JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

เชียงราย,เชียงใหม่ เชียงราย,เชียงใหม่

มีผู้ชม 52 ครั้ง
เชียงราย,วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน,ชุมชนบ้านผาหมี ,พระตำหนักดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,ดอยแม่สลองวัดอุโมงค์,เชียงใหม่,บ้านข้างวัด,วัดป่าดาราภิรมย์ ,ดอยสุเทพ
เชียงราย,วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน,ชุมชนบ้านผาหมี ,พระตำหนักดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,ดอยแม่สลองวัดอุโมงค์,เชียงใหม่,บ้านข้างวัด,วัดป่าดาราภิรมย์ ,ดอยสุเทพ เชียงราย,วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน,ชุมชนบ้านผาหมี ,พระตำหนักดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,ดอยแม่สลองวัดอุโมงค์,เชียงใหม่,บ้านข้างวัด,วัดป่าดาราภิรมย์ ,ดอยสุเทพ เชียงราย,วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน,ชุมชนบ้านผาหมี ,พระตำหนักดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,ดอยแม่สลองวัดอุโมงค์,เชียงใหม่,บ้านข้างวัด,วัดป่าดาราภิรมย์ ,ดอยสุเทพ เชียงราย,วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน,ชุมชนบ้านผาหมี ,พระตำหนักดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,ดอยแม่สลองวัดอุโมงค์,เชียงใหม่,บ้านข้างวัด,วัดป่าดาราภิรมย์ ,ดอยสุเทพ เชียงราย,วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน,ชุมชนบ้านผาหมี ,พระตำหนักดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,ดอยแม่สลองวัดอุโมงค์,เชียงใหม่,บ้านข้างวัด,วัดป่าดาราภิรมย์ ,ดอยสุเทพ เชียงราย,วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน,ชุมชนบ้านผาหมี ,พระตำหนักดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,ดอยแม่สลองวัดอุโมงค์,เชียงใหม่,บ้านข้างวัด,วัดป่าดาราภิรมย์ ,ดอยสุเทพ
รหัสสินค้า : เชียงราย,เชียงใหม่
ราคา ฿17,500.00THB
จำนวน
แอ่วเชียงราย – เชียงใหม่ 6 วัน 5 คืน
เดินทางโดยเครื่องบิน
กำหนดการเดินทาง 
วันที่แรก         กรุงเทพฯ – เชียงราย - วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำ นางนอน - ชุมชนบ้านผาหมี 

07.30 น.         ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย (เคาร์เตอร์
                      C) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน
 08.30 น.        ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย โดย สายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE130
10.05 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รถโค้ชให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
                      แก่ท่าน   หมายเหตุ มีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟาเรดและเจลล้างมือก่อนขึ้นรถและมีการ
                      เว้นระยะของที่นั่ง
                      นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำ นางนอน   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เป็น
                      ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ำ
                      เป็นห้องโถงกว้างมากภายในถ้ำจะพบกับความงามของเกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมี
                      ธารน้ำไหลตลอดทั้งปี (ถ่ายรูปบริเวณหน้าถ้ำ เพราะช่วงนี้มีการปิดปรับปรุง)
12.00 น         รับประทานอาหารกลางวันณ.ร้านกาแฟผาหมีร้านอาหารอาข่าแห่งแรกของบ้านผาหมีโดยเจ้าของ
                     ร้านเป็นผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวชุมชนผาหมี
13.00 น.        เดินทางสู่ ชุมชนบ้านผาหมี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ชุมชนเล็กๆ ใน อำเภอแม่สาย ให้
                     ท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตในชุมชน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของทุ่งข้าว และสวนผลไม้ ให้ความ
                     รู้สึกเหมือนย้อนเวลา กลับไปในอดีต สิ่งแรกที่เห็นเด่นเป็นสง่าและสะดุดตา ก็คือ “อาคารจินนา
                     ลักษณ์มิราเคิลออฟสา”เป็นอาคารไม้โบราณ 2 ชั้น ที่มีความคลาสสิก จากนั้นนำท่านสู่ตัวเมือง
                     เชียงราย
เย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก Sann Hotel  
  
วันที่สอง        เชียงราย – พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – ดอยแม่สลอง
 07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
                     นำท่านขึ้นชม พระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นพระตำหนักของสมเด็จย่าที่ทรงเคยประทับ พระ
                     ตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมี
                     ดอกไม้เมืองหนาว  ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม นำท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไม้เมือง
                     หนาวในหุบเขาและยังได้รับรางวัลระดับโลก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูก
                     ดอกไม้หมุนเวียนสลับให้ออกดอก ไม่ซ้ำกันตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง”
                     เป็นรูปปั้นเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ ยังจัดแต่งสวนหินซึ่งประดับด้วยหินภูเขากลมเกลี้ยง
                     ขนาดใหญ่ สวนน้ำอุดมด้วยไม้น้ำพันธุ์ต่างๆ บัว และสวนปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไว้มากมายในพื้นที่
                     13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 25 ไร่
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
13.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ที่ตั้งหลัก
                     แหล่งบนดอยแห่งนี้มานาน ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่
                     ความสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี ราย
                     ได้หลักส่วนมากมาจากการปลูกชาอู่หลง
เย็น               รับประทานอาหารยูหนาน ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Mae Salong Villa
 
วันที่สาม         พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติศีรี – ไร่ชาอู่หลง - เชียงใหม่
07:00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับ
                     ความสูง 1,500 ม. สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ.2539 เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็น
                     เจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐาน สี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้าง ด้านละประมาณ15 ม
                     ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระนำด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูป ยืนสี่ทิศ องค์ระฆัง
                     ประดับแผ่นทองแกะสลักลวดลาย ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ ที่ตั้งของพระบรม
                     ธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือก เขาดอยแม่สลองจึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น
                    ขณะเดียวกัน องค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกลเป็นสัญลักษณ์อีกอย่าง ของดอยแม่สลอง
                    จากนั้นนำท่านชม ไร่ชาอู่หลง ชาเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านสันติคีรี ในพื้นที่ปลูกหลายพันไร่ มีต้นชา
                    มากกว่า 2 ล้านต้น ที่นี่จึงมีไร่ชา โรงอบชาและ ร้าน จำหน่ายชาหลายสิบร้าน เรียงรายบนถนนสาย
                   หลัก ที่ผ่านกลางหมู่บ้าน ชาที่มีชื่อเสียงคือ ชาอู่หลง ซึ่งมีกลิ่นหอม พิเศษ ต้องมีวิธีการดื่มเฉพาะ
                   แบบชาวไต้หวัน ร้านจำหน่ายชา ทุกร้าน เช่นไร่ชา 101 วังพุดตาล ร้านชานายพลต้วนจะ เชิญชวนให้
                   ผู้มาเยือนได้ทดลองชิมชา พูดคุยสอบถามถึงวิธีการชงชา เลือกซื้อหาชา อุปกรณ์ชงชาแบบต่างๆ
                   นอกจากนี้ยังสามารถไปชมไร่ชา การเก็บชา โดยไม่เสียค่าบริการได้อีกด้วย
12.00 น.      รัประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวซอย
13.00 น.      หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปยัง จ.เชียงใหม่
                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lavana Hotel
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก
 
วันที่สี่             วัดอุโมงค์ – บ้านข้างวัด – วัดป่าดาราภิรมย์  
07:00 น.        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์ โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ ให้ท่านได้เดินลอดอุโมงค์ใต้พระ
                     เจดีย์ ที่มีอายุ 700ปี สัมผัสศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์ที่“วัดอุโมงค์”เป็นที่เที่ยวอีกแห่งของเชียงใหม่
                     จากนั้นไม่ไกลจากวัดนำท่านชมบรรยากาศบ้านๆ ณ เชียงใหม่ โครงการ “บ้านข้างวัด” เป็นคอมมูนิ
                     ตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง โดยมีคุณบิ๊ก เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้  จากแนวความ
                     คิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนใน
                     สมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกันภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศัยที่ราย
                     ล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน จากสิ่งเหล่านี้จึงก่อ
                     ให้เกิดขึ้นมาเป็น ชุมชน บ้าน’ข้างวัด
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารตูลู่
                    นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ อีกสถานที่หนึ่ง ที่ใช้ในการถ่ายทำละคร "เพลิงพระนาง" ออก
                    อากาศทางช่อง 7  วัดพระอารามหลวงชั้นตรี มีอายุมากกว่า100ปี เป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 เป็น
                    สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีความสวยงามติดอันดับต้นๆในเชียงใหม่ เริ่มจากหลวงปู่     มั่น ภูริทัตโต
                    ได้ออกจาริกธุดงค์มาทางภาคเหนือและได้พำนัก ณ ป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบาย พระตำหนักดารา-
                     ภิรมย์ของ (พระราชชายาในรัชกาลที่ 5)   ซึ่งเป็นสถานที่สงบเป็นสปายะในการบำเพ็ญ เมื่อชาวบ้าน
                     ในละแวกเห็นแล้วได้เกิดศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะต่างๆถวาย เพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ใน
                     กิจการสงฆ์
เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารพูนเพชร
                    หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก Lavana Hotel
 
วันที่ห้า           สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ดอยสุเทพ
 07:00 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น       นำท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้
                   วงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้
                   กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด
                   ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติที่น่าลองแวะมา
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหาร
                  นำท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ นักท่อง
                  เที่ยวซึ่งเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่
                  ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ ตามประวัติแห่งดอยสุเทพนั้น เชื่อกันว่า เดิม
                  ภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า "สุเทวะ" ซึ่งตรงกับคำว่าสุเทพอันเป็นที่มาของชื่อดอยสูงแห่งนี้
                  โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้า
                  หลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมือง
                  ศรีสัชนาลัย   
                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lavana Hotel         
                  จากนั้นให้ท่านอิสระท่องเที่ยวชมความงามยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่

วันที่หก           อิสระท่องเที่ยว – กรุงเทพ
 08:00 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
                   อิสระท่องเที่ยว หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวซอย
                   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
16.55 น.      เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE165                    18.20 น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....
 
หมายเหตุ :      โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
 อัตราค่าบริการท่านละ 17,500 บาท. พักห้องละ 2 ท่าน 
  
อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป)
• ค่ารถนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
• ค่าที่พักและอาหารตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุใน
  กรมธรรม์)
• ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
• ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ 600บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง
 
เงื่อนไขในการจอง
• มัดจำค่าทัวร์ 5,000 บาทภายใน 3 วันที่ทำการจอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและเบอร์โทรผู้เดินทาง พร้อม
  ทั้งแนบหลักฐานการชำระเงิน
• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 20-25 วัน
 
หมายเหตุ
• รายการท่องเที่ยวทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
   หน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
• หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วน
  บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
• ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ
  ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
• การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทในการบริหารจัดการ
• เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น