JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

เบตง หาดใหญ่,เบตง

มีผู้ชม 74 ครั้ง
หาดใหญ่,วัดช้างไห้,วัดคูหาภิมุข,เขื่อนบางลาง,เบตง,อันเยอร์เวง,น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9,สะพานแตปูซู,ทานเฉาก๊วยเบตง กม.4,อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนหมื่นบุปผา,บ่อน้ำร้อนเบตง,หอนาฬิกาเบตง,ตู้ไปรษณีย์,อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์,นุงซีลีปัต,สตรีทอาร์ต,วัดพุทธาธิวาส,วัดพระโพ
หาดใหญ่,วัดช้างไห้,วัดคูหาภิมุข,เขื่อนบางลาง,เบตง,อันเยอร์เวง,น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9,สะพานแตปูซู,ทานเฉาก๊วยเบตง กม.4,อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนหมื่นบุปผา,บ่อน้ำร้อนเบตง,หอนาฬิกาเบตง,ตู้ไปรษณีย์,อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์,นุงซีลีปัต,สตรีทอาร์ต,วัดพุทธาธิวาส,วัดพระโพ หาดใหญ่,วัดช้างไห้,วัดคูหาภิมุข,เขื่อนบางลาง,เบตง,อันเยอร์เวง,น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9,สะพานแตปูซู,ทานเฉาก๊วยเบตง กม.4,อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนหมื่นบุปผา,บ่อน้ำร้อนเบตง,หอนาฬิกาเบตง,ตู้ไปรษณีย์,อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์,นุงซีลีปัต,สตรีทอาร์ต,วัดพุทธาธิวาส,วัดพระโพ หาดใหญ่,วัดช้างไห้,วัดคูหาภิมุข,เขื่อนบางลาง,เบตง,อันเยอร์เวง,น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9,สะพานแตปูซู,ทานเฉาก๊วยเบตง กม.4,อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนหมื่นบุปผา,บ่อน้ำร้อนเบตง,หอนาฬิกาเบตง,ตู้ไปรษณีย์,อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์,นุงซีลีปัต,สตรีทอาร์ต,วัดพุทธาธิวาส,วัดพระโพ หาดใหญ่,วัดช้างไห้,วัดคูหาภิมุข,เขื่อนบางลาง,เบตง,อันเยอร์เวง,น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9,สะพานแตปูซู,ทานเฉาก๊วยเบตง กม.4,อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนหมื่นบุปผา,บ่อน้ำร้อนเบตง,หอนาฬิกาเบตง,ตู้ไปรษณีย์,อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์,นุงซีลีปัต,สตรีทอาร์ต,วัดพุทธาธิวาส,วัดพระโพ หาดใหญ่,วัดช้างไห้,วัดคูหาภิมุข,เขื่อนบางลาง,เบตง,อันเยอร์เวง,น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9,สะพานแตปูซู,ทานเฉาก๊วยเบตง กม.4,อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนหมื่นบุปผา,บ่อน้ำร้อนเบตง,หอนาฬิกาเบตง,ตู้ไปรษณีย์,อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์,นุงซีลีปัต,สตรีทอาร์ต,วัดพุทธาธิวาส,วัดพระโพ หาดใหญ่,วัดช้างไห้,วัดคูหาภิมุข,เขื่อนบางลาง,เบตง,อันเยอร์เวง,น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9,สะพานแตปูซู,ทานเฉาก๊วยเบตง กม.4,อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนหมื่นบุปผา,บ่อน้ำร้อนเบตง,หอนาฬิกาเบตง,ตู้ไปรษณีย์,อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์,นุงซีลีปัต,สตรีทอาร์ต,วัดพุทธาธิวาส,วัดพระโพ หาดใหญ่,วัดช้างไห้,วัดคูหาภิมุข,เขื่อนบางลาง,เบตง,อันเยอร์เวง,น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9,สะพานแตปูซู,ทานเฉาก๊วยเบตง กม.4,อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนหมื่นบุปผา,บ่อน้ำร้อนเบตง,หอนาฬิกาเบตง,ตู้ไปรษณีย์,อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์,นุงซีลีปัต,สตรีทอาร์ต,วัดพุทธาธิวาส,วัดพระโพ หาดใหญ่,วัดช้างไห้,วัดคูหาภิมุข,เขื่อนบางลาง,เบตง,อันเยอร์เวง,น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9,สะพานแตปูซู,ทานเฉาก๊วยเบตง กม.4,อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนหมื่นบุปผา,บ่อน้ำร้อนเบตง,หอนาฬิกาเบตง,ตู้ไปรษณีย์,อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์,นุงซีลีปัต,สตรีทอาร์ต,วัดพุทธาธิวาส,วัดพระโพ
รหัสสินค้า : เบตง
ราคา ฿10,999.00THB
จำนวน
หาดใหญ่-เบตง 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบิน
 
วันแรก      สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-วัดช้างไห้-วัดคูหาภิมุข-เขื่อนบางลาง-เบตง
03.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสายภายในประเทศ  ขาออก ประตู6 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
              ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัท........ (สัมภาระโหลดได้ 10 กิโลกรัม , ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม)
06.00 น. โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL702 เหินฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่  ไกด์รอรับท่าน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ แล้วเดินทางสู่ วัดช้างไห้(ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้
              เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง)  เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด
              เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
              ขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย
              ออกเดินทางสู่ จ.ยะลา นำท่านชม วัดคูหาภิมุข ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  วัดคูหาภิมุข  วัดที่สำคัญและเก่าแก่วัดหนึ่ง
              ของจังหวัดยะลา เดิมวัดนี้ชื่อ วัดหน้าถ้ำ ภายในวัดมีถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  พระพุทธรูปเก่าแก่หลาย
              องค์ นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และน้ำใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน  มีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยเก็บวัตถุโบราณ
              มากมาย  บริเวณทางเข้าถ้ำบรรยากาศร่มรื่น มีสระน้ำขนาดใหญ่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารธารา
บ่าย        ออกเดินทางสู่ อ.เบตง(ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2.30 ชั่วโมง)  เส้นทางโค้งที่มีความสวยงาม
              ตลอดสองข้างทาง แวะชม เขื่อนบางลาง เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง80ม. สันเขื่อนยาว 430 ม. แวะถ่ายรูป ป้ายOK
              เบตง
จนกระทั่งเดินทางถึง อ.เบตง ชม สนามบินเบตง สถาปัตยกรรมของอาคารที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่
18.00 น. อาหารค่ำอิสระที่ เบตงไนท์บาซาร์  ถนนคนเดินที่มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
              นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม บัตเตอร์ฟลาย ปริ้นเซส หรือเทียบเท่า ***

 
วันที่สอง      เบตง-อันเยอร์เวง-น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9-สะพานแตปูซู-ทานเฉาก๊วยเบตง กม. 4-อุโมงค์ปิยะมิตร-
                   สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ำร้อนเบตง-หอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์    
05.00 น. ปลุกท่านยามเช้า เดินทางสู่ อันเยอร์เวง เพื่อชมทะเลหมอกอันเยอร์เวง   เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่
              เดินทางสะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี อยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตง ประมาณ 40 กิโลเมตร ในพื้นที่
              ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าSet box
09.00 น. นำท่านชม  น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9 ชื่อเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” หรือ “อัยเยอร์เค็ม” เพราะเรียกตามชาวจีนที่มาทำ
              เหมืองกับฝรั่งในยุคมลายูเป็นอานานิคมอังกฤษ เมื่อมาถึงทางเข้าน้ำตกเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ  700 เมตร ระหว่างทาง
              เห็นลำธารที่ไหลมากจากตัวน้ำตกข้างบนตลอดเส้นทาง บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย แล้วเดินทางสู่  สะพานแตปูซู
              สะพานแขวนไม้ข้ามแม่น้ำปัตตานี ที่ชาวบ้านบริเวณนี้ยังคงใช้สัญจรไปมาตามปกติ เดินชมวิวริมแม่น้ำปัตตานี้ ท่ามกลาง
              ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีความสดชื่นเบาๆ แวะทานเฉาก๊วยเบตง กม. 4 เฉาก๊วยหรือวุ้นดำ เป็นขนมขึ้นชื่อของอำเภอ
              เบตง ซึ่งทำจากหญ้าชนิดหนึ่ง ที่มีปลูกในประเทศจีน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งอพยพมา
              จากประเทศจีน ประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว และถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ทำสืบต่อกันมา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านลำธาร
บ่าย        เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร   เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการ
              ต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย  อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทาง
              อากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังมี ต้นไทรพันปี มีความสวยงามแปลกตา มีโพรง
              ขนาดใหญ่จำนวน 2 โพรง ให้เดินเข้าไปได้ชม  สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวน
              ดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจาก
              ระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอก
              เมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
              บรมราชกุมารี  ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง ชม บ่อน้ำร้อนเบตง  เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีน้ำร้อนผุดขึ้น
              มาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้
              สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเบตง
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ ต้าเหยิน(ลิ้มรสไก่เบตง)
              หลังอาหารนำท่านชม หอนาฬิกาเบตง  อยู่บริเวณ ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดโลก ซึ่งสามารถส่งจดหมายได้จริง ตู้
              ไปรษณีย์มีความพิเศษเพราะมีรูด้านบนกับมีลำโพงเพื่อใช้กระจายเสียงข่าวสารให้กับชาวบ้าน ชม นกนางแอ่นเกาะตาม
              สายไฟฟ้า
ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย  ในยามค่ำคืนภายในอุโมงค์
              มีการติดไฟสวยงาม ทำให้ช่วงเวลาค่ำจุดนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว
              นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม บัตเตอร์ฟลาย ปริ้นเซส หรือเทียบเท่า ***

 
วันที่สาม  เบตง-ฆูนุงซีลีปัต-สตรีทอาร์ต-วัดพุทธาธิวาส-วัดพระโพธิสัตว์-ศาลาประชาคม-หาดใหญ่-ดอนเมือง
05.00 น. ปลุกท่านยามเช้า เพื่อเดินทางสู่ ฆูนุงซีลีปัต  พิชิตทะเลหมอก ฆูนุงซีลีปัต รถขึ้นเกือบถึงแล้วเดินเท้าต่อไปอีกแค่ 700
              เมตร ตั้งอยู่ในระดับความสูงกว่าอันเยอร์เวง สามารถชมทะเลหมอกสุดอลังการได้แบบ 360 องศา เป็นสายหมอกที่
              คลอเคลียงดงามตามไหล่เขาที่เรียงรายสลับซับซ้อน หันมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่สายหมอกขาวจรดขอบฟ้าคราม เรียก
              ได้ว่าเป็นสุดยอดความงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบ ติมซำ
09.00 น. ชม สตรีทอาร์ต ภาพสตรีทอาร์ต   ชมวีถีชีวิตของผู้คน อาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ท่ามกลางวิว
              ทิวทัศน์ที่สวยงามกลางหุบเขา ชม วัดพุทธาธิวาส วัดสวยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มี
              บรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้องหน้า วัดพุทธาธิวาส มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
              พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่งคือ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศา
              นนท์สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ชม สนามกีฬากลางหุบเขา ที่มีวิวสวยงาม  เป็นสนามกีฬาที่ตั้ง
              อยู่ในระดับความสูงที่สุดในบรรดาสนามกีฬาแห่งอื่นๆ ในประเทศไทย ชม วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเบตง เป็น
              สถานที่ตั้งศาลเจ้าอันเป็นที่ประดิษฐานของเทพสำคัญ ๆ หลายองค์ ทั้งเจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง  มี
              สถาปัตยกรรมของเจดีย์ 7 ชั้น ที่สวยงาม บริเวณวัด ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมือง
              เบตงได้อีกด้วย ชม ศาลาประชาคม มาถึงจุดนี้ให้ท่านถ่ายภาพตู้ไปรษณีย์ใบใหม่ ที่มีขนาดใหญ่กว่าตู้ไปรษณีย์แดง
              บริเวณหอนาฬิกา  ถือเป็นตู้ไปรษณีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ครัวคุณชาย
บ่าย        เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนบนรถ
20.00 น. โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL717 เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง
21.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...................
 หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

เป็นราคาเริ่มต้นท่านละ 10,999 บาท.  จำนวน 8-9 ท่าน   ***ราคาขึ้นอยู่กับค่าตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
  • รถตู้ปรับอากาศ 
  • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ไปกลับ  (สัมภาระตามเงื่อนไขของสายการบินกำหนด)
  • ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม ระดับ 3 ดาว ห้องละ 2-3 ท่าน
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
  • อาหารตามรายการที่ระบุ จำนวน 6  มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  • วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท
อัตรานี้ไม่รวม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ
  • ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ แล้วแต่ความพอใจของลูกค้า
เงื่อนไขการชำระเงิน       มัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ
***** (ราคานี้เป็นราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของตั๋วเครื่องบิน ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น) *****