JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

อยุธยา ไหว้พระ

มีผู้ชม 195 ครั้ง
อยุธยา 1 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿1,199.00THB
จำนวน
ทำบุญไหว้พระ 9 วัด อยุธยา 1 วัน
 
  กำหนดการเดินทาง
  06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
  06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถ
  08.00 น.          เดินทางถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำท่านไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เริ่มจากวัดที่-1 วัดใหญ่ชัยมงคลนำท่านไหว้พระพุทธชัยมงคลในพระอุโบสถ ไหว้พระพุทธไสยาสน์ และชมเจดีย์ชัยมงคล   และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    วัดที่-2 วัดพนัญเชิงวรวิหาร       กราบไหว้ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า“หลวงพ่อโต” หรือซำปอกง ที่ชาวจีนเรียกขาน ไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
    วัดที่-3 วิหารพระมงคลบิตร ไหว้ หลวงพ่อมงคลบพิตร  พระคู่บ้านคู่เมือง และเดินเลือกซื้อสินค้าบริเวณด้านหน้าวัด อาทิ ปลาตะเพียน เครื่องจักรสาน ขนมต่างๆ
    วัดที่-4 วัดแม่นางปลื้ม    วัดเก่าแก่ที่เคยเป็นที่ตั้งค่ายของพม่า กราบไหว้หลวงพ่อขาว พระประธานในพระอุโบสถที่สวยงาม เดินชมโบราณสถานของวัด
    วัดที่-5 วัดท่าการ้อง     กราบไหว้ พระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักสิทธิ์   ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความไฮเทค แปลกกว่าวัดอื่นๆ ทั้งตุ๊กตาปูนปั้น รูปสัตว์ต่างๆ และเครื่องเสี่ยงทายโอโตเมติกต่างๆเดินชม ตลาดน้ำกรุงเก่า อาหารของกินของฝากในราคาชาวบ้าน ทั้งก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่ล่องลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาแบบไม่ต้องเซ็ตฉาก วิถีชีวิตการกินอยู่ที่มีวัดเป็นศูนย์กลางจิตใจ ความทรงจำวันวานที่หวนคืนสู่มหานที      ตลาดน้ำเกิดใหม่ในกรุงเก่าแห่งวัดโบราณ ณ ที่นี้ สุขสงบจากภายใน จนความวุ่นวายจากภายนอกมิอาจล่วงรู้
  เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร
  บ่าย วัดที่-6 วัดกษัตราธิราชวรวิหาร      กราบไหว้ พระประธานในพระอุโบสถ  ชมฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่งมีความประณีตงดงามมาก  และชมวิว พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าวแม่น้ำ
    วัดที่-7 วัดเชิงท่าไหว้พระประธานในพระอุโบสถสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมความงามของ   เครื่องไม้อยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากและรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้
    วัดที่-8 วัดธรรมิกราช       เป็นวัดหลวงที่เก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาฟังธรรมกันประจำในวันพระ ไหว้พระประธาน      ในพระอุโบสถ และชมโบราณสถานของวัด
    วัดที่-9 วัดหน้าพระเมรุราธิการาม    กราบไหว้ พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ   พระพุทธรูปทรงเครื่องที่งดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าทำลายในคราวเสียกรุงศรีอยุธยา
  16.30 น. นำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดน้ำอโยธยา     ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝาก OTOP ต่างๆ จากร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ของที่ระลึก และกิจกรรมอื่นๆมากมาย
  17.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
  19.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ