JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

สุโขทัย สุโขทัย

มีผู้ชม 172 ครั้ง
สุโขทัย 2 วัน
สุโขทัย 2 วัน สุโขทัย 2 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿4,500.00THB
จำนวน
สุโขทัย  2 วัน
กำหนดการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ      มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพิษณุโลก โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง ขนมปังน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ
11.00 น. เดินทางถึง จังหวัดพิษณุโลก นำท่านกราบสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวร ที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังจันทร์ สถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น
13.00 น. เข้าสู่   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราช  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก   และถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศและให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก บริเวณภายในวัด
15.00 น.
 
นำท่านเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มรดกไทยและมรดกโลก นำท่านสู่ วัดศรีชุม วัดเก่าแก่ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพูดได้ ให้ท่านกราบ “พระอจนะ ที่แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว”     พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร และสูง 15 เมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ....
18.00 น. บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหาร
20.00 น. นำท่านเดินทางกลับ เข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก โรงแรม  old city boutique house สุโขทัย หรือเทียบเท่า  
วันที่สอง วัดพิพัฒน์มงคล -วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ–ศรีสัชนาลัย-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ อ.ทุ่งเสลี่ยม ชม วัดพิพัฒน์มงคล เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่งนาสันนิษฐานว่า เป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่พบรากฐานอุโบสถ เจดีย์โบราณ จมอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปกว่า 1.50 เมตรตรงใจกลางวัดในปัจจุบัน
11.00 น.
 
 
เดินทางสู่ อ.ศรีสัชนาลัย  ชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง และเรียกอีกชื่อว่า วัดพระปรางค์  ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย จากนั้นเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยรถรางชม วัดช้างล้อม  วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่     สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ บ้านหาดเสี้ยว ชมการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของผ้าทอลายโบราณของชาวไทยพวน    ไม่ว่าจะเป็นจกเก้าลายบ้านหาดเสี้ยว ผ้าที่ใช้ในพิธีบวชนาคด้วยขบวนช้าง ผ้าที่ใช้ในพิธีแต่งงานซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ที่สืบทอดต่อกันมานับร้อยๆปี    และเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นผ้าลวดลายต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านหาดเสี้ยว   รวมถึงทองและเครื่องเงินโบราณที่ทำด้วยมือตามแบบฉบับลวดลายสุโขทัยโบราณที่งดงาม
18.00 น. บริการอาหาค่ำที่ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์
22.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ