JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

เชียงใหม่ เชียงใหม่

มีผู้ชม 308 ครั้ง
เชียงใหม่,หมู่บ้านดอยแม่กำปอง,วัดศรีสุพรรณ,ทุ่งดอกเวอร์บีน่า,ดอยม่อนแจ่ม,ปางช้างแม่สา,ถนนคนเดินประตูท่าแพ,ถนนคนเดินวัวลาย
เชียงใหม่,หมู่บ้านดอยแม่กำปอง,วัดศรีสุพรรณ,ทุ่งดอกเวอร์บีน่า,ดอยม่อนแจ่ม,ปางช้างแม่สา,ถนนคนเดินประตูท่าแพ,ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่,หมู่บ้านดอยแม่กำปอง,วัดศรีสุพรรณ,ทุ่งดอกเวอร์บีน่า,ดอยม่อนแจ่ม,ปางช้างแม่สา,ถนนคนเดินประตูท่าแพ,ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่,หมู่บ้านดอยแม่กำปอง,วัดศรีสุพรรณ,ทุ่งดอกเวอร์บีน่า,ดอยม่อนแจ่ม,ปางช้างแม่สา,ถนนคนเดินประตูท่าแพ,ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่,หมู่บ้านดอยแม่กำปอง,วัดศรีสุพรรณ,ทุ่งดอกเวอร์บีน่า,ดอยม่อนแจ่ม,ปางช้างแม่สา,ถนนคนเดินประตูท่าแพ,ถนนคนเดินวัวลาย
รหัสสินค้า : เชียงใหม่
ราคา ฿6,599.00THB
จำนวน
เชียงใหม่ 
หมู่บ้านดอยแม่กำปอง-วัดศรีสุพรรณ-ทุ่งดอกเวอร์บีน่า-ดอยม่อนแจ่ม-ปางช้างแม่สา-ถนนคนเดินประตูท่าแพ-ถนนคนเดินวัวลาย
             
กำหนดเดินทาง
  
   วันที่หนึ่ง   กรุงเทพมหานคร–เชียงใหม่      
18.00 น.   พร้อมกันที่ จุดนัดพบ ....................ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่.
18.30 น.   นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ รับประทานอาหารค่ำ SET BOX บนรถ พร้อมรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากไกด์อารมณ์
                ดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
    วันที่สอง   หมู่บ้านแม่กำปอง-น้ำตกแม่กำปอง-วัดศรีสุพรรณ-ถนนคนเดินวัวลาย
06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.เชียงใหม่  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม
07.30 น.   หลังอาหาร เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้  เดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมงครึ่ง)
09.00 น    ถึง หมู่บ้านแม่กำปอง  หมู่บ้านเล็กๆ ที่หลายท่านได้ยินครั้งแรก อาจยังไม่คุ้นหู แต่พอได้ฟังว่า เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาว
                บ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดิน
                ทางมาไม่ขาดสาย เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่ ได้ฟังแค่นี้ก็รู้สึกอยากไปสัมผัสสักครั้งกันแล้วใช่ไหม  พิกัดบ้านแม่กําปอง
                เชียงใหม่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน มีพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมดประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจาก
                ตัวเมืองเชียงใหม่ 50 กิโลเมตร ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล
               ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาว
               บ้านเอาใบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาสำหรับ จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่สัญจรแวะเวียนผ่านมาเยี่ยมชมหมู่บ้านที่
               มีมนเสน่ห์แห่งนี้ อย่างไม่ขาดสาย    จากนั้นพาท่าน แวะร้าน The Giant Chiang Mai ร้านกาแฟบนต้นไม้สุดฮิต  วิวสวยหลักล้าน
               เมื่อพูดถึงร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อว่าหนึ่งในนั้น จะต้องเอ่ยถึงร้านกาแฟ เดอะ ไจแอนท์ ร้านนี้อย่างแน่นอน ร้านกาแฟที่
               ใครๆ ก็อยากมาเช็คอิน ไม่เว้นแม้แต่กรุ๊ปเราที่ขอตามกระแสกันนิดนึง  ร้านกาแฟบนต้นไม้อินเทรนด์แห่งนี้ ตัวร้านตั้งอยู่บนเส้นทาง
               ภูเขา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,150เมตร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ออน มีประวัติความเป็นมา ดังนี้คือ เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นไร่ปลูก
              กาแฟ ปลูกพลับ ปลูกใบเมี่ยง โดยเจ้าของซึ่งได้เข้ามาตั้งหลักปักฐานในพื้นที่กว่า 10 ปี ภายหลังมีโครงการพัฒนาหมู่บ้าน จึงได้
              ออกแบบและสร้างร้าน The giant โดยความร่วมมือจากหมู่บ้าน และชาวบ้านจนเสร็จ และเปิดบริการในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557
              โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
              1.พัฒนาหมู่บ้าน – เรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน สัญญาณโทรศัพท์
              2.ส่งเสริมการเกษตรในชุมชน – ร้านไจแอนท์ เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์กาแฟของหมู่บ้าน
             3.การดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ – สร้างจิตสำนึก ในเรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาติ (ไม่ตัดไม้, ไม่ล่าสัตว์, ไม่เผาป่า) และรายได้
                ส่วนหนึ่งของทางร้านจะนำไปพัฒนาหมู่บ้าน และบำรุงรักษาต้นไม้ยักษ์ต้นนี้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ แม่กำปอง
บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกแม่กำปอง เป็นน้ำตกสุดอลังการกลางขุนเขาที่จัดว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในบริเวณ
               บ้านแม่กำปอง มีทั้งหมด 7 ชั้น น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยสามารถเดินขึ้นถึง "ดอยม่อนล้าน" ยอดเขาที่
              สูงจากระดับน้ำทะเล 1,700 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ทั้ง 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
              ก่อนกลับ แวะชม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกพร้อมเลือกซื้อของฝาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว
              กิ่งอำเภอแม่ออน เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯ ที่เกิดจากน้ำพระทัยและ พระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
             ภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท สำหรับ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงตีน
             ตก เพื่อเป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง
             โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรมีรายได้เสริมนอกจากการปลูกเมี่ยง พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตร่วมกับหน่วยงาน
             ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนงานทดลอง สาธิต และวิจัยรวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
             แวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย  โดยศูนย์ฯแห่งนี้ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 700-1,200 เมตร เป็นพื้นที่ในเขต
             อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งใน
             จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นใน พ.ศ.2043  ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก อุโบสถขนาดไม่ใหญ่มาก (สุภาพสตรีห้ามเข้าอุโบสถ)รูปทรง
             สถาปัตยกรรมทำได้สวยมาก มีความงดงาม อ่อนช้อย ดูคล้ายกับวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย นำท่านเก็บภาพความประทับใจจนถึงเวลาที่
             เหมาะสม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินวัวลาย แหล่งช็อปปิ้งสินค้ายามค่ำคืน สนุกกับการเลือกซื้อเลือกชิมสินค้าต่างๆตาม
             อัธยาศัย อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อาหารขึ้นชื่อเช่น หอยทอด ผัดไทยทรงเครื่อง ไข่ม้วน ยำมะม่วง ข้าว
             เหนียวมะม่วง
20.00 น.  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม แฟมิลี่ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่าพักห้องละ 2-3 ท่าน
               พักที่ โรงแรม แฟมิลี่ 3*หรือเทียบเท่าพักห้องละ 2-3 ท่าน
      วันที่สาม       ม่อนแจ่ม-ปางช้างแม่สา-ถนนคนเดินประตูท่าแพ                    
06.00    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
               นำท่านเดินทางสู่  ม่อนแจ่ม หรือ ส่วนหนึ่งของโครงการหลวงหนองหอย ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการหลวงหนอง
               หอยนั้นเป็นโครงการปลูกพืชเมืองหนาว บนดอย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผักสดๆ กรอบๆ และ สตรอเบอรี่ทั้งพันธ์หวาน(พันธ์หวาน 80)
               พันธ์กรอบ(เปรี้ยวเล็กน้อย) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป ภูเก็บตะวัน เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่พลาดไม่ได้อย่างแรงเลยจ้าถ้ามาเที่ยว
               ม่อนแจ่ม ที่นี่ เป็นสวนดอกไม้ และจุดชมวิวสวยๆ ดอกไม้ของภูเก็บตะวันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามฤดูกาล แต่ที่พีคมากที่สุดคือ ดอก
              คอสมอส สีชมพู อบอวนไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ หลากหลายสีสัน สีสันสวยงามตะกานตา ชูช่อเชิญชวนรอให้เราไปถ่ายรูป
              หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปที่  ม่อนแจ่ม Sky walk ที่นี่เป็นที่เที่ยวใหม่ ของม่อนแจ่ม ที่ต้องไปเช็คอินและรับรองว่า คนที่ชอบ
              ถ่ายรูปต้องได้รูปสวยๆ กลับไปแน่นอน เพราะมีจะสะพานทางเดินที่ทำจากไม้ใผ่แบบสั้นๆ ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาว
              กว่า 200 เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกคอสมอส
              สีชมพูสลับขาว กำลังเบ่งบานสะพรั่ง รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่จะทยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรน
             เยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซึ่งเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด  ชมวิวที่ลาดไปตามเชิงเขา วิวทิวทัศน์ของภูเขาที่
             เรียงรายสลับซับซ้อน และสตรอเบอรี่ที่อยู่ข้างสะพานตลอดสองข้างทางได้เลย ถ้ามาช่วงเช้าๆ น่าจะได้เจอทะเลหมอกสวยๆ อีกด้วย
             แถมยังมีชุดฮันบก ชุดม้ง ให้เช่าใส่ถ่ายรูปสวยๆ เพื่อให้ท่านได้สวมใส่ และถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
              จากนั้น  นำท่านเที่ยวชมสวนองุ่นเอเดน เป็นสวนองุ่นไร้เมล็ดที่เปิดให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายรูปสัมผัสกับสวนองุ่นพวงโต
              ที่ห้อยระย้าจากต้น ละลานตามาก ไร่องุ่นเอเดน ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม ระหว่างทางขึ้นไปม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในแม่ริม
              เป็นไร่องุ่นไร้เมล็ดที่เปิดให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายรูปสัมผัสกับไร่องุ่นพวงโต ที่ห้อยระย้าจากต้น ละลานตามาก ซึ่งเรา
              สามารถเข้าไปเลือก ตัดจาก ต้นมาชั่งกิโลด้านอนกได้< ด้านหลังไร่องุ่นจะมีแปลงสตอเบอรี่ พันธุ์หวาน พันธุ์ 80 จากโครงการหลวง
              อีกด้วย ด้านหน้าของ ไร่จำหน่ายองุ่น และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น ไร่องุ่นเอเดน            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปางช้างแม่สา
             อ.แม่ริม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว โดย คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร ซึ่งเห็นคุณค่าในความฉลาดและความ
             สามารถของช้าง และต้องการอนุรักษ์ช้างไทย จึงได้ก่อตั้งปางช้างแม่สาขึ้นในพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ติดกับลำน้ำแม่สาในเขต
             หุบเขาแม่สา และทำการซื้อช้างจากที่ต่างๆ มาเพื่อทำการฝึกและพัฒนาทักษะต่างๆ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความสามารถและ
             ความน่ารักของช้างเหล่านี้ให้แก่นักท่องเที่ยว และหวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะเกิดความรักและตระหนักในคุณค่าของช้าง
             ไทย“ปางช้างแม่สา” เป็นบ้านช้างหลังใหญ่ที่ช้างอยู่ร่วมกันกับควาญช้าง มีความใกล้ชิดผูกพันธ์กัน ถือเป็นปางช้างที่มีจำนวนช้าง
             มากที่สุดในภาคเหนือ อยู่ท่ามกลางป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ในเขตพื้นที่แม่สา อ.แม่ริม นักท่องเที่ยวสามารถชมการแสดงของเหล่า
             บรรดาศิลปินช้างที่ได้รับการฝึกฝนมาป็นอย่างดี เช่น ช้างเดินพาเหรด ช้างเล่นดนตรี ฟุตบอลช้าง ช้างวาดรูป ช้างนวดควาญ และ
             ช้างแหนบไม้ และการแสดงอื่นๆ อีกมากมายยังมีกิจกรรมการนั่งช้าง ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าเขาและต้นไม้นาน
             พันธุ์โดยรอบ ในบรรยากาศแห่งความเพลิดเพลินและปลอดภัย ส่วนเส้นทางเที่ยวชมนั้นสามารถเลือกได้ตามต้องการ ทั้งแบบปกติ
             ซึ่งทางค่อนข้างเรียบง่ายสบาย หรืออีกเส้นทางซึ่งวิบากก็เหมาะกับคนที่ชอบความตื่นเต้น  นำชมการฝึกช้าง  ลูกช้างและการแสดง
             ของช้างแสนรู้ เป็นปางช้างที่ รักษาสภาพแวดล้อมของทัศนียภาพของปางช้างเป็นอย่างดี นำท่านถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
             จากนั้นเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ เดินทางสู่ ประตูท่าแพ อีกแลนด์มาร์ค ที่นิยมมาถ่ายรูปกันจากนั้นอิสระเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆ
             มากมายหลากหลายชนิดหรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียง
             เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู ประตูท่าแพซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่และกรม
             ศิลปากรได้ร่วมนสร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประกอบกับภาพถ่ายประตู
             เมืองเชียงใหม่ประตูหนึ่ง ซึ่งถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2422 ประตูท่าแพที่ถูกเรียกกันในปัจจุบันนั้น แท้จริงมีนามว่า "ประตูเชียงเรือก" เพราะ
             อยู่ใกล้หมู่บ้านเชียงเรือก สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพญามังราย เมื่อแรกตั้งเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1839 ส่วนประตูท่าแพของจริง
             นั้นเดิมเคยตั้งอยู่บริเวณสี่แยกวัดแสนฝาง ซึ่งเป็นประตูของแนวกำแพงเมืองชั้นนอก ต่อมาเมื่อมีการรื้อแนวกำแพงชั้นนอกออกจึง
             เหลือแต่ประตูเชียงเรือกที่เป็นประตูชั้นใน ชาวบ้านจึงเรียก”ประตูเชียงเรือก”นี้ว่า”ประตูท่าแพ” ณ ถนนคนเดินประตูท่าแพ พร้อม
            อิสระอาหารค่ำ
เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  อาหารขึ้นชื่อเช่น เมี่ยงคำ, ข้าวคลุกน้ำพริก , ไอศกรีมโบราณ ,กระเพาะปลา
20.00 น.  เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พักที่         โรงแรม แฟมิลี่ 3* หรือเทียบเท่าพักห้องละ 2-3 ท่าน
      วันทีสี่(จ27/7/63) เชียงใหม่-ตาก-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ                   
       
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น  อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก หรือ  หลวงพ่อ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย “วัดพระบรมธาตุ
              บ้านตาก” อยู่ที่ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง เดิมวัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่า ก่อนที่จะมีการย้าย ตัว
             เมืองไปอยู่ที่ ต.ระแหง ตัวเมืองตากในปัจจุบัน ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร อันมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัย พระนางจาม
             เทวี ล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูน หยุดพักบริเวณแห่งนี้ พบว่าเป็นเมืองร้าง จึงได้สั่งให้มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองแห่งนี้ จนกลายเป็น
             ชุมชนเมืองตากวัดพระบรมธาตุบ้านตาก ยังปรากฏในศิลาจารึของพ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะศึกเจ้าเมืองฉอดบน
             เนินเขาใกล้กับพระบรมธาตุ ประมาณ ๕๐๐ เมตร ตามตำนานพระเจ้าเลียบโลก ซึ่งเขียนเป็นภาษาเหนือ กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระสัมมา
             สัมพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์ล่องมาตามลำน้ำปิง พระองค์ได้เสด็จมายัง ดอยมะหิยังกะ ในเขตตัวเมืองตาก ตรัสกับพระอานนท์ว่า
             สถานที่นี้เป็นสถานที่สำราญ ร่มรื่น หากเราตถาคตปรินิพพานแล้วให้นำอัฐิและเกศากลับมายังดอยมะหิยังกะภายหลังจากสมเด็จพระ
             สัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอรหันต์ทั้ง ๔ ได้นำพระบรมสาริกธาตุของพระองค์พร้อมด้วยเกศาอีก ๔ องค์ มาประดิษฐานยังดอย
             มะหิยังกะ แล้วก่อเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมแล้ว นำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเจดีย์ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้ง
             หลายต่อมา พระครูพิทักษ์พระบรมธาตุ (ทองอยู่) ได้ไปนมัสการพระธาตุชเวดากอง ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ท่านจึงได้จำมา
             ก่อสร้างองค์พระเจดีย์ เหมือนเจดีย์ชเวดากองล้อมคลุมองค์เก่าไว้ ปิดทองสวยงาม พระครูพิทักษ์บรมธาตุ (พาน) เจ้าอาวาสวัด
             พระบรมธาตุบ้านตาก กล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อทันใจ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ว่า ตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระลูกวัด พระครูบาตา
             อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อน ได้ปรึกษากับศรัทธาญาติโยมว่า มีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นสัก ๑ องค์ และศรัทธาญาติโยมได้
             พร้อมใจร่วมกันนุ่งขาว ห่มขาว เริ่มก่อพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชัย หน้าตัก ๓๒ นิ้ว และลงรักปิดทองคำเปลว ก่อนประกอบ
             พิธีพุทธาภิเษก ๑ วัน กับ ๑ คืน เสร็จพอดี โดยคณะศรัทธาได้ตั้งชื่อว่า “พระเจ้าทันใจ” เพราะทำเสร็จเร็วทันใจ ต่อมามีญาติโยมได้
             มาตั้งจิตอธิษฐาน ขออะไรก็ได้สมความปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการ นับเวลาจนปัจจุบันประมาณ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว ที่เป็นที่เคารพ
             นับถือของประขาชนทั่วไปในความศักดิ์สิทธิ์ของหลลวงพ่อ ว่าขอสิ่งใดก็จะสำเร็จดั่งใจทุกประการ
             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดชัยชนะสงคราม เป็นวัดแห่งชัยชนะตามตำนานคำเล่าขาน การกระทำศึก ณ เมืองฉอดที่พ่อขุน
             รามคำแหงสามารถรบเอาชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด นำท่านกราบสักการะหลวงพ่อโตบันดารชัยให้ได้สมปรารถนา เมื่อพระบาท
             สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี มีพระราชประสงค์ที่จะสร้าง
             สิ่งก่อสร้างขึ้นให้คล้ายคลึงกับกรุงศรีอยุธยามากที่สุด วัดที่ตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ ตลอดจนเปลี่ยนชื่อ
             วัดให้เหมาะสม โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อวัดกลางนาเป็นวัดตองปุ และให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เช่นเดียวกับวัดตองปุที่กรุง
             ศรีอยุธยา เพื่อเทิดเกียรติทหารชาวรามัญในกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพม่าใน
             สงครามเก้าทัพ เมื่อ พ.ศ. 2328 สงครามที่ท่าดินแดงและสามสบ เมื่อ พ.ศ. 2329 และสงครามที่นครลำปางป่าซาง เมื่อ พ.ศ. 2330
             สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดตองปุแล้วถวายเป็นพระอารามหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
             ใหม่ว่า วัดชนะสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงมีชัยชนะต่อพม่าในการรบทั้ง 3 ครั้งวัด
             ชนะสงครามได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรง
             เริ่มดำเนินการก่อสร้างที่บรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่เฉลียงพระอุโบสถด้านหลังตามพระราชดำริของ
             พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชอุทิศพระ
             ราชทรัพย์ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ดำเนินการ แต่การก่อสร้างมาแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
             เจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ราชบัณฑิตยสภาก่อสร้าง ขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
            เป็นนายกราชบัณฑิตยสภาและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงก่อสร้างจนเสร็จสิ้น ได้มีพิธีอัญเชิญ
            พระอัฐิจากพระราชวังบวรสถานมงคลไปประดิษฐานใน พ.ศ. 2470
12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย          หลังอาหาร นำท่านกราบ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร แวะซื้อของฝาก
                จังหวัด นครสวรรค์

19.00 น.   ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
เงื่อนไขการจองทัวร์
 • งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจำในการสำรองที่นั่ง ท่านละ  2,500 บาท  การยืนยันการจองการจองจะสมบูรณ์  ก็ต่อเมื่อ ทาง
 • บริษัทได้รับเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น (หลังจากชำระมัดจำแล้ว  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-สกุลผู้เดินทาง เบอร์โทร โปรดเลือกที่นั่ง ตามชาร์ทรถบริษัท   และแจ้งอาหารที่แพ้  ให้แก่ทางบริษัท)
 • งวดที่ 2 ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • รถบัสปรับอากาศ 
 • รถตู้ปรับอากาศ  (ที่นั่งตามมาตรการช่วงโควิท19 )
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 2-3  ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ และ เจ้าหน้าที่ทัวร์
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท และอุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรณ์
 อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์  ผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และ พนักงานขับรถ 
กรณียกเลิก
 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น  ค่ามัดจำห้องพัก และ ค่ารถบัส เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง  ที่ต้องระบุว่า  ห้ามเดินทาง หรือ  ไม่สมควรเดินทาง
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single), ห้องคู่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple) ซึ่งห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่(นอน2ท่าน) กับ 1 เตียงพับเสริม(นอน1ท่าน) ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
 • บางโรงแรม อาจไม่มีเครื่องใช้ไว้บริการ อาทิเช่น  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี โลชั่นทาผิว รองเท้าเดินในห้อง เป็นต้น 
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง   เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ทางทีมงานทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของทีมงานทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ       
       ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19        
มาตรการการบริการบนรถบริการ

- สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทาง บริษัท ผ้าเปียกแอลกอฮอล์ให้ทุกท่าน(1ชิ้น10แผ่น)  และแจกผ้ากรองอากาศสำหรับหน้ากาก(3แผ่น วันละแผ่น)
- ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์
- บนรถ สมาชิกต้องนั่งเว้นระยะ และงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
- ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว