JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์,ภูเรือ,เลย,เชียงคาน,หนองคาย

มีผู้ชม 3181 ครั้ง
เพชรบูรณ์,ภูเรือ,เลย,เชียงคาน,หนองคาย,4วัน
เพชรบูรณ์,ภูเรือ,เลย,เชียงคาน,หนองคาย,4วัน เพชรบูรณ์,ภูเรือ,เลย,เชียงคาน,หนองคาย,4วัน เพชรบูรณ์,ภูเรือ,เลย,เชียงคาน,หนองคาย,4วัน เพชรบูรณ์,ภูเรือ,เลย,เชียงคาน,หนองคาย,4วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿6,700.00 THB
จำนวน
 เพชรบูรณ์-ภูเรือ-เลย-เชียงคาน-หนองคาย
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-ด่านซ้าย-ภูเรือ
07.00 น.คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมายรถตู้ปรับอากาศ จอดรอรับท่าน (บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบน
             รถ) พร้อมแล้วนำท่านออก
เดินทางมุ่งสู่ จ.เพชรบูรณ์  อิสระพักผ่อนบนรถพร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมบน
             รถ จากทีมงานไกด์มืออาชีพ

12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
13.00 น.ออกเดินทางสู่ เส้นทางสายเพชรบูรณ์ - ด่านซ้าย นำท่านสู่วัดเนรมิตวิปัสสนา ชมพระอุโบสถ  และเจดีย์
             ภายในวัดที่ก่อสร้างด้วย หินศิลาแลง
ทั้งหลัง สักการะพระพุทธชินราชจำลอง     จากนั้นนำท่านสู่วัดพระ
             ธาตุศรีสองรัก แห่งสัจจะไมตรี 2 ประเทศ พระธาตุศรี สองรัก    มีรูปทรง
ลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง
             แล้วออกเดินทางต่อสู่ อ.ภูเรือ  

18.00 น.บริการอาหรค่ำที่ภูเรือโภชนา    
             หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ภูเรือ รีสอร์ท  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
      ภูเรือ-เลย-เชียงคาน 
05.00 น.พร้อมกันที่ล๊อบบี้ เพื่อเตรียมตัวขึ้นชมทะเลหมอกบนยอดภูเรือ โดยจะมีรถบริการพาไปขึ้นไปยังภูเรือ ชม
             พระอาทิตย์ขึ้น ณ ยอดภูเรือ ดินแดน
ที่หนาวสุดแดนสยาม
เช้า        หลังจากที่เราชมทะเลหมอกบนยอดภูเรือแล้วก็จะกลับลงมายังรีสอร์ท      เพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ
             ห้องอาหารของรีสอร์ท       จากนั้นให้เวลา
อิสระถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก แล้ว check out ออกจากรีสอร์ท
             จากนั้นนำท่านต่อไปยังสวนองุ่นภูเรือวโนทยาน (ชาโต้เดอเลย) ชมสวน
องุ่นที่ออกผลสวยงามในช่วงฤดู
             หนาว และต่อด้วยเที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามแห่งหนึ่งในเขตภูเรือ   ณ สวนดอกไม้ลุงวุฒิ
             ซึ่งที่นี่
มีดอกไม้สวยงามบานตลอดทั้งปี   จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเลย
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
13.00 น.นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเลย จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่ วัดถ้ำผาปู่ หรือถ้ำเพียงดิน    ภายในวัดมีพระ
             ธาตุบรรจุอัฐิของหลวงปู่คำดี ปภาโส ผู้
ค้นพบวัดแห่งนี้ ภายในวัดมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่อยู่ใต้
             ภูเขาหิน มีพระพุทธรูปประดิษฐ์อยู่ภายในถ้ำ  และมีหินงอก หินย้อย บริเวณ
 ภายนอกถ้ำเป็นแหล่งอาศัย
             ของค่างแว่น ชะนี และลิง  จากนั้นเดินทางสู่อำเภอเชียงคาน เชียงคายเป็นอำเภอเล็ก อารยธรรมแห่งลุ่ม
             น้ำโขง   
จากอาณาจักรล้านช้างในอดีต จากภูมิ ประเทศที่ติดชายแดนลาว ผู้คนที่นี่ทำการค้าขายกับคน
             ลาวฝั่งตรงข้ามอยู่เสมอตั้งแต่อดีตกาล     นำท่านเข้า
สู่ที่พัก  นอนนับดาว ริมโขง หรือ  เชียงของ ริเวอร์
             ไซด์  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมทิวทัศน์ริมน้ำโขง ซื้อเสื้อเชียงคาน      และเก็บภาพไว้เป็นที่
ระลึกตาม
             อัธยาศัย

18.00 น.บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหาร   แล้วอิสระในการพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
         อ.เชียงคาน – จ.หนองคาย  
05.00 น.อรุณสวัสดิ์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สวยที่สุด กับสายหมอกยามเช้าตัดกับแสงพระอาทิตย์     จากนั้น
             อิสระตักบาตร กับบรรยากาศเรือนไม้เก่า
ของตลาด 100 ปี เดินเล่นชมตลาดพื้นเมืองของเชียงคาน หลัง
             ตักบาตรเรียบร้อย พร้อมชมวิวลำน้ำโขง นมัสการพระวัดศรีคุณเมือง เพื่อความเ
ป็นสิริมงคล จากนั้นพร้อม
             กันที่โรงแรม บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก

08.00 น.นำท่านออกเดินทางเพื่อไปนมัสการหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หนึ่งในบูรพาจารย์อีสาน   ณ วัดหินหมากเป้ง
             อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย     จนได้
เวลาเดินทางต่อนมัสการหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพตนำ
             ท่านกราบไหว้ขอพรรูปเหมือนหลวงปู่เหรียญและนำท่านเข้าสู่
พระสุธรรมเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่ที่สวยงาม 
             สักการะพระพุทธรูปและรูปเหมือนของหลวงปู่เหรียญที่อยู่ตรงกลางเจดีย์    

12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ครัวคูณเก้า
13.00 น.นำท่านนมัสการ หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นพระอารามหลวง จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้า
             ที่ตลาดท่าเสด็จ ที่มีสินค้า    
ให้ท่านได้เลือกซื้อและจับจ่าย ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่
             ที่พัก โรงแรม รอยัลนาครา หรือเทียบเท่า

18.00 น.บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหาร 
วันที่สี่  
   หนองคาย-บ้านนาข่า-อุดรธานี-ขอนแก่น-กรุงเทพฯ    
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น.นำท่านเดินทางสู่บ้านนาข่า แหล่งช็อปผ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและคุณภาพดีเลิศ ที่เรียกว่า ผ้าทอ
             ลายคิด หรือ ห้าไหมลายขิด     ซึ่งเป็นผ้า
พื้นเมืองของภาคอีสาน  แล้วออกเดินทางมุ่งสู่ จ.ขอนแก่น นำ
             ท่านเข้าสู่พระธาตุแก่นนคร ตั้งอยู่ริมบึงแก่นนคร ภายในวัดหนองแวงเมือง
เก่า ซึ่งเป็นพระอารามหลวง มี
             พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยม        เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุ
      
      ขามแก่น จัดสร้างขึ้น    เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
            และ มหามังคลานุสรณ์ 200
 ปี เมืองขอนแก่น เป็นศิลปะสมัยทวาราวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน  
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารบริเวณบึงแก่นนคร
13.00 น.นำท่านออกเดินทางมุ่งกลับสู่ กรุงเทพมหานคร    อิสระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย และสนุกสนานกับสิ่ง
             สาระบันเทิงภายในรถ  แวะช้อปปิ้ง
ของฟากที่ตลาดกลางดง
18.00 น.คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดีภาพ พร้อมความประทับใจ
โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น
สำคัญ  

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทาง 36 ท่าน  (ราคาเริ่มต้นท่านละ)                                            
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ    เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ    พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
              6,700  บาท.                                             5,700 บาท.                                  3,000 บาท.

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม เฉลี่ยมื้อละ 180 – 250 บาท.  
ค่ารถท้องถิ่นขึ้นภูเรือ และค่าเข้าชมอุทยานภูเรือ
- ค่าห้องพักโรงแรม และรีสอร์ท ห้องละ 2 ท่าน
- มัคคุเทศก์ 1 ท่าน และทีมงานผู้ช่วย 1 ท่าน คอยดูแลท่านและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งที่มี  และมีบริการน้ำดื่มบนรถระหว่างเดินทางทุกวัน                            
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 1000,000 บาท.
   และค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกดิน 500,000 บาท. ทุกอย่างตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันเป็นหลัก
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ                  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ หัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน)
- ค่าอาหารบางมื้อที่ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์
เงื่อนไขการเดินทาง   มัดจำท่านละ 2,000 บาท. ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนออกเดินทาง 15 วัน หรือ ตามสัญญาว่าจ้าง


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4309