JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

สมุทรสงคราม อัมพวา

มีผู้ชม 55 ครั้ง
สมุทรสงคราม-อัมพวา 1 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿1,599.00THB
จำนวน
เที่ยวสมุทรสงคราม-อัมพวา 1 วัน
       
กำหนดการเดินทาง
06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย       เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ   มุ่งหน้าสู่จังหวัด จ.สมุทรสงคราม โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง  ขนมปัง+น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ
08.00 น.          ถึง จ.สมุทรสงคราม  ชม อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ชมประวัติชีวิตของแฝดสยามที่ไปสร้างชื่อเสียงทั่วโลก    และชม พิพิธภัณฑ์เรือ ที่รวบรวมเรือพื้นบ้านหลากหลายชนิด มาจัดแสดง
09.00 น. นำท่านนมัสการ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม     ที่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว     จ.สมุทรสงคราม เพื่อความเป็นสิริมงคล
10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ)     นำท่านนมัสการพระประธาน ชมโบสถ์ที่มีความสวยงาม ที่
สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง   ลวดลายละเอียดงดงาม และเลือกซื้อของรามัญ (มอญ) โดยกลุ่มแม่บ้าน
ชาวมอญ เดินทางสู่ ดอนหอยหลอด ชมวิวทิวทัศน์และสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดบางกระพ้อม วัดที่เก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา นำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แตกต่างไปจากที่อื่นคือเป็นลวดลายปูนปั้น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
14.30 น. เดินทางสู่ ค่ายบางกุ้ง  ชมกำแพงจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการสู้รบ  หลังเหตุการณ์ที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ชมโบสถ์เก่าภายในค่าย  ที่เรียกว่า โบสถ์หลวงพ่อดำ ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วทั้งหลังทั้ง 4 ชนิด    ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง  
16.30 น. เดินทางสู่ อุทยาน ร.2 เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บุคคลสำคัญ ที่องค์การยูเนสโก้     ยกย่องในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม       ที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เป็นมรดกของชาติ 
ชม  พิพิธภัณฑ์บ้านทรงไทย  4 หลัง   แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ อาทิ หอกลาง ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2   และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชายไทยโบราณวัตถุ
17.00 น. เดินทางสู่ ตลาดน้ำ อัมพวา (ทานอาหารค่ำตามอิสระ) และเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย
19.30 น. นำท่านล่องเรือ ชมหิ่งห้อย ยามค่ำคืน      ที่สว่างไสวไปทั้งต้นลำพู จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ