JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

กาญจนบุรี สังขละบุรี

มีผู้ชม 664 ครั้ง
สังขละบุรี 2 วัน
สังขละบุรี 2 วัน สังขละบุรี 2 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿4,555.00THB
จำนวน
สังขละบุรี วัน
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น -ด่านเจดีย์สามองค์-วัดเสาร้อยต้น-สังขละบุรี
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย   เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
05.30 น. ออกเดินทางสู่  อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
10.00 น. นำท่านชม      น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น เป็นบ่อน้ำแร่จากธรรมชาติ พบว่าน้ำมีความร้อนประมาณ 57 องศาเซลเซียส อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ริมแม่น้ำแควน้อย มีบ่อน้ำร้อนแช่ตัวทั้งบ่อรวม บ่อส่วนตัว และบ่อสำหรับนั่งแช่เท้า รวมทั้งมีห้องบริการนวดสปา
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ด่านเจดีย์สามองค์
15.00 น. เดินทางถึง   ด่านเจดีย์สามองค์ นำท่านข้ามชายแดน ไทย-พม่าบริเวณด่านเจดีย์สามองค์  เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถสองแถวท้องถิ่น   ชม วัดเสาร้อยต้น เป็นวัดเดิมที่หลวงพ่ออุตมะเคยสร้างไว้ สถาปัตยกรรมที่สร้างโดยเสาที่ทำจากไม้แดง นับร้อยต้น    ทำให้วัดมีชื่อเสียง วัดมีสามชั้น (ชั้นบนสุดนั้นห้ามผู้หญิงขึ้น)      จากนั้นนำท่านชอปปิ้งของฝากที่ ตลาดพม่า บริเวณด่านเจดีย์สามองค์
16.30 น. นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตัวอำเภอสังขละบุรี   เมืองสามหมอก ซึงมีชาวมอญอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมากตัวอำเภอตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า     "สามประสบ" คือบริเวณที่ลำน้ำสามสายได้แก่ห้วยซองกะเลีย,ห้วยบิคลี่และห้วยรันตี ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย
17.00 น. นำท่านเข้าที่พัก...
18.30 น. บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหาร  
ที่พัก สวนแมกไม้รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่สอง สะะพานมอญ-เมืองบาดาล-เจดีพุทธคยา-วัดวังก์วิเวการาม-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-กรุงเทพฯ
06.00 น. นำท่านใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณ     สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) สัมผัสมนต์เสน่ห์สังขละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ     ท่านสามารถร่วมแต่งชุดชาวมอญเพื่อใส่บาตรและเดินถ่ายรูปสวยๆของสะพานมอญได้  (มีบริการเช่าชุดที่ร้านขายอาหารใส่บาตร หรือ ซื้อเป็นที่ระลึกได้ที่ร้านระหว่างทางเดินไปสะพาน   มีให้เลือกหลากหลายร้าน)  อิสระให้ท่านได้เดินถ่ายรูปหรือนั่งทานกาแฟยามเช้าหรือโจ๊กร้อนๆได้บรรยากาศการชมวิวสะพาน จนถึงเวลานัดหมายกลับที่พัก 
07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.30 น. นำท่าน      ล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) ซึ่งท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรือง   และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้น และต้องถูกทิ้งร้างให้จมน้ำมากว่ายี่สิบปี 
09.30 น. เดินทางไปชม  วัดวังวิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2496 ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบพม่า  หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เจดีย์พุทธคยา ที่หลวงพ่ออุตตมะได้สร้างขึ้น เจดีย์พุทธคยาจำลองขึ้นเพื่อประดิษฐาน     กระดูกนิ้วมือของพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชน ณ วัดวังก์วิเวการาม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
14.30 น. นำท่านเที่ยวชม          สะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เชิญท่านถ่ายรูปกับสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยทหารญี่ปุ่นที่เกณฑ์เชลยศึกมาสร้างสะพานแห่งนี้     และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าตามอิสระ
15.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
19.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ