ แทนรักทะเลหมอก ชิมกาแฟหรือเค้กอร่อยๆพร้อมถ่าย
               ภาพวิวสุดสวย จนถึงเวลาที่เหมาะสม 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านอาหารไก่ย่างตาแป๊ะ   หลังอาหารเดินทางกลับ อิสระแก่การพักผ่อน ตามอัธยาศัย ....
23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจในการเดินทาง.
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
สิ่งของจำเป็นที่ควรนำไปด้วย เสื้อกันหนาว, ผ้าผันคอ, หมวกขนนุ่ม, ถุงมือ, ผ้าเช็ดตัว, กล้องถ่ายภาพ (ขาดไม่ได้เลยนะจ้ะ)
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก หมายเหตุ
ราเริ่มต้น 7,999 -  
 
อัตรานี้รวม
- รถตู้ปรับอากาศ หรือ โค้ชปรับอากาศ  
- รถสองแถวท้องถิ่นที่ใช้ท่องเที่ยว                                                                                                   
- ที่พักที่  3 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม            
เชียงคาน       พักที่  บ้านระเบียงโขง ห้องพักปรับอากาศ +  ห้องน้ำในตัว  หรือเทียบเท่า ห้องละ 2 – 3   ท่าน  จำนวน  1 คืน
เพชรบูรณ์     พักที่  โรงแรม บ้านวรฉัตร  ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า  ห้องละ 2 – 3   ท่าน จำนวน  2 คืน
- อาหารตามรายการ 12   มื้อ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง                     
- มัคคุเทศก์ก์และเจ้าหน้าที่
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ   
- วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท และ
- วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท
 อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ   
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
-  ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น 
 เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำท่านละ 3,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน