JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

เชียงใหม่ เชียงใหม่

มีผู้ชม 350 ครั้ง
เชียงใหม่,หมู่บ้านดอยแม่กำปอง,วัดศรีสุพรรณ,ทุ่งดอกเวอร์บีน่า,ดอยม่อนแจ่ม,ปางช้างแม่สา,ถนนคนเดินประตูท่าแพ,ถนนคนเดินวัวลาย
เชียงใหม่,หมู่บ้านดอยแม่กำปอง,วัดศรีสุพรรณ,ทุ่งดอกเวอร์บีน่า,ดอยม่อนแจ่ม,ปางช้างแม่สา,ถนนคนเดินประตูท่าแพ,ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่,หมู่บ้านดอยแม่กำปอง,วัดศรีสุพรรณ,ทุ่งดอกเวอร์บีน่า,ดอยม่อนแจ่ม,ปางช้างแม่สา,ถนนคนเดินประตูท่าแพ,ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่,หมู่บ้านดอยแม่กำปอง,วัดศรีสุพรรณ,ทุ่งดอกเวอร์บีน่า,ดอยม่อนแจ่ม,ปางช้างแม่สา,ถนนคนเดินประตูท่าแพ,ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่,หมู่บ้านดอยแม่กำปอง,วัดศรีสุพรรณ,ทุ่งดอกเวอร์บีน่า,ดอยม่อนแจ่ม,ปางช้างแม่สา,ถนนคนเดินประตูท่าแพ,ถนนคนเดินวัวลาย
รหัสสินค้า : เชียงใหม่
ราคา ฿7,500.00THB
จำนวน
เชียงใหม่ 
หมู่บ้านดอยแม่กำปอง-วัดศรีสุพรรณ-ทุ่งดอกเวอร์บีน่า-ดอยม่อนแจ่ม-ปางช้างแม่สา
ถนนคนเดินประตูท่าแพ-ถนนคนเดินวัวลาย
กำหนดเดินทาง
วันที่หนึ่ง   กรุงเทพมหานคร–เชียงใหม่      
18.00 น.   พร้อมกันที่ จุดนัดพบ ....................ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่
18.30 น.   นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ รับประทานอาหารค่ำ SET BOX บนรถ พร้อมรับฟังเรื่องราว
                 ที่
น่าสนใจจากไกด์อารมณ์ดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่สอง   หมู่บ้านแม่กำปอง-น้ำตกแม่กำปอง-วัดศรีสุพรรณ-ถนนคนเดินวัวลาย
 
06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.เชียงใหม่  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม
07.30 น.    หลังอาหารเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้เดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
09.00 น     ถึง หมู่บ้านแม่กำปอง   หมู่บ้านเล็กๆ ที่หลายท่านได้ยินครั้งแรก อาจยังไม่คุ้นหู แต่พอได้ฟังว่า เป็นหมู่
                 บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาว
บ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮม
                 สเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดิน
ทางมาไม่ขาดสาย เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่   ได้ฟัง
                 แค่นี้ก็รู้สึกอยากไปสัมผัสสักครั้งกันแล้วใช่ไหม  พิกัดบ้านแม่กําปอง
เชียงใหม่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3    ตำบลห้วย
                 แก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน มีพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมดประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่าง   จาก
ตัวเมือง
                 เชียงใหม่ 50 กิโลเมตร ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 เมตรจาก
                 ระดับน้ำทะเล
ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา
                 เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาว
บ้านเอาใบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน        อย่างหมอนใบชาสำหรับ
                 จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่สัญจรแวะเวียนผ่านมาเยี่ยมชมหมู่บ้านที่
มีมนเสน่ห์แห่งนี้      อย่างไม่ขาดสาย 
                 จากนั้นพาท่าน แวะร้าน
The Giant Chiang Mai ร้านกาแฟบนต้นไม้สุดฮิต   วิวสวยหลักล้านเมื่อพูดถึง
                 ร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อว่าหนึ่งในนั้น         จะต้องเอ่ยถึงร้านกาแฟ เดอะ ไจแอนท์ ร้านนี้อย่าง
                 แน่นอน ร้านกาแฟที่
ใครๆ ก็อยากมาเช็คอิน  ไม่เว้นแม้แต่กรุ๊ปเราที่ขอตามกระแสกันนิดนึง  ร้านกาแฟบน
                 ต้นไม้อินเทรนด์แห่งนี้ ตัวร้านตั้งอยู่บนเส้นทาง
ภูเขา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,150เมตร ตั้งอยู่ในเขต
                 อำเภอแม่ออน มีประวัติความเป็นมา ดังนี้คือ เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นไร่ปลูก
กาแฟ ปลูกพลับ ปลูกใบเมี่ยง
                 โดยเจ้าของซึ่งได้เข้ามาตั้งหลักปักฐานในพื้นที่กว่า10 ปีภายหลังมีโครงการพัฒนาหมู่บ้านจึงได้อ
อกแบบ
                 และสร้างร้าน The giant        โดยความร่วมมือจากหมู่บ้าน และชาวบ้านจนเสร็จ และเปิดบริการในวันที่ 1
                 มีนาคม พ.ศ.2557
 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
   
              1.พัฒนาหมู่บ้าน – เรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน สัญญาณโทรศัพท์
   
              2.ส่งเสริมการเกษตรในชุมชน – ร้านไจแอนท์ เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์กาแฟของ
                    หมู่บ้าน
    
             3.การดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ–สร้างจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาติ(ไม่ตัดไม้,ไม่ล่าสัตว์,
                    ไม่เผาป่า) และรายได้
ส่วนหนึ่งของทางร้านจะนำไปพัฒนาหมู่บ้าน และบำรุงรักษาต้นไม้ยักษ์ต้นนี้
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ แม่กำปอง
บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกแม่กำปอง     เป็นน้ำตกสุดอลังการกลางขุนเขาที่จัดว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่อง
                  เที่ยวที่สำคัญที่สุดในบริเวณ
บ้านแม่กำปอง มีทั้งหมด 7 ชั้น      น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษา
                  ธรรมชาติ โดยสามารถเดินขึ้นถึง "ดอยม่อนล้าน" ยอดเขาที่
สูงจากระดับน้ำทะเล 1,700 เมตร    สามารถ
                  มองเห็นทิวทัศน์ได้ทั้ง 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
ก่อนกลับ            แวะชม ศูนย์พัฒนา
                  โครงการหลวงตีนตกพร้อมเลือกซื้อของฝาก
 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก         ตำบลห้วยแก้ว
     
              กิ่งอำเภอแม่ออน เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯ ที่เกิดจากน้ำพระทัยและ พระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของ พระบาท
                   สมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช   ที่ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000
                   บาท สำหรับ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงตีน
ตก      เพื่อเป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และส่งเสริมการ
                   เพาะเห็ดหอม และกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง
โดยมี วัตถุประสงค์
                   เพื่อส่งเสริมให้เกษตรมีรายได้เสริมนอกจากการปลูกเมี่ยง พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตร่วมกับ
                   หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนงานทดลอง สาธิต        และวิจัยรวมทั้ง
                   อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย  โดยศูนย์ฯแห่งนี้
                   ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง700-1,200เมตรเป็นพื้นที่ในเขต
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ครอบคลุม
                   พื้นที่ 4 หมู่บ้าน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งใน   จ.เชียงใหม่ สร้าง
                   ขึ้นในพ.ศ.2043ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลกอุโบสถขนาดไม่ใหญ่มาก(สุภาพสตรีห้ามเข้าอุโบสถ)รูป
                   ทรง
สถาปัตยกรรมทำได้สวยมาก มีความงดงาม อ่อนช้อย ดูคล้ายกับวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย นำท่านเก็บ
                   ภาพความประทับใจจนถึงเวลาที่
เหมาะสม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินวัวลาย แหล่งช็อปปิ้ง
                   สินค้ายามค่ำคืน สนุกกับการเลือกซื้อเลือกชิมสินค้าต่างๆตาม
อัธยาศัย
อิสระอาหารค่ำ
   เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อาหารขึ้นชื่อเช่น หอยทอด ผัดไทยทรงเครื่อง ไข่ม้วน ยำมะม่วง
                   ข้าว
เหนียวมะม่วง
20.00 น.      นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม แฟมิลี่ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่าพักห้องละ 2 ท่าน
วันที่สาม       ม่อนแจ่ม-ปางช้างแม่สา-ถนนคนเดินประตูท่าแพ                    
06.00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    
               นำท่านเดินทางสู่   ม่อนแจ่ม        หรือ  ส่วนหนึ่งของโครงการหลวงหนองหอย ในอำเภอแม่ริม จังหวัด
                   เชียงใหม่ โครงการหลวงหนอง
หอยนั้นเป็นโครงการปลูกพืชเมืองหนาว บนดอย      ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผัก
                   สดๆ กรอบๆ และ สตรอเบอรี่ทั้งพันธ์หวาน(พันธ์หวาน 80)   
 พันธ์กรอบ(เปรี้ยวเล็กน้อย) หลังจากนั้นนำ
                   ท่านเดินทางไป
ภูเก็บตะวัน เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่พลาดไม่ได้อย่างแรงเลยจ้าถ้ามาเที่ยว  ม่อนแจ่ม ที่นี่
                   เป็นสวนดอกไม้ และจุดชมวิวสวยๆ ดอกไม้ของภูเก็บตะวันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามฤดูกาล แต่ที่พีคมาก
                   ที่สุดคือ ดอก
คอสมอส สีชมพู อบอวนไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ หลากหลายสีสัน สีสันสวยงามตะกานตา
                   ชูช่อเชิญชวนรอให้เราไปถ่ายรูป      
   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปที่  ม่อนแจ่ม Sky walk ที่นี่เป็นที่
                   เที่ยวใหม่ ของม่อนแจ่ม ที่ต้องไปเช็คอินและรับรองว่า คนที่ชอบ
ถ่ายรูปต้องได้รูปสวยๆ กลับไปแน่นอน
                   เพราะมีจะสะพานทางเดินที่ทำจากไม้ใผ่แบบสั้นๆ ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา    ความยาว
กว่า 200
                   เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มี
                   ทุ่งดอกคอสมอส
สีชมพูสลับขาว     กำลังเบ่งบานสะพรั่ง รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่จะทยอยบานในช่วง
                   หน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรน
เยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ   ซึ่งเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่ง
                   ดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด       ชมวิวที่ลาดไปตามเชิงเขา วิวทิวทัศน์ของภูเขาที่
 เรียงรายสลับซับซ้อน และ
                   สตรอเบอรี่ที่อยู่ข้างสะพานตลอดสองข้างทางได้เลย ถ้ามาช่วงเช้าๆ น่าจะได้เจอทะเลหมอกสวยๆ   อีก
                   ด้วย     
แถมยังมีชุดฮันบก ชุดม้ง ให้เช่าใส่ถ่ายรูปสวยๆ เพื่อให้ท่านได้สวมใส่ และถ่ายรูปเพื่อเก็บความ
                   ประทับใจ

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
                   จากนั้น  นำท่านเที่ยวชมสวนองุ่นเอเดน เป็นสวนองุ่นไร้เมล็ดที่เปิดให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่าย
                   รูปสัมผัสกับสวนองุ่นพวงโต         
ที่ห้อยระย้าจากต้น ละลานตามาก ไร่องุ่นเอเดน ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม
                   ระหว่างทางขึ้นไปม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในแม่ริม 
เป็นไร่องุ่นไร้เมล็ดที่เปิดให้ นักท่องเที่ยว
                   ได้เข้าชมและถ่ายรูปสัมผัสกับไร่องุ่นพวงโต ที่ห้อยระย้าจากต้น ละลานตามาก      ซึ่งเรา
สามารถเข้าไป
                   เลือก ตัดจาก ต้นมาชั่งกิโลด้านอนกได้< ด้านหลังไร่องุ่นจะมีแปลงสตอเบอรี่ พันธุ์หวาน พันธุ์ 80 จาก
                   โครงการหลวง
อีกด้วย         ด้านหน้าของ ไร่จำหน่ายองุ่น และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น ไร่องุ่นเอเดน                     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปางช้างแม่สา     อ.แม่ริม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว
                   โดย คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร ซึ่งเห็นคุณค่าในความฉลาดและความ
สามารถของช้าง และต้องการอนุรักษ์
                   ช้างไทย จึงได้ก่อตั้งปางช้างแม่สาขึ้นในพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ติดกับลำน้ำแม่สาในเขต
หุบเขาแม่สา
                   และทำการซื้อช้างจากที่ต่างๆ มาเพื่อทำการฝึกและพัฒนาทักษะต่างๆ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่
                   ความสามารถ  และ
ความน่ารักของช้างเหล่านี้ให้แก่นักท่องเที่ยว และหวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะ
                   เกิดความรักและตระหนักในคุณค่าของช้าง
ไทย“ปางช้างแม่สา” เป็นบ้านช้างหลังใหญ่ที่ช้างอยู่ร่วมกัน
                   กับควาญช้าง มีความใกล้ชิดผูกพันธ์กัน             ถือเป็นปางช้างที่มีจำนวนช้าง
มากที่สุดในภาคเหนืออยู่
                   ท่ามกลางป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ในเขตพื้นที่แม่สา อ.แม่ริม นักท่องเที่ยวสามารถชมการแสดงของเหล่า
      
             บรรดาศิลปินช้างที่ได้รับการฝึกฝนมาป็นอย่างดี เช่น ช้างเดินพาเหรด ช้างเล่นดนตรี ฟุตบอลช้าง ช้าง
                   วาดรูป ช้างนวดควาญ    และ
ช้างแหนบไม้ และการแสดงอื่นๆ อีกมากมายยังมีกิจกรรมการนั่งช้าง ให้นัก
                   ท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าเขาและต้นไม้นาน
พันธุ์โดยรอบ             ในบรรยากาศแห่งความ
                   เพลิดเพลินและปลอดภัย ส่วนเส้นทางเที่ยวชมนั้นสามารถเลือกได้ตามต้องการ ทั้งแบบปกติ     
ซึ่งทาง
                   ค่อนข้างเรียบง่ายสบาย      หรืออีกเส้นทางซึ่งวิบากก็เหมาะกับคนที่ชอบความตื่นเต้นนำชมการฝึกช้าง 
                   ลูกช้างและการแสดง
ของช้างแสนรู้ เป็นปางช้างที่ รักษาสภาพแวดล้อมของทัศนียภาพของปางช้างเป็น
                   อย่างดี นำท่านถ่ายภาพเก็บความประทับใจ 
     จากนั้นเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ เดินทางสู่ ประตูท่าแพ
                   อีกแลนด์มาร์ค ที่นิยมมาถ่ายรูปกันจากนั้นอิสระเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆ
มากมายหลากหลายชนิดหรือชื่อ
                   เดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นใน    ของเวียง
เชียงใหม่
                   ปัจจุบันเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู ประตูท่าแพซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้          เทศบาลนคร
                   เชียงใหม่และกรม
ศิลปากรได้ร่วมนสร้างขึ้นมาใหม่  โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
                   ประกอบกับภาพถ่ายประตู
เมืองเชียงใหม่ประตูหนึ่ง ซึ่งถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2422 ประตูท่าแพที่ถูกเรียกกันใน
                   ปัจจุบันนั้น แท้จริงมีนามว่า "ประตูเชียงเรือก" เพราะ
อยู่ใกล้หมู่บ้านเชียงเรือก สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัย
                   พญามังราย เมื่อแรกตั้งเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1839 ส่วนประตูท่าแพของจริง
 นั้นเดิมเคยตั้งอยู่บริเวณ
                   สี่แยกวัดแสนฝาง ซึ่งเป็นประตูของแนวกำแพงเมืองชั้นนอก ต่อมาเมื่อมีการรื้อแนวกำแพงชั้นนอกออก
                   จึง
เหลือแต่ประตูเชียงเรือกที่เป็นประตูชั้นใน ชาวบ้านจึงเรียก”ประตูเชียงเรือก”นี้ว่า”ประตูท่าแพ”                               อิสระอาหารค่ำ            เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  อาหารขึ้นชื่อเช่น เมี่ยงคำ, ข้าวคลุกน้ำพริก
                   ไอศกรีมโบราณ ,กระเพาะปลา

20.00 น.      เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  โรงแรม แฟมิลี่ 3* หรือเทียบเท่าพักห้องละ 2 ท่าน
วันทีสี่          เชียงใหม่-ตาก-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ                   
07.30 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น       อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก หรือ  หลวงพ่อ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ
                   ปีมะเมีย “วัดพระบรมธาตุ
บ้านตาก” อยู่ที่ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง เดิม
                   วัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่า ก่อนที่จะมีการย้าย ตัว
เมืองไปอยู่ที่ ต.ระแหง
                 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดชัยชนะสงคราม เป็นวัดแห่งชัยชนะตามตำนานคำเล่าขาน การกระทำศึก
                   ณ เมืองฉอดที่พ่อขุน
รามคำแหงสามารถรบเอาชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด นำท่านกราบสักการะหลวง
                   พ่อโตบันดารชัยให้ได้สมปรารถนา     

12.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย             หลังอาหาร นำท่านกราบ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
                   แวะซื้อของฝาก
จังหวัด นครสวรรค์
22.00 น.   
   ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 • งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจำในการสำรองที่นั่ง ท่านละ  2,500 บาท  การยืนยันการจองการจองจะสมบูรณ์  ก็ต่อเมื่อ ทาง
 • บริษัทได้รับเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น (หลังจากชำระมัดจำแล้ว  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-สกุลผู้เดินทาง เบอร์โทร โปรดเลือกที่นั่ง ตามชาร์ทรถบริษัท   และแจ้งอาหารที่แพ้  ให้แก่ทางบริษัท)
 • งวดที่ 2 ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • รถบัสปรับอากาศ 
 • รถตู้ปรับอากาศ  (ที่นั่งตามมาตรการช่วงโควิท19 )
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 2-3  ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ และ เจ้าหน้าที่ทัวร์
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท และอุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรณ์
 อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์  ผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และ พนักงานขับรถ