JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

หาดใหญ่,สตูล,เกาะตะรุเตา,หลีเป๊ะ หาดใหญ่,สตูล,เกาะตะรุเตา,หลีเป๊ะ

มีผู้ชม 291 ครั้ง
 หาดใหญ่,สตูล,เกาะตะรุเตา,เกาะหลี่เป๊ะ,เกาะดง,เกาะไผ่,เกาะรอกวย,เกาะน้ำผึ้ง,เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง
 หาดใหญ่,สตูล,เกาะตะรุเตา,เกาะหลี่เป๊ะ,เกาะดง,เกาะไผ่,เกาะรอกวย,เกาะน้ำผึ้ง,เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง หาดใหญ่,สตูล,เกาะตะรุเตา,เกาะหลี่เป๊ะ,เกาะดง,เกาะไผ่,เกาะรอกวย,เกาะน้ำผึ้ง,เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง หาดใหญ่,สตูล,เกาะตะรุเตา,เกาะหลี่เป๊ะ,เกาะดง,เกาะไผ่,เกาะรอกวย,เกาะน้ำผึ้ง,เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง หาดใหญ่,สตูล,เกาะตะรุเตา,เกาะหลี่เป๊ะ,เกาะดง,เกาะไผ่,เกาะรอกวย,เกาะน้ำผึ้ง,เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง หาดใหญ่,สตูล,เกาะตะรุเตา,เกาะหลี่เป๊ะ,เกาะดง,เกาะไผ่,เกาะรอกวย,เกาะน้ำผึ้ง,เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง
รหัสสินค้า : หาดใหญ่,สตูล,เกาะตะรุเตา,หลีเป๊ะ
ราคา ฿9,999.00THB
จำนวน
 หาดใหญ่,สตูล,เกาะตะรุเตา-เกาะหลี่เป๊ะ
เกาะดง(เกาะหินซ้อน)-เกาะไผ่
เกาะรอกวย-เกาะน้ำผึ้ง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง
เดินทางโดยเครื่องบิน 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่หนึ่ง   สนามบินดอนเมือง-หาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เจ้าพ่อตะรุเตา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ 
04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสายภายในประเทศ  ขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบิน
              ไทยไลอ้อนแอร์ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัท.... (สัมภาระโหลดได้ 10 กิโลกรัม , ถือขึ้นเครื่องได้ 7
              กิโลกรัม)
06.20 น. โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL702 เหินฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่  ไกด์รอรับท่าน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
10.00 น. จากนั้น...นำคณะลงเรือ ท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะตะรุเตา
11.30 น. เดินทางถึง เกาะตะรุเตา สถานกักกันนักโทษอดีต นำท่าน สักการะเจ้าพ่อตะรุเตา เป็นสิริมงคล จากนั้น
              อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ กับวิวแบบพานอราม่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 บ่าย       แล้วเดินทางสู่ หมู่เกาะกลาง หมู่เกาะกลาง อยู่ ระหว่างเกาะอาดัง และ เกาะตะรุเตา  มี  เกาะไข่  เป็น
              หลักเป็นเกาะเล็กๆ กลางมหาสมุทรที่มีความงามแปลกตา  หาดทรายขาว ละเอียด  มีซุ้มประตูแห่งความ
              รัก  ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของหิน  จุดเด่นรอบเกาะคือ น้ำทะเลสีครามสวย เราจะปล่อยเวลาท่านได้พบ
              กับความงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่  แล้ว มุ่งหน้าสู่ เกาะหลี่เป๊ะ เกาะแห่งความฝันบนเกาะเป็นแนว
              ชายหาดโค้ง  มีคลองเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากการทับถมของทราย เป็นบริเวณที่งามหาดทรายขาว ตัดกับน้ำ
              ทะเลสีครามบริเวณนี้เรียกว่าแหลมสนมีแนวสนเรียงราย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ
              ทะเลกันอย่างจุใจ ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ
              ยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย
              (พัก อันดามัน รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ หรือเทียบเท่า ห้องปรับอากาศ   ห้องละ 2-3   ท่าน)
 
วันที่สอง   เกาะดง(เกาะหินซ้อน)-เกาะไผ่-เกาะรอกวย-เกาะน้ำผึ้ง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-ถนนคนเดิน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    หลังอาหารให้ท่านเตรียมพร้อมสำหรับการดำน้ำ
              เตรียมตัวพบกับโลกอันสวยงามตลอดทั้งวัน
08.00 น. นำท่านลงเรือ เดินทางสู่ เกาะดง ที่  มีหินสองก้อน ตั้งซ้อนกันอยู่ได้อย่างแปลกตา ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์อีก
              หนึ่งจุด  ที่ทีมงานค้นพบความสวยงาม ดาวขนนก ซึ่งเราขอรับประกันว่าท่านจะไม่ผิดหวัง บริเวณนี้เป็น
              แหล่งกุ้งมังกรแล้วอ้อมเดินทางสู่ เกาะไผ่  เป็นแนวปะการังที่เริ่มก่อตัวขึ้นใหม่  ฝูงปลาแหวกว่ายไปมา
              หน้าดูเป็นที่สุด  ถัดเข้าไปเป็นแนวปะการังใบปลิกที่หนาแน่น  นั่งเรือเล็กขึ้นชายหาดที่ไม่มีรอยเท้าผู้คน
              เลยนอกจากพวกเราเท่านั้น  ชายหาดสีขาวยาวเหยียด  เม็ดทรายระเอียดยิบ  น้ำใสสะอาดทั่วทั้งอ่าว  ราว
              น้ำในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่  จุดนี้เป็นจุดที่ธรรมชาติยังดำรงอยู่เต็มเปี่ยมอย่างหาที่อื่นไม่ได้  ธรรมชาติยัง
              ดำรงอยู่อย่างที่หาที่อื่นไม่ได้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย         เดินทางสู่  เกาะรอกวย  และ  เกาะน้ำผึ้ง ให้ท่านได้ชมปะการังที่มีความงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะ
               แห่งนี้ เดินทางถึง เกาะหินงาม  เกาะเล็กๆ ที่เลื่องชื่อไปทั่วประเทศ  หินสีดำกลมมนตลอดแนวชายหาด
               เป็นที่ฉงน และน่าอัศจรรย์ใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร  เป็นความงามที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้รอบๆ เกาะเป็นแนว
               เกาะปะการังน้ำตื้นที่งามอีกแห่งหนึ่ง  ความงามเช่นนี้ต้องค่อยๆ ดื่มด่ำ  แล้วซึมซับแล้วเราจะเข้าใจถึง
               ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ  ชมร่องน้ำจาบัง ร่องน้ำที่มีความงดงามที่สุดของหมู่เกาะนี้เพราะกลางร่อง
               น้ำซึ่งกระแสน้ำพัดมีโขดหินประมาณ 3-4 ก้อนตั้งอยู่ระดับประมาณ 15-20 ฟุตมีเกาะปะการังสีลูกกวาด
               สวยสะดุดตาขึ้นแน่นไปทั้งก้อน เป็นความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อประดับน่านน้ำนี้ เดินทางสู่
               เกาะราวี  เกาะใหญ่ที่อยู่เคียงคู่กับ เกาะอาดัง  เป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม
 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ
               หลังอาหารนำท่านเดินสู่ ถนนคนเดินหลีเป๊ะ อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จนถึงเวลาที่เหมาะสม
               (พัก อันดามัน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ห้องปรับอากาศ   ห้องละ 2-3   ท่าน)
 
วันที่สาม     หมู่เกาะตะรุเตา-ท่าเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
09.00 น. อำลาที่พัก แล้วเก็บสัมภาระเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
11.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา ให้ท่านได้รับประทานอาหารกลาง(set box) แล้วเดินทางสู่ สนามบิน
              หาดใหญ่
16.20 น. โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL719 เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง
17.45 น. เดินทางถึง สนามบิน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...................
หมายเหตุ  รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
สิ่งที่ควรนำติดตัว  ครีมกันแดด  ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูป รองเท้าแตะ และหัวใจที่รักธรรมชาติ
อัตราค่าบริการ   ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,999 บาท. 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 • รถตู้ปรับอากาศ 
 • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ไปกลับ  (สัมภาระตามเงื่อนไขของสายการบินกำหนด)
 • ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม ระดับ 3 ดาว ห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • อาหารตามรายการที่ระบุ จำนวน 7  มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 300 บาท
เงื่อนไขการชำระเงิน        มัดจำท่านละ 4,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน
***** (ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องออกตั๋วเลย ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น) *****