JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

จันทบุรี จันทบุรี

มีผู้ชม 87 ครั้ง
เยือนถิ่นพระเจ้าตากสินจันทบุรี 2 วัน
เยือนถิ่นพระเจ้าตากสินจันทบุรี 2 วัน เยือนถิ่นพระเจ้าตากสินจันทบุรี 2 วัน เยือนถิ่นพระเจ้าตากสินจันทบุรี 2 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿3,399.00THB
จำนวน
เที่ยวเมืองผลไม้ ชมหมู่บ้านไร้แผ่นดิน เยือนถิ่นพระเจ้าตากสินจันทบุรี 2 วัน
กำหนดการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพฯ-จันทบุรี

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี  โดยรถบัสปรับอากาศ  ให้ท่านรับฟังกำหนดการเดินทางและข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากมัคคุเทศก์  จากนั้นท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการต่างที่ทางทีมงานเตรียมให้กับทุกท่านพร้อมบริการอาหารว่างแบบกล่อง และเครื่องดื่มบนรถ
10.00 น. วัดเขาสุกิม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุธทศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชายฐิตวิริโย  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป  บริเวณวัดเขาสุกิมนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา มีเนื้อที่ประมาณ 3,280 ไร่ นอกจากนี้ยังมีศาสนาวัตถุและโบราณวัตถุอีกมากมาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง  (ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงนั้น จะมีเฉพาะที่จันทบุรีเท่านั้น เพราะคำว่า  “เลียง” นั้น หมายความว่า อาหารอะไรก็ตามที่ต้องโขลกกับครก ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง จึงหมายถึง ก๋วยเตี๋ยวที่มีสมุนไพร ที่ผ่านการโขลก นำมาทำน้ำซุป ซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับของร้านก็คือ “เร่ว” ลักษณะคล้ายข่า มีกลิ่นหอม นำมาโขลก ปรุงเป็นน้ำซุปจะให้รสชาติที่หอม อร่อยติดใจ)
บ่าย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตัวอาคารมีรูปร่างแปลกตา เพราะมีรูปทรงคล้ายกับหมวกนักรบไทยสมัยโบราณ  ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปกร  นับเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความผูกพันของชาวจันทบุรีกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ใครที่มามักจะนิยมมาสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ใกล้ๆกันนั้นยังมร  ศาลหลักเมือง  นับว่าทั้งสองแห่งปันแหล่งท้องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดจันทบุรี   จากนั้นพาคณะเดินทางสู่  ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  เป็นพิพิธภัณฑ์อัญมณีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย  และได้ตื่นตาตื่นใจ ไปกับนิทรรศการสมมิติที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา ของอัญมณีอันทรงคุณค่า เริ่มตั้งแต่การขุดหาอัญมณีจากแหล่งต่างๆผ่านขั้นตอนการผลิตและแปรรูป จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ล้ำค่าที่จัดแสดงไว้ให้ได้รับชมอยู่โดยรอบ ท่านสามารถเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพในราคาที่ประทับใจ สมควรแก่เวลา พาคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปลายจันทร์ อ.ขลุง จากนั้นพาท่านลงเรือ(1 ลำนั่งได้ 20 ที่นั่ง) พาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ไม่มีถนนเข้ามาถึง การสัญจรเข้าและออกได้โดยทางเรือเท่านั้น หมู่บ้านแห่งนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี ระหว่างทางที่ล่องเรือ ผ่านชมธรรมชาติป่าชายเลนและวิถีชาวประมงพื้นบ้าน ศาลเจ้าพ่อปากน้ำเวฬุ เป็นศาลเจ้าจีนที่เป็นวัด เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งล่วงมาได้ร้อยกว่าปีแล้ว ภายในวัดมีซากสัตว์ที่เคยพบได้ในบริเวณลุ่มน้ำเช่นโครงกระดูกจระเข้ ปลาโลมา กระโดกวาฬ เขากวาง หอยต่างๆ จัดแสดงไว้ในตู้ ให้ท่านได้เดินชมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสัมผัสผู้คน หรือปปิ้งสินค้าในชุมชนผลิตภัณฑ์จากทะเลเพื่อเป็นของฝากตามอัธยาศัย  จากนั้นพาท่านแวะชม ทะเลแหวก เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายที่ทอดตัวเป็นแนวยาว โดยมีความยาวประมาณ 700 เมตรและพิเศษที่หาดทรายที่นี่จะเป็นสีดำธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากความสกปรก บนพื้นทรายเต็มไปด้วยเปลือกหอย ปูเสฉวน จำนวนมาก เป็นความสวยงามที่หาชมได้ยาก ล่องเรือต่อชม เหยี่ยมแดงแห่งแม่น้ำเวฬุ เหยี่ยวแดงธรรมชาติมากกว่า 500 ตัว อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง สมควรแก่เวลา พาคณะเดินทางสู่ร้านอาหาร
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารฟาร์มปูนิ่ม  หลังอาหาร พาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย   ที่พัก โรงแรมนิว แทรเวิลลอด์จ จันทบุรี หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง  จันทบุรี-กรุงเทพฯ

เช้า         บริการอาหาเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น. เดินทางสู่ จุดชมวิวเนินนางพญา  เป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream destinations จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่ วัดพลับบางกะจะ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2300 เคยเป็นที่ตั้งกองทัพของพระเจ้าตากสิน  โดยท่านได้สั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวก่อนเข้าตีเมืองจันทบุรีสำเร็จ และเป็น 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธะมนต์ในพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดจันทบุรี สมควรแก่เวลา พาคณะเดินทางสู่ ตลาดทุบหม้อ มีลักษณะเป็นตลาดย้อนยุค  เพื่อให้อิงกับประวิติศาสตร์ที่ว่าที่นี่เคยเป็นสถานที่พักแรมของกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งที่จะยกทัพเข้าตีเมืองจันทบุรี   ภายในเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าแฮนด์เมด อาหารพื้นเมือง ขนมไทยโบราณ ผักผลไม้สดๆจากสวน เป็นต้น
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจันทรโภชนา
บ่าย        อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล  โบสถ์ในนิกายคาทอริคที่ใหญ่ที่สุดของไทยและสวยที่สุดในเอเชีย มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งงดงามด้วยศิลปะแบบโกธิคโบราณและ ชมความงดงามของหนึ่งเดียวในโลกนั่นคือ รูปหล่อจากเงินบริสุทธิ์ของพระแม่มารีอาปฎิสนธิ นิรมล สูง 1.20 เมตร ประดับด้วยพลอยแบบต่างๆกว่า 25,000 กะรัต  สวยงามและประมาณค่าไม่ได้ 1 ใน Unseen in Thailand จากนั้นจะเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี มายัง ชุมชนริมน้ำจันทบุรี ซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าแก่ มีบ้านเก่าสวยงามหลายหลัง และมีขนมอร่อยๆ รสชาติแบบดั้งเดิมให้ท่านได้ลองชิมกัน สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ชุมชนเขาบายศรี ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆจากสวนได้แบบเต็มอิ่มทั้ง ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ฯลฯ  เลือกซื้อกลับบ้านได้จามอัธยาศัย
20.30 น. เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมรับความประทับใจตลอดการเดินทาง