JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ เขาค้อ

มีผู้ชม 1317 ครั้ง
เขาค้อ,ไร่ บี.เอ็น,วัดพระธาตุผาแก้ว,พระตำหนักเขาค้อ
เขาค้อ,ไร่ บี.เอ็น,วัดพระธาตุผาแก้ว,พระตำหนักเขาค้อ
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿4,500.00 THB
จำนวน
 
โปรแกรมทัวร์เขาค้อครบสูตร 2 วัน 1 คืน
(โดยรถตู็ปรับอากาศ D4D)

เขาค้อ - ไร่ บี.เอ็น – เขาค้อ รีสอร์ท ค้ออินเลิฟ – วัดพระธาตุผาแก้ว – พระตำหนักเขาค้อ
เก็บบรรยากาศเย็นสบายที่    เขาค้อ ทิวทัศน์บนยอดเขา ธรรมชาติอันสวยงามที่เล่าขานกันว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์
เมืองไทย  ชมพระตำหนัก อนุสรณ์ผู้เสียสละ กราบไหว้พระธาตุ  นำท่านชมวิวแบบพานโนรามา ณ Route12 ร้านกาแฟและร้านอาหารสุดฮิปบนเขาค้อ และจิบกาแฟ ณ ค้ออินเลิฟ บายคอฟฟี่ฮิลล์ ร้านกาแฟชื่อดัง พร้อมป้อนนมแกะน่ารัก ๆมากมาย  ชมวัดพระธาตุผาแก้ว เป็นวัดที่สวย งดงามอยู่ท่ามกลางขุนเขา ล้อมรอบด้วยหมอกมากมาย
วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ-อ.พัฒนานิคม-อ.วิเชียรบุรี-อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
06.00 น.พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน     แล้วออกเดินทางจากกรุงเทพฯ บริการอาหารว่าง
0
9.00 น.เดินทางถึง  อ.พัฒนานิคม ถ่ายรูปเก็บความงามของ ทุ่งทานตะวัน       ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตติดต่อระหว่าง
              จังหวัดลพบุรี  และ จังหวัดสระบุรี ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง มีการทำไร่ทานตะวันกันมาก ริม
              ฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองทองอร่ามงดงามกว้างไกลสุดสายตาของดอกทานตะวัน บานชูช่อเป็น
              ที่สะดุดตาแก่ผู้ผ่านมาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก

12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ที่ อ. วิเชียรบุรี หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
14.00 น.เดินทางถึง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ขึ้นสู่เขาค้อ เชิญพิสูจน์ความมหัศจรรย์    ความแปลกประหลาดที่ต้อง
              พบด้วยตา ตนเองที่ เนินมหัศจรรย์ ขึ้นสู่เขาเขาย่า ชมพระตำหนักเขาย่า  และทิวทัศน์บนยอดเขา สัมผัส
              ธรรมชาติ อันสวยงาม       จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑ์อาวุธสงคราม และ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ รับฟัง
              ประวัติความเป็นมาและเรื่องราวการต่อสู้ในอดีต

18.00 น.เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ ภูฟ้าใส รีสอร์ท  หรือเทียบเท่า
19.00 น.บริการอาหารค่ำ  จากนั้นเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยกับอากาศที่เย็นสบาย
วันที่สองของการเดินทาง     เขาค้อ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว -  กลับกรุงเทพฯ 
07.30 น.บริการอารหารเช้า
09.00 น.นำท่านชมเจดีย์พระธาตุผาแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่ง
             เรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้     มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลา
             ปฏิบัติธรรมและบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้
             เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ
             เสด็จมา         และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" และ
             พุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็น
             นิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป

11.30 น.บริการอาหารกลางวัน
12.30 น.นำท่านจิบกาแฟ ณ ค้ออินเลิฟ บายคอฟฟี่ฮิลล์ ร้านกาแฟชื่อดังที่สุดกับบรรยกาศชิว ๆ มีมุมถ่ายรูปน่ารัก
             ดื่มด่ำกับอากาศสดชื่น เย็นสบาย          พร้อมฝูงแกะมากมาย จากนั้นนำท่านชมจุดชมวิวแบบพาโนรามา
             ร้านกาแฟและร้านอาหารสุดฮิปบนเขาค้อ เลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติจากเขาค้อทะเลภู

14.00 น.นำท่านสู่ ไร่บีเอ็น นักท่องเที่ยวแวะมาซื้อหาพืชผักและผลไม้เมืองหนาวสด ๆ นานาชนิด เช่น บรอคคอรี่
             ฟักแม้ว ผักกาดแก้ว สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ น้อยหน่า อโวคาโด ลูกพลับ    ผลไม้แปรรูปทั้งอบแห้ง กวน แช่อิ่ม
             และแยม รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด

14.30 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ.
19.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ  ผู้เดินทาง 9 ท่าน ราคาเริ่มต้นต่อท่าน
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ                                                      4,500 บาท.  
ราคาเด็ก  อายุ(3-10ปี) พักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม   ราคาท่านละ     4,000 บาท.

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน 
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D รุ่นใหม่  นำเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ

- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,0000 / 500,000 บาท. เงื่อนไขตามบริษัทฯประกัน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าอาหารและเครืองดื่ม ที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือรายการที่ระบุ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป ,  รองเท้าที่สวมใส่สบาย , อุปกรณ์กันแดด , ร่ม
หมายเหตุ - รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะ
คำนึงถึง
ประโยชน์ ความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
การสำรองที่นั่ง
- การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการจองและวางเงินมัดจำนวน 50% ส่วนที่หลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4309