JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

มุกดาหาร,นครพนม,ร้อยเอ็ด มุกดาหาร,นครพนม,ร้อยเอ็ด

มีผู้ชม 49 ครั้ง
มุกดาหาร,ภูผาเทิบ,วัดภูมโนรมย์,สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว,พระธาตุพนม,พระธาตุเรณูนคร,พระธาตุศรีคูณ,ร้อยเอ็ด,วัดพระธาตุมหาชัพระมหาเจดีย์ชัยมงคล
มุกดาหาร,ภูผาเทิบ,วัดภูมโนรมย์,สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว,พระธาตุพนม,พระธาตุเรณูนคร,พระธาตุศรีคูณ,ร้อยเอ็ด,วัดพระธาตุมหาชัพระมหาเจดีย์ชัยมงคล มุกดาหาร,ภูผาเทิบ,วัดภูมโนรมย์,สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว,พระธาตุพนม,พระธาตุเรณูนคร,พระธาตุศรีคูณ,ร้อยเอ็ด,วัดพระธาตุมหาชัพระมหาเจดีย์ชัยมงคล มุกดาหาร,ภูผาเทิบ,วัดภูมโนรมย์,สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว,พระธาตุพนม,พระธาตุเรณูนคร,พระธาตุศรีคูณ,ร้อยเอ็ด,วัดพระธาตุมหาชัพระมหาเจดีย์ชัยมงคล มุกดาหาร,ภูผาเทิบ,วัดภูมโนรมย์,สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว,พระธาตุพนม,พระธาตุเรณูนคร,พระธาตุศรีคูณ,ร้อยเอ็ด,วัดพระธาตุมหาชัพระมหาเจดีย์ชัยมงคล
รหัสสินค้า : มุกดาหาร,นครพนม,ร้อยเอ็ด
ราคา ฿5,899.00THB
จำนวน
มุกดาหาร-นครพนม-ร้อยเอ็ด
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพฯ-มุกดาหาร
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็น
              ไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมี
              แอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
20.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดมุกดาหาร ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง มุกดาหาร-อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ-วัดภูมโนรมย์-สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2
เช้า      คณะเดินทางถึง จ.มุกดาหาร นําทุกท่านแวะปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  อิสระอาหารเช้า ณ จุดพักรถ
           นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ชมบรรยากาศดึกดำบรรพ์ภูผาที่มีหินมาเทิบทับกันไว้มีกลุ่มหิน
           ประกอบด้วยหินรูปร่างต่างๆ วางซ้อนกันอยู่อย่างวิจิตีพิสดาร บนลานหินกว้างคล้ายประติมากรรม
นำ
           ท่านเข้าชม
วัดภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดสวยงามอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา
           สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายในวัด มีรูป
           ปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของมุกดาหาร  นอกจากนี้ภายใน
           บริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ให้ท่านได้สักการะขอพร
ลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย    นำท่านเข้าชม หอแก้วมุกดาหาร เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
           พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มีลักษณะเป็น
           อาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงเก้าเหลี่ยม ชั้น 1 เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยว
           กับประวัติศาสตร์มุกดาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวมุกดาหาร ชั้นบนสุด สามารถชม
           ทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ำโขงและฝั่งลาว
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
          หลังอาหาร นําท่านเดินทางชมความงามของสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 เป็นสะพานที่เชื่อมต่อ
          แขวงสะหวันนะเขด ในประเทศลาว กับจังหวัดมุกดาหาร มีความยาวทั้งหมด 1,600 เมตร มีความกว้าง
          12 เมตร และมีช่องการจราจร 2 ช่องทาง บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานทอด มี
          ร้านค้าอาหารหมูจุ่ม หมูกระทะ ส้มตำ และที่นั่งริมน้ำโขง นั่งชิลทานอาหารในช่วงเย็น รวมถึงมีแลนดมาร์คที่
          โดดเด่น คือ รูปปั้นพญานาค
          นำท่านเข้าสู่ที่พัก  เวียงโขงมุกดาหาร (หรือเทียบเท่า)

วันที่าสาม  พระธาตุพนม-วัดพระธาตุเรณูนคร-วันดพระธาตุศรีคูณ-วัดพระธาตุมหาชัย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่จังหวัดนครพนม
              นำท่านสักการะ พระธาตุพนม  พระธาตุประจำคนเกิด "ปีวอก" และ "วันอาทิตย์" ภายในพระธาตุได้
              บรรจุอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า  
              วิธีบูชาพระธาตุพนม ข้าวตอก ข้าวเหนียวปิ้ง น้าอบ ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม
              คาถาบูชาพระธาตุพนม อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ
             นำท่านสักการะ พระธาตุเรณู  พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ ณ วัดพระธาตุเรณู จำลองมาจากพระ
             ธาตุพนมองค์เดิม ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่อ
             งา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ที่ชาวบ้านบริจาค
             วิธีบูชาพระธาตุเรณู ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม
             คาถาบูชาพระธาตุเรณู อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
             นำท่านสักการะ พระธาตุศรีคูณ  พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ต่างกัน
             ที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับรูปลายหินปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าองค์พระธาตุพนม ภายในบรรจุ
             พระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้ มี
             กษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง
             วิธีบูชาพระธาตุศรีคูณ ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพู ธูป 8 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม
             คาถาบูชาพระธาตุศรีคูณ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ท้องถิ่น
บ่าย       นำท่านเช้าสักการะ พระธาตุมหาชัย  ณ วัดโฆษดาราม  พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางวัน)
              ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ
             วิธีบูชาพระธาตุมหาชัย   ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 17 ดอก  เทียน 2 เล่ม
             คาถาบูชา พระธาตุมหาชัย  ปิ สัม ระ โล ปุ สุต พุท
เย็น       รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
            นำท่านเข้าสู่ที่ โรงแรมจังหวัดนครพนม หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่   นครพนม-พระมหาเจดีย์ชัยมงคล-กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
           นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดร้อยเอ็ด        นำท่าน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตร
           พิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่าง พระปฐมเจดีย์และ
           พระธาตุพนม ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระมหา
           เจดีย์ชัยมงคล ออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม ราย
           ล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร
           รวมยอดทองคำเป็น 109 เมตร ใช้ทอง คำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม ภายในองค์พระมหา
           เจดีย์เหมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค์ 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
บ่าย     สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เย็น      รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร จังหวัดนครราชสีมา
21.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยประทับใจ
อัตราค่าบริการเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ   ท่านละ 5,899 บาท. 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว