JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ทัวร์ในประเทศ เชียงหใ่ ม่อนแจ่ม สะเมิง

มีผู้ชม 454 ครั้ง
เชียงใหม่,ม่อนแจ่ม,วัดพระสิงห์,ม่อนแจ่ม,ไร่องุ่น,สะเมิง,ไร่นภภูผา,สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,ปางช้างแม่สา,ไนท์บาซาร์
เชียงใหม่,ม่อนแจ่ม,วัดพระสิงห์,ม่อนแจ่ม,ไร่องุ่น,สะเมิง,ไร่นภภูผา,สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,ปางช้างแม่สา,ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่,ม่อนแจ่ม,วัดพระสิงห์,ม่อนแจ่ม,ไร่องุ่น,สะเมิง,ไร่นภภูผา,สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,ปางช้างแม่สา,ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่,ม่อนแจ่ม,วัดพระสิงห์,ม่อนแจ่ม,ไร่องุ่น,สะเมิง,ไร่นภภูผา,สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,ปางช้างแม่สา,ไนท์บาซาร์
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿7,500.00 THB
จำนวน
เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม–วัดพระสิงห์-ม่อนแจ่ม-ไร่องุ่น-สะเมิง-ไร่นภภูผา
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์"ปางช้างแม่สา" ไนท์บาซาร์
"คาราวาน"เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 5 วัน 4 คืน  
กำหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ -  เชียงใหม่
18.00  น.พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกเดินทางโดยรถบัส/รถตู้ VIP บริการ
              ของว่าง, น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง  พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
วันที่สอง  วัดพระสิงห์ -  พิพิธภัณฑ์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ม่อนแจ่ม  ไร่องุ่น เอเดน                        06.00 น.ยินดีต้อนรับสู่นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่  บริการอาหารเช้าแบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม
07.00 น.ชม วัดพระสิงห์ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ นำท่านเข้าชมพระ
             ตำหนักดาราภิรมย์ พระชายา
รัชกาลที่ 5 พระธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่
1
2.00 น.อาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
บ่าย       เดินทางสู่ ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า      สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ
             มองเห็นทิว
เขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง บนยอด
             ม่อนแจ่มมีพื้นที่น้อย ท่าน
สามารถเดินชมได้จนทั่วได้อย่างสบาย นำท่านชมไร่องุ่น เอเดน   สถานที่ท่อง
             เที่ยวยอดฮิตในแม่ริม เป็นไร่องุ่นไร่
เมล็ดที่เปิดให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายรูปสัมผัสกับไร่งุ่นพวง
             โต ที่ห้อยระย้าจากต้น ละลานตามาก ซึ่งเราสามารถ
เข้าไปเลือก จากต้นมาชั่งกิโลด้านนอกได้ ด้านหลัง
             จะมีไร่องุ่น แปลงสตอเบอรี่ พันธุ์หวาน    จากโครงการ
หลวงอีกด้วย ด้านหน้าของ ไร่จำหน่ายองุ่น และ
             ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น ไร่องุ่นเอเดน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 ณ  บ้านม่อนม้ง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.00 น.บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร   จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  ม่อนแจ่ม-ปางช้างแม่สา-สวนกล้วยไม้-สะเมิง-ไนท์บาซาร์
06.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับเช้าวันใหม่ที่สดใส บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร  
08.00 น.
นำท่านชม "ปางช้างแม่สา"  เป็นบ้านหลังใหญ่ที่ช้างหลาย เชือกอยู่ร่วมกันกับควาญช้างด้วยสายใยแห่ง
             ความ รักและความกลมเกลียว   ถือเป็นปางช้างที่มีจำนวน ช้างมากที่สุดในภาคเหนือด้วยสภาพแวดล้อม
             ที่อยู่ ในอ้อมกอดของป่าเขา      ลำเนาไพรที่อุดมสมบูรณ์ใน เขตพื้นที่หุบเขาแม่สา  เดินทางเข้ชมความ
             สวยงามของฟาร์มกล้วยไม้ที่ขึ้นชื่อของแม่ริม
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
13.00 น.ออกเดินทางสู่ อ.ส
ะเมิง เป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อว่าปลูกส้ม และสตอเบอรี่เยอะมาก ชมและเลือกซื้อสตอเบอรี่
             สดๆ ที่ไร่ นภภูผา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เมืองเชียงใหม่ เข้าที่พัก ณ โรงแรม ธารินทร์ เชียงใหม่
             พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.บริการอาหารเย็นแบบขันโตกดินเนอร์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งไนท์บาซาร์หรือถนนคนเดิน  เลือกซื้อของ
             ฝากของที่
ระลึก  จากนั้น กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่     ขุนช่างเคี่ยน - ตลาดวโรรส - ลำปาง - กลับกรุงเทพฯ
06.30 น.บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม  
07.30 น.ออกเดินทางเพื่อชมดอกนาง
พญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทยที่ขุนช่างเคี่ยน นั้นมีลักษณะเป็น ดงอยู่
             รวมกัน สีของซากุระนั้นบาน เป็นสี
ชมพูสดใส แถมบางช่วงซากุระยังบานแทรกตัวอยู่ในหมู่บ้าน ตามบ้าน
             เรือน ดูแล้วมีชีวิตชีวาน่ายลยิ่งนัก สมควรแก่เวลาลงจากดอย

12.30 น.บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค   
14.00 น.ช้อปปิ้งที่ ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่
             มักจะ
มาหาซื้อของฝากกันโดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ อาทิ ไส้อั่ว, แหนม, น้ำพริกหนุ่ม, แคบ
             หมูฯ สมควรแก่
เวลาแล้วนำท่านเดินทางสู่ จ.ลำปาง 
18.00 น.บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
วันที่ห้า        กรุงเทพฯ  
05.00 น.คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ (คณะเดินทางผู้ใหญ่ 36 ท่าน ราคาเริ่มต้นท่านละ)
ผู้ใหญ่พักคู่
ท่านละ                                                                         7,500   บาท.
เด็กต่ำกว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่เสริมเตียง                      6,500   บาท.
อัตราค่าบริการนี้รวม
*ค่ารถบัส / รถตู้ปรับอากาศ D4D (VIP) ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
*ค่าที่พักที่ ม่อนแจ่ม 1 คืน / ที่เชียงใหม่ 1 คืน (พัก 2 ท่าน / ห้อง)   
*ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
*ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

*ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
*ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างภายในรถระหว่างการเดินทาง
*ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

*มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  ภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  3%  1% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
*ค่าบริการนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
*อาหารตามสั่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอลส์  พาหนะนอกเหนือจากรายการที่กำหนด

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เสื้อผ้ากันหนาว รองเท้าสวมใส่สบาย กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์กันแดด  ยารักษาโรค  
หมายเหตุ  บริษัทขอสงวนสิทธิเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

ใบอนุญาตประกอบธุรนำเที่ยวเลขที่ 11/4309