JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ประเทศไทย เชียงใหม่-ดอยอินทนน์-ดอยสุเทพ

มีผู้ชม 901 ครั้ง
เชียงใหม่,ดอยสุเทพ,พระตำหนักภูพิงค,ดอยอินทนนท์,ไร่สตรอเบอรี่,อ.สะเมิง
รหัสสินค้า : เชียงใหม่-ดอยอินทนนท์-ดอยสุเทพ
ราคา ฿5,800.00THB
จำนวน
 
จังหวัดเชียงใหม่ 5 วันเชียงใหม่-ดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค ราชนิเวศน์-ไร่สตรอเบอรี่ อ.สะเมิง
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พัก โรงแรม 2 คืน
   ทราแวล อวอร์ด เซ็นเตอร์  ขอนำท่านสู่ดินแดนล้านนาไทย สู่จังหวัดเชียงใหม่ ชมสวนไม้ดอกที่พระตำหนักภูพิงค์ และช้อปปิ้งที่บ่อสร้าง-
สันกำแพง ขึ้นชมความสวยงามของดอยอินทนนท์ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ชมและชิมสตอรเบอรี่ ที่ อ.เสมิง           พร้อมการบริการจาก
มัคคุเทศก์มืออาชีพที่จะให้ความสนุกสนานตลอดการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ - จ.ลำปาง
17.00 น.คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมายรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น จอดรอรับท่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ ทราแวล อวอร์ด เซ็นเตอร์ คอยอำนวย
            ความสะดวกด้านสัมภาระก่อนออกเดินทาง
18.00 น.นำท่านออกเดินทางมุ่งสู่ จังหวัดเชียงใหม่  บริการอาหารกล่องบนรถ  และพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
วันที่สองของการเดินทาง    จ.ลำปาง - เชียงใหม่ –  บ่อสร้าง – สันกำแพง - ขันโตกดินเนอร์   
05.30 น.คณะเดินทางถึง โรงแรม ลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง  ให้ท่านได้ทำธุรกิจส่วนตัว บริเวณห้องน้ำของโรงแรมด้านล่าง
06.30 น.บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารของโรงแรม ลำปางเวียงทอง 
07.30 น.เดินทางสู่จังหวัดลำปางแล้วเข้าสู่วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่
             สมัยพระนางจามเทวี เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายได้แก่พระธาตุลำปางหลวง
             เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู เช่นกัน ฐานเป็นบัวลูกแก้ว     ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบ
             ล้านนาภายนอก บุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ  มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ    ลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้
             ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหริภุญไชย และพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา  และพระ อัฐิธาตุจากพระนลาฎข้าง
             ขวาพระศอด้านหน้าและด้านหลังที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่ และชมพระ
             ธาตุกลับหัว เข้าชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น จากนั้นชมวิหารน้ำแต้ม ทางทิศเหนือขององค์พระธาตุลำปางหลวง    วัดพระธาตุลำปาง
            หลวงน้ำแต้ม แปลว่า ภาพเขียน คงหมายถึง วิหารที่มีภาพเขียนจิตรกรรม  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ จ.เชียงใหม่
12.30 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
13.30 น.นำท่านเดินทางสู่ บ่อสร้าง-สันกำแพง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของฝากพื้นเมืองเชียงใหม่ อาทิ ร้านเครื่องหนัง ,  ร้านเครื่องเงิน , ร้านทำร่ม
            จากกระดาษสา  จนได้เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ธารินทร์ จ.เชียงใหม่  อาบน้ำ ทำธุรกิจส่วนตัว              
18.00 น.จนได้เวลาแล้วพร้อมกันที่ด้านล่างของโรงแรม แล้วขึ้นรถคันเดิม  สู่ขันโตก ดินเนอร์ เบญจรงค์
19.00 น.บริการอาหารค่ำแบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมท่านจะได้ชมการแสดงสวยงามของวัฒนธรรมล้านนาไทยที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเข้าสู่
            ที่พัก โรงแรม ธารินทร์  หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง    จ.เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์ – พระธาตุดอยสุเทพ – บ้านถวาย - ดินเนอร์ปาร์ตี้   
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.รถบัสนำท่านมาส่งที่ทางขึ้นดอยสุเทพ     จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นรถสองแถวท้องถิ่นขึ้นสู่ ดอยสุเทพ โดยรถสองแถวท้องถิ่น ผ่าน
            อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ระหว่างทางจะมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง   จากนั้น
            นำท่านเข้าสู่ภูพิงค์ราชนิเวศน์ อิสระเดินชมสวนดอกไม้ และพระตำหนักอันสวยงาม         ได้เวลานำท่านขึ้นรถเดินทางมาแวะวัดพระ
            ธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มีบันไดนาค 2 ตัว ทอดยาวขึ้นสู่วัดที่สูงเกือบ 300 ขั้น  จนได้เวลานำท่าน
            ลงจากดอยสุเทพ โดยรถสองแถวคันเดิม
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร 
13.00 น.เดินทางสู่ บ้านถวายหมู่บ้านไม้แกะสลักที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลขุนคง อำเภอหางดง ตามเส้นทาง
            สายเชียงใหม่-ฮอด หมู่บ้านถวาย หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทยกับความมีชื่อเสียง   ด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้
            แกะสลัก และเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรมทุกแขนงทั่วประเทศ มีโรงงานผลิตไม้แกะสลักเพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง มีชื่อเสียง
            ในการทำผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมการผลิตและซื้อเป็นสินค้าที่ระลึกได้   
            แล้วเข้าสู่ที่พัก พัก โรงแรม ธารินทร์  หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม สนุกสนานกับการร้องเพลง และกิจกรรมภายในงานจากทีมงานไกด์ “บริการคาราโอเกะ ,
            น้ำเปล่า,น้ำอัดลม, น้ำโซดา   
22.30 น.สิ้นสุดกิจกรรม พักผ่อนหรือท่องราตรี ตามอัธยาศัย     
วันที่สี่ของการเดินทาง      จ.เชียงใหม่ – ดอนอินทนนท์ – สะเมิง – ไร่สตรอเบอรี่ -  เดินทางกลับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
06.30 น.บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.รถตู้ปรับอากาศจอดรอรับท่านที่หน้าโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ท่านจะได้สัมผัส
            อากาศที่สดชื่น และเย็นสบายของยอดเขาสูง   นำท่านสักการะสถูปเจ้าอินทรวิชยาร์  อดีตเจ้าผู้ครองนครเวียงพิงค์ (ชื่อเดิมของเมือง
            เชียงใหม่) ท่านจะได้พบกับพันธุ์ไม้ฤดูหนาวนานาชนิดอาทิ ข้าวตอกฤษี , กุหลาบพันปี ที่ป่าดิบต้นน้       จากนั้นนำท่านนมัสการพระ
            มหาธาตุนภเมทินีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบศิลปะล้านนา   จนได้เวลานำท่านลง
            จากดอยอินทนนท์ 
12.30 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารริมน้ำเท่นคำ
13.30 น.นำท่านเดินทางสู่  อ.สะเมิง สู่ไร่สตรอเบอรี่ ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา อ.สะเมิง เข้าชมสตรอเบอรี่ที่นี้ปลูกแบบชีวภาพปลอดสาร  จึงทำให้
            ทางไร่ได้ผลสตรอ เบอรี่ ผลใหญ่ สวยสด ปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ ซึ่งน่ารับประทานอย่างมาก   ส่วนในไร่ มีการผลิตสินค้าแปรรูป
            จากผลสตรอเบอรี่เป็นผลิตภัณฑ์ otop เช่น น้ำสตรอเบอรี่ แยม สตรอเบอรี่ ไวน์สตรอเบอรี่      ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต
            และ เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัส บรรยากาศไร่สตรอเบอรี่ ท่ามกลางทะเลหมอก    และสูดออโซนบริสุทธิ์100% อย่างแท้จริง ทางไร่ฯ
            และท่านใดต้องการซื้อกับบ้าน   สามารถลงเก็บผลสตรอเบอรี่ แบบสดๆจากไร่ อย่างเป็นกันเอง อันเป็นภาพที่น่าประทับใจ และเป็น
            การบันทึกภาพความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน  จนได้เวลานัดหมายขึ้นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม กลับเชียงใหม่ จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ง
            ของฝากพื้นเมืองเชียงใหม่ อาทิ แหนม,หมูยอ,น้ำพริกหนุ่ม,แคปหมู ฯลฯ      
18.00 น.บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหาร
19.00  น.ออกเดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ  อิสระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย รถแวะระหว่างทาง
วันที่ห้าของการเดินทาง      กรุงเทพฯ
06.00 น.คณะเดินทางกลับ ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ ……………………….
อัตราค่าเดินทาง (ผู้ใหญ่ 36-40 ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน                                                  ราคาท่านละ                            5,800            บาท.
เด็กอายุต่ำกว่า 3 -11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง)     ราคาท่านละ                     1,600          บาท.
อัตรานี้รวม
01.ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตลอดการนำเที่ยวตามโปรแกรม 
02.รถสองแถว ท้องถิ่น สำหรับขึ้น ดอยสุเทพ และภูพิงค์ ราชนิเวศน์  นำท่านท่องเที่ยวตามรายการ   
03.รถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์  พร้อมค่าเข้าชมและอุทยานพระธาตุ
04.ค่ารถตู้ไปไร่ สตรอเบอรี่ และค่าเข้าชมไร่
05.ค่าที่พักที่โรงแรม ห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2  คืน ตามรายการ และ.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
06.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง  ตามรายการ
07.อาหารค่ำแบบขันโตกดิเนอร์ พร้อมชมการแสดง
08.อาหารค่ำปาร์ตี้ ที่โรงแรม  แถม คาราโอเกะ , น้ำอัดลม , น้ำแข็ง , น้ำโซดา , น้ำแข็ง
09.ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ  1,000,000  บาท.   ขึ้นอยู่ตามเงื่อนไขบริษัทฯประกันป็นหลัก
10. ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท. (ในกรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล)  ขึ้นอยู่ตามเงื่อนไขบริษัทฯประกันป็นหลัก
11.ค่านำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และให้ความรู้และความบันเทิงตลอดเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ และ  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ และ อื่นๆ
หมายเหตุ       รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ขึ้นอยู่ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ และรายการอาหารอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล
งที่ควรนำติดตัวไป   ชุดสวมใส่สบาย,ยาประจำตัว,กล้องถ่ายรูป,รองเท้าสวมสบาย,แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,ร่มกันแดด
 
ทีมงาน ทราแวล อวอร์ด เซ็นเตอร์ (TAC)
ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่เลือกใช้บริการ
www.tac-dam.comใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4309