JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

อุบลราชธานี อุบลราชธานี

มีผู้ชม 8 ครั้ง
หาดชมดาว,สามพันโบก,วัดป่าภูปัง,โขงเจียม,แม่น้ำสองสี,วัดโขงเจียม,ผาแต้ม,เสาเฉลียง,น้ำตกแสงจันทร์,ความทรงจำคาเฟ่,เขื่อนสิรินธร,วัดสิรินธร
หาดชมดาว,สามพันโบก,วัดป่าภูปัง,โขงเจียม,แม่น้ำสองสี,วัดโขงเจียม,ผาแต้ม,เสาเฉลียง,น้ำตกแสงจันทร์,ความทรงจำคาเฟ่,เขื่อนสิรินธร,วัดสิรินธร หาดชมดาว,สามพันโบก,วัดป่าภูปัง,โขงเจียม,แม่น้ำสองสี,วัดโขงเจียม,ผาแต้ม,เสาเฉลียง,น้ำตกแสงจันทร์,ความทรงจำคาเฟ่,เขื่อนสิรินธร,วัดสิรินธร หาดชมดาว,สามพันโบก,วัดป่าภูปัง,โขงเจียม,แม่น้ำสองสี,วัดโขงเจียม,ผาแต้ม,เสาเฉลียง,น้ำตกแสงจันทร์,ความทรงจำคาเฟ่,เขื่อนสิรินธร,วัดสิรินธร
รหัสสินค้า : อุบลราชธานี
ราคา ฿5,999.00THB
จำนวน
วันที่หนึ่ง   สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอุบลราชธานี-หาดชมดาว-สามพันโบก-วัดป่าภูปัง-โขงเจียม
08.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตู3 เคาน์เตอร์C สายการบินไทยเวียทเจท ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่(สัมภาระถือขึ้น
                เครื่องได้ 7 กิโลกรัม)
10.30 น.   โดยสายการบิน ไทยเวียทเจท เที่ยวบิน VZ220 เหินฟ้าสู่  สนามบินอุบลราชธานี
11.35 น.   เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ คันละ 8-9 ท่าน รับประทานอาหารกลางวัน (1)set box แล้ว
                นำท่านเดินทางสู่ หาดชมดาวและแก่งหินงาม(ระยะทาง 109 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง)           ความงามตาม
                ธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง ช่วงฤดูน้ำลดภายในบริเวณหาดจะพบแก่งหินรูปร่างลักษณะแปลกตา ลักษณะคล้ายๆกับสามพันโบกที่มี
                ความสวยงามตามธรรมชาติ มีหาดทรายขาวทอดยาวไปไกล            อีกทั้งยังมีลานกว้างไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติ
                นำท่านเดินทางสู่ สามพันโบก(ระยะทาง 20 กิโลเมตร       ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) สามพันโบก คือหลุมเล็กใหญ่จำนวน
                มากมาย ที่เกิดจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะ         ซึ่งแก่งหินสามพันโบกจะอยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลากประมาณกลางเดือน
                กรกฎาคม-ตุลาคม และจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ
                ที่งดงามแปลกตาให้เราได้ไปเที่ยวสัมผัส       นำท่านเดินทางสู่ อ.ศรีเชียงใหม่(ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30
                นาที) นำท่านชม วัดป่าภูปัง “องค์ปู่พญานาคเรืองแสง” หนึ่งเดียวในประเทศไทย เป็นรูปปั้นพญานาค 3 องค์      เรืองแสงในยาม
                ค่ำคืน ดุจดั่งพญานาคมีชีวิตและจิตวิญญาณ แสงไฟยามราตรี เหมือนปลุกพญานาคราชให้ตื่นจากหลับใหล          แล้วเดินทางสู่
                อ.โขงเจียม(ระยะทาง 32 กิโลเมตา ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที)
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ(2)ที่ แพอารยา
                (พักค้างคืน(1)   ณ โรงแรม โขงเจียม หรือเทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ 2 -3 ท่าน)
วันที่สอง      วัดโขงเจียม-แม่น้ำสองสี-น้ำตกลงรู-เสาเฉลียง-เขื่อนสิรินธร-วัดสิรินธร
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
                นำท่านชม แม่น้ำสองสี เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน จึงเกิดการเปรียบต่างสีน้ำของแม่น้ำทั้ง
                สองสาย คือ แม่น้ำมูลที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้เป็นที่เรียกกันว่า “โขงสีปูน มูลสีคราม”    และยังเป็นที่ตั้งของ วัดโขงเจียม ให้
                ท่านได้สักการะองค์พญานาค  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชม น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงรู ชื่อของน้ำตก
                เรียกตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผ่านลงรูหิน ส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละออง ผ่านช่อง
                หินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์โดยเฉพาะในวันเพ็ญ ที่แสงจันทร์จะสาดส่องมาตรงรูหินพอดีพร้อมกับละอองของธารน้ำตก
                ที่โปรย ดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ ความทรงจำคาเฟ่
บ่าย         นำท่านชม เสาเฉลียง อีกหนึ่งแลนด์มาร์คน่าเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ค่ะ โดยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ การไปถ่ายรูป และ
               ชมความอลังการของ เสาหินเห็ดยักษ์ อายุกว่าล้านปี ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของธรรมชาติ แต่ละเสาสูงประมาณ 20 เมตร        เหมือน
               ยุคจูราสิคสุดๆ  นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนสิรินธร ชม โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด ใหญ่ที่สุดในโลก ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผืน
               น้ำอันกว้างใหญ่พื้นที่กว่า 450 ไร่ ซึ่งมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครอยู่ที่ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก
               และเมื่อไม่มีแสงแดดหรือในเวลากลางคืน             ก็สามารถนำพลังน้ำจากเขื่อนสิรินธรมาผลิตไฟฟ้าได้ ลดข้อจำกัดของพลังงาน
               หมุนเวียนที่มักขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานอีกด้วย นับว่าเป็นนวัตกรรมไฮบริดสุดล้ำของ กฟผ. ที่แรก
               ของประเทศไทยและยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชม สันเขื่อนสิรินธร อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 288 ตารางกิโลเมตร และยัง
               เห็นวิวภูเขากับท้องฟ้าไกลออกไปสุดลูกหูลูกตา นับเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
               (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาที) หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสงเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลอง
               สภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า         จุดเด่น
               ของวัดคือการได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถยามค่ำคืน
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำอิสระที่ ถนนริมน้ำโขงเจียม 
               (พักค้างคืน(2)   ณ โรงแรม โขงเจียม หรือเทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ 2 -3ท่าน)
วันที่สาม  โขงเจียม-วัดคูหาสวรรค์-วัดถ้ำเหวสินชัย-อุบลราชธานี-วัดหนองป่าพง-บัวนาคาเฟ่-ทุ่งศรีเมือง-วัดสระประสานสุข-
                วัดพระธาตุหนองบัว-สนามบินอุบลราชธานี-สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
                นำท่านชม วัดคูหาสวรรค์ ภายในวัดมีพระอุโบสถลอยฟ้าสีขาวให้เดินชมความสวยงาม ถ้ำคูหาสวรรค์ยังเป็นที่ตั้งของสรีระหลวงปู่
                คำคนึง จุลมณี ที่ไม่เน่าเปื่อย   นำท่านชม วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ก่อนถึงโขงเจียมประมาณ
                7 กิโลเมตร บริเวณถ้ำเป็นสำนักสงฆ์ มีทางเดินไปยังถ้ำเล็กๆ หรือที่เรียกกันว่า ถ้ำเหวสินธุ์ชัย ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
                ที่งดงาม และมีชื่อในการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด แล้วเดินทางสู่ อุบลราชธานี   นำท่านชม วัดหนองป่าพง กราบสักการะอัฐิธาตุ
                พระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภทโก)ที่ เจดีย์พระโพธิญาณเถร เพื่อความสิริมงคล
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ บัวนาคาเฟ่
                นำท่านชม ทุ่งศรีเมือง ชมความประณีตสวยงามของต้นเทียนเฉลิมพระเกียรติ ขบวนต้นเทียนจำลอง เรื่องพระมหาชนก    ที่นี่เลย
                เป็นแลนด์มาร์กและเป็นความภูมิใจของคนอุบล        นำท่าน วัดพระธาตุหนองบัว สักการะ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุ
                ประจำปีเกิดปีมะเส็ง โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ
                รูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่งดงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์   นำท่านชม วัดสระประสานสุข วัดที่มีพระอุโบสถ
                แปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วย  สิ่งที่น่าสนใจ คือ วิหารกลางน้ำเรือธรรม นาคราช หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า
                วิหารกลางน้ำที่สร้างไว้กลางน้ำบนพญานาคราชรูปร่างคล้ายเรือ ส่วนหัวเป็นพญานาคราช 5 เศียร ทางเดินเข้าวิหาร กลางน้ำเป็น
                ทางเดินด้านหางนาคราช  ด้านหลังของ วิหารกลางน้ำเรือธรรมนาคราช ส่วนหางของนาคราชมีทางเดินขึ้นลงแยกจากกัน สามารถ
                เดินเข้า ไปชมภายในวิหารซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายใน แล้วเดินทางสู่ สนามบินอุบลราชธานี
16.25 น.  โดยสายการบิน ไทยเวียทเจท เที่ยวบิน VZ225 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
17.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....................
หมายเหตุ         รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
 
กำหนดเดินทาง
11 - 13 , 18 - 20 , 25 - 27 มิถุนายน 2565   /  2 - 4 , 9 - 11 กรกฎาคม 2565  /   6 - 8 , 20 - 22 , 27 - 29 สิงหาคม 2565
                                        ราคาท่านละ 5,999 บาท พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  1,500 บาท(ไม่มีราคาเด็ก)
เงื่อนไขการชำระเงิน     มัดจำการเดินทาง 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ
อัตรานี้รวม     
-ตั๋วเครื่องบิน สุวรรณภูมิ-อุบลราชธานี ไป-กลับ (น้ำหนักถือขึ้นเครื่อง 7 กก.)
(หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. 490 บาท/ 1 เที่ยวบิน)
-รถตู้ปรับอากาศ ตลอด 3 วันที่ท่องเที่ยวเดินทาง
-อาหารตามรายการที่ระบุ  และ น้ำดื่มตลอดการเดินทาง(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)
-ที่พักระดับตามที่ระบุในโปรแกรม หรือ เทียบเท่า
-วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
-มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริการ  
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ (สำหรับคนไทย)
อัตรานี้ไม่รวม       -ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ ,         
-ค่าทิป 400 บาท ต่อคนต่อทริป
ยกเลิกการเดินทาง     -แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นทางบริษัท มีการมัดจำต่างๆ)
-ก่อนเดินทาง 20 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ
-แจ้งภายใน 20 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
- บริษัท มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล กระประท้วง ภัยพิบัติ
   ต่างๆ ฯลฯ ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
  (ลูกค้าต้องยอมรับในเงื่อนในไขนี้ ในทุกกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางราย ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่ทานอาหาร
  ที่ทางบริษัทจัดให้  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาจ่าย
- ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย ทุกกรณี
มาตรการป้องกัน โควิท -19ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับแต่ท่านที่เข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟเซอร์ (Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
หรือ มีผลตรวจโควิทแบบ Rapid Test (RT PCR)  หรือ Antigen Test Kit (ATK)  จากสถานพยาบาลว่าเป็นลบ พร้อมใบรับรองแพทย์
 สำหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว