JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

หนองคาย,อุดรธานี,บึงกาฬ,้ลย หนองคาย,อุดรธานี,บึงกาฬ,้ลย

มีผู้ชม 377 ครั้ง
หนองคาย,อุดรธานี,บึงกาฬ,้ลย
หนองคาย,อุดรธานี,บึงกาฬ,้ลย หนองคาย,อุดรธานี,บึงกาฬ,้ลย หนองคาย,อุดรธานี,บึงกาฬ,้ลย หนองคาย,อุดรธานี,บึงกาฬ,้ลย หนองคาย,อุดรธานี,บึงกาฬ,้ลย
รหัสสินค้า : หนองคาย,อุดรธานี,บึงกาฬ,้ลย
ราคา ฿5,999.00THB
จำนวน
หนองคาย-บึงกาฬ-อุดรธานี-เลย

วันแรก       กรุงเทพฯ-หนองคาย
17.30 น. พร้อมกันที่ จุดนัดพบ..................ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่
18.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ รับประทานอาหารค่ำ (SET BOX) บนรถ พร้อมรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจาก
              ไกด์อารมณ์ดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง    หนองคาย-แก่งอาฮง-ภูทอก-ภูสิงห์-วัดถ้ำสีธน-ตลาด chic chic-หนองคาย
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.หนองคาย  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมอัศวรรณ
07.00 น. เดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก เป็นภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ของพระอาจารย์จวน กุล
              เชฏโฐ
ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 1-2 เป็นบันไดสู่ชั้นที่ 3 ชั้นที่
              4 เป็นสะพานที่สามารถไต่เวียนรอบเขาได้ ชั้นที่ 5 มีศาลาและกุฏิ ชั้นที่ 6 มี  ที่พักเป็น เป็นสะพานเวียนรอบเขาความยาว
              ทั้งหมด 400 เมตร ชั้นที่7 เป็นป่ารกทึบ (ไม่เหมาะที่นักท่องเที่ยวจะนำชม)ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่
              น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วย ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น
              อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความประทับใจคามอัธยาศัย กับวิว 360 องศา จนถึงเวลาที่เหมาะสม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่คลองสำราญ
บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์  เพื่อเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ หิน
               สามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงใน
               ระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของ
               หินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างใกลล้ชิด นำทุกท่านชมความ
               อัศจรรย์ของธรรมชาติ จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จากนั้นนำท่าน
               เดินทางต่อไปยังจุด กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น ก่อนอำลาภูสิงห์ นำท่านกราบ
               หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จนได้
               เวลาเดินทางสู่ หนองคาย ระหว่างทางแวะ วัดอาฮงศิลาวาส นำท่านชม แก่งอาฮง เป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณ
               หน้าวัดอาฮงศิลาวาสจุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง" นำทุกเก็บ
               ภาพความประทับใจ ชม วัดถ้ำศรีธน หรือวัดสว่างอารมณ์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดถ้ำสี ที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวตามแนววิถี
               พุทธ นำท่านชม จุดชมวิว 360 องศา  ทางวัดมีให้เลือกความสูง 3 ระดับ บนโบสถ์ที่ตั้งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่
               ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส จำลอง สามารถมองเห็น สระน้ำ ทัศนียภาพโดยรอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
               ตลาดChic Chic ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มีร้านค้าตั้งเรียงรายนับร้อยร้าน
ค่ำ           อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวซื้อสินค้า จนได้เวลานำท่านเข้าที่พัก
               พักโรงแรม อัศวรรณ หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน
 
วันที่สาม      หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-วัดหินหมากเป้ง-วัดผาตากเสื้อ-วัดป่าภูก้อน-ภูคกงิ้ว-วังสะพุง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย(วัดอารามหลวง) แล้วเดินทางสู่ วัดหิน
              หมากเป้ง
สถานที่ปฎิบัติธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ชม สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหนองคาย   ออกเดินทาง
              สู่ อ.สังคม จ.หนองคาย เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นชึ้นสู่ วัดผาตากเสื้อ เป็นจุดที่ตั้ง สกายวอล์ค ที่เป็นทางกระจกยื่นออกไป
              เป็นรูปทรงวงรี เบื้องหน้าคือวิวแบบพานอรามาที่มีความสวยงาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ทานตะวันริมโขง
บ่าย        เดินทางสู่ อ.นายูง จ.อุดรธานี เพื่อนำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นสู่ วัดป่าภูก้อน นำท่านสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ใน
              พระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา สักการะ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระนอนที่ทำด้วยหินอ่อนที่สวยงามจาก
              ประเทศอิตาลี  จนได้เวลาเดินทางสู่ ภูคกงิ้ว ให้ท่านได้ชม สกายวอล์คของเชียงคาน ตั้งอยู่หน้าพระใหญ่ภูคกงิ้ว บริเวณ
              ปากแม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง(หากมีการเก็บค่าเข้าชม นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเอง) จนได้เวลาเดินทางสู่
              วังสะพุง
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่หน้าวัง  
              พักที่  โรงแรม Plus  หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  ห้องละ 2 – 3   ท่าน

 
วันที่สี่          วังสะพุง-ภูป่าเปาะ-ป่าหินเมืองไทย-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ ภูป่าเปาะ หรือ ฟูจิเมืองเลย นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถอีแตกขึ้นสู่ ภูป่าเปาะ เบื้องหน้าคือ ภูหอ ภูเขาที่มี
              รูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่ สวนหินผางาม  หรือ  คุนหมิงเมืองเลย   เทือกเขาหินปูนขนาด
              ใหญ่  บนพื้นที่ 9,000 ไร่  และ ชมภูเขาหินปูนขนาดเล็กอีกไม่ต่ำกว่า  500 ลูก  เขาหินปูนเหล่านี้มีลักษณะเป็นผาหินรูป
              ทรงแปลกตา  เต็มไปด้วยซอกหลืบและโพรงที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์  อาทิ  รูปเต่า, รูปสุนัขหมอบ, ตามแต่
              จินตนาการของแต่ละท่าน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภูผา
บ่าย        เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ ซื้อของฝาก...................
21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจในการเดินทาง.
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ


ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ท่านะ 5,999 บาท. 

อัตรานี้รวม
        
- รถโค้ชปรับอากาศ ,  รถท้องถิ่นที่ใช้ท่องเที่ยว                                                                                                 
- ที่พักที่ 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม 
- อาหารตามรายการ                            
- มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ      
- วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท และ วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม       
-  ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ//

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% //ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% //
- ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
- ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ   300 บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง
เงื่อนไขการจอง      มัดจำการเดินทางท่านละ 2,000 บาท , ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19        มาตรการการบริการบนรถบริการ
- สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดิน ทางบริษัท แจกหน้ากากอนามัย(3ชิ้น)
- ก่อนขึ้น ลงรถ ทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์