JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

อุดรธานี-หนองคาย อีสาน

มีผู้ชม 694 ครั้ง
อุดรธานี-หนองคาย 4 วัน
อุดรธานี-หนองคาย 4 วัน อุดรธานี-หนองคาย 4 วัน อุดรธานี-หนองคาย 4 วัน อุดรธานี-หนองคาย 4 วัน อุดรธานี-หนองคาย 4 วัน อุดรธานี-หนองคาย 4 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿6,899.00THB
จำนวน
อุดรธานี-หนองคาย 4 วัน 
  กำหนดการเดินทาง
วันแรก   กรุงเทพฯ-อุดรธานี
  19.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
  20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุดรธานี         โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปัง+น้ำผลไม้  และเครื่องดื่มบนรถ  เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
  วันที่สอง   อุดรธานี-ศาลเจ้าปู่ย่า-วัดโพธิ์สมภรณ์-ตลาดผ้าบ้านนาข่า-คำชะโนด
  06.00 น. เดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี นำท่านทำธุระส่วนตัวบริเวณปั๊มน้ำมัน
  07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
  08.00 น. นำท่านกราบไหว้ศาลหลักเมืองอุดรธานีเสริมหลักชัยให้กับชีวิต ศาลหลักเมืองอุดรธานี หรือเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานีเป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธา ซึ่งชาวเมืองอุดรธานีจะมาสักการะบูชา   ในบริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอื่นๆ อันเป็นที่เลื่อมใสบูชาเป็นอย่างสูงได้แก่ หลวงพ่อพระพุทธโพธิ์ทอง และ ท้าวเวสสุวัณ     ซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นสิริมงคลในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป
  08.30 น. นำท่านเดินทางสู่เดินทางสู่ ศาลเจ้าปู่-ย่า ศาลเจ้าจีนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรนับถือ ตั้งอยู่ริมหนองบัว     ให้ท่านได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในศาลเจ้าปู่ย่า เพื่อความเป็นสิริมงคล    และในศาลเจ้าปู่-ย่า แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษามังกรทองยาวถึง 99 เมตร ซึ่งจะใช้แสดงในงานทุ่งศรีเมืองในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี    จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี    ชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี และเรื่องราวของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ “ขงจื้อ” ภายในมีสวนที่ร่มรื่นด้วยการตกแต่งแบบจีน
  11.00 น. นำท่านสู่ วัดโพธิ์สมภรณ์       เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด    ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า "วัดโพธิสมภรณ์" ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้
  12.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
  13.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองอุดรธานี        แวะ ตลาดผ้านาข่า แหล่งหัตถกรรมที่ที่ชื่อของอุดรธานี ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดี     “ผ้าหมี่ขิด” ผ้าย้อมคราม และผ้าชนิดอื่นๆ จากแหล่งผลิต ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านเลือกเป็นของฝาก
  14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ คำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะขึ้นอยู่กลางทุ่งนา เต็มไปด้วยต้นชะโนด    ซึ่งเป็นพืชจำพวกปาล์ม เดินข้ามสะพานยาวประมาณ 200 เมตร  สู่ป่าคำชะโนด ปรากฏในตำนานพื้นบ้านเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาค และสิ่งลี้ลับต่างๆที่เกิดขึ้น     ให้ท่านได้ สักการะพ่อปู่ศรีสุทโธ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
  17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เพรสซิเดนท์ จ.อุดรธานี หรือเทียบเท่า
  18.30 น. บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหาร
  19.30 น. หลังอาหาร       นำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินหรือที่ UD Town แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของ จ.อุดรธานี และให้ท่านได้เดินเที่ยวเลือกซื้อสินค้าตามอิสระ
  ที่พัก โรงแรม เพรสซิเดนท์ จ.อุดรธานี หรือเทียบเท่า
  วันที่สาม  วัดป่าภูก้อน-วัดผาตากเสื้อ-Sky Walk-หนองคาย-ท่าเสด็จ
  07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
  08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.นายูง จ.อุดรธานี ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
  10.00 น. นำท่านเข้าชม  วัดป่าภูก้อน พุทธอุทยานที่สำคัญทางภาคอีสาน ชมพระวิหารที่สวยสดงดงาม  ติดตาตรึงใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี   ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามวิจิตรแกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาว จากประเทศอิตาลี มีความยาวถึง
  12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ที่ อ.สังคม
  13.30 น. นำท่านเข้าสู่ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย  เดิมชื่อวัดถ้ำพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป   ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2  เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป        เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่าน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์บน   “Sky Walk ทางเดินพื้นกระจกใส” แห่งแรกของเมืองไทย จุดชมวิวที่ทำให้เราได้เห็นวิวแม่น้ำโขง แบบพาโนรามา ที่สวยงามที่สุด
ในช่วงฤดูแล้ง ท่านอาจเห็นชายหาดริมแม่น้ำโขง เป็นรูปเกล็ดพญานาคที่สวยงาม
  14.30 น. เดินทางสู่ จังหวัดหนองคายตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำโขง ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง
  16.00 น. นำท่านชม ศาลาแก้วกู่   หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า วัดแขก คือสวนประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่         มีพื้นที่หลายสิบไร่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย       สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของ “พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถนำมาผสมผสานกันได้
  17.00 น. นำท่านสู่         ตลาดท่าเสด็จ ริมแม่น้ำโขง ให้ท่านได้เดินเล่นชมวิวของแม่น้ำโขงและประเทศลาว     ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก บริเวณป้ายพญานาค “ตลาดท่าเสด็จ สุดเขตแดนที่หนองคาย”  และเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดท่าเสด็จ บริเวณ ณ ตลาดท่าเรือ ซึ่งเป็นอาคารเก่าที่ถูกอนุรักษ์ไว้ ซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมาย ผ้าพื้นเมือง และสินค้าพื้นเมือง มุมถ่ายรูปเก๋ๆ และเชิญท่านเดินเลือกซื้อในตลาดตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย
  18.30 น. บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหาร แล้วพักผ่อนยามค่ำคืน
  19.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก หนองคายไวท์โฮเต็ล จ.หนองคาย หรือเทียบเท่า  
  ที่พัก หนองคายไวท์โฮเต็ล จ.หนองคาย หรือเทียบเท่า
  วันที่สี่      หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-หลวงพ่อพระใส-อุดรธานี-กรุงเทพฯ
  07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
  08.00 น. นำท่านสู่ วัดโพธิ์ชัย  วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส   อันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคายที่มีตำนานผูก
ผันกับทั้งชาวไทย และชาวลาวในประวัติศาสตร์ ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงของชาวหนองคายและผู้คนลุ่มน้ำโขง
  09.00 น. อำลาจังหวัดหนองคาย เดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี-ขอนแก่น
  12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร จ.ขอนแก่น
  13.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
  18.00 น. บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหาร จ.สระบุรี
  19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
  21.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ