JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

ภูเก็ต,พังงา ภูเก็ต,พังงา

มีผู้ชม 265 ครั้ง
ภูเก็ต,พังงา
ภูเก็ต,พังงา ภูเก็ต,พังงา ภูเก็ต,พังงา
รหัสสินค้า : ภูเก็ต,พังงา
ราคา ฿6,900.00THB
จำนวน
 ภูเก็ต-พีพี-ล่องอ่าวพังงา
 
           ภูเก็ต ใข่มุกอันดามัน จะนำท่านเที่ยว หมู่เกาะพีพี  สัมผัสกับสีสันของท้องทะเลสีเขียวมรกต ท่านประทับใจ
กับเกาะนี้อย่างแน่นอนท่านจะได้รับประทานอาหารทะเลจานร้อนสด ๆ   ไข่มุกแห่งอันดามัน นมัสการ หลวงพ่อแช่ม
วัดฉลอง ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ ล่องอ่าวพังงาชม เขาพิงกัน เขาตาปู เกาะปันหยี 
โปรแกรมเดินทาง
วันแรก               กรุงเทพฯ                                                                                                                    
18.00  น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัท
19.00  น. รถโค้ชปรับอากาศ  ออกเดินทางสู่ จ.พังงา  รับประทานอาหารค่ำ Set box
วันที่สอง            พังงา-ภูเก็ต

07.00  น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.พังงา และ  รับประทานอาหารเช้าที่จ่ารัญ
09.30  น. นำท่านลงเรือยนต์ เพื่อชมความงามของ อ่าวพังงา ชมความงามตามธรรมชาติของป่าไม้โกงกาง ผ่าน
               ลำคลองสู่ป่าชายเลน  ดูนกที่กำลังหาอาหารแถวป่าชายเลน
10.00 น. ชม ถ้ำลอด ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ธรรมชาติได้บรรจง     สร้างไว้อย่างสวยงาม ท่านจะได้เห็นหินงอก
              หินย้อยสวยงามนับล้าน ๆ ปี ถ้ำลอดที่จังหวัดพังงามีอยู่ 5 แห่ง แต่ที่เรานำท่านไปชมนั้นเป็นสถานที่ง่าย
              และสะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชมโดยไม่ต้องรอให้น้ำขึ้นหรือลงเหมือนกับที่อื่น ๆ ตลอดการเดินทางจะ
              พบเห็นภูเขาที่มี่รูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน ชมเขาหมาจู เขาเขียน ซึ่งมีภาพเขียนสีสมัยโบราณปรากฏ
              ให้เห็น เขาตะปู เขาพิงกัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากกการกัดเซาะของสายน้ำและความ
              เปลี่ยนของพื้นผิวโลก
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร ปันหยีมูเทียร่าห์ บน เกาะปันหยีลิ้มรสอาหารทะเลพร้อมชมชีวิต
              ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมและมีอาชีพทำประมง แล้วเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
              แล้วนำท่านชม วิว เสม็ดนางชี ณ เสม็คนางชีบูทีค       ด้วยวิวที่สวยจึงเป็นที่พักที่ยังฮิตตลอดกาลเหมาะ
              สำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนกับธรรมชาติ การตกแต่งของรีสอร์ทก็สวยมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ ถ่าย
              จนไม่มีเวลาให้พักหายใจเลยคะ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำหลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ..พักผ่อนตามอัธยาศัย
              ( พักค้างคืนที่  โรงแรมพาไอพาวิลเลี่ยน หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน )
วันที่สาม            หมู่เกาะพีพี-แหลมพรมเทพ-ภูเก็ต

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี  อิสระในการพักผ่อน เที่ยวชมรอบเกาะ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันจากนั้นท่านชมธรรมชาติและความงามของ อ่าวต้นไทร เวิ้งอ่าวในวงล้อม แห่ง
              ขุนเขา ชมอ่าวปิโล๊ะซามะ และดำน้ำชมปะการังความงามระดับโลกและเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
              หลายเรื่อง แล้วนำท่านเข้าที่พัก
17.30 น. นำท่านชม พระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ณ แหลมพรหมเทพ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำอิสระ บริเวณ หลาดปล่อยของ หรือ Phuket indy Market
               ( พักค้างคืนที่  โรงแรมไอพาวิลเลี่ยน หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน )  
วันที่สี่               ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี
 
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาฟหารขงโรงแรม
08.00 น. นำท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน (จำลอง) ตั้งอยู่ที่เกาะสิเหร่  เดินขึ้นบันไดไปด้านบนจะเจอกับโบสถ์
              ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระนอ สำหรับพระธาตุจะอยู่ด้านหลังโบสถ์ สักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
              หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมาร
              วิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต แล้วนำท่านสักการะ หลวงพ่อแช่มวัดฉลอง วัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัด
              ภูเก็ตภายในอุโบสถ์ประดิษฐานรูปปั้นของหลวงพ่อแช่ม,หลวงพ่อช่วงและหลวงพ่อเกลื้อม ท่านสามารถ
              นำดอกไม้ ธูป เทียน มาสักการะขอพรหลวงพ่อทั้ง3 ท่าน และนำทองมาติดเพื่อความเป็นสิริมงคลกุฏิ
              จำลองหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง จำลองหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ภูเก็ตกุฎิจำลองหลวงพ่อแช่มวัด
              ฉลองจังหวัดภูเก็ต หากสุภาพสตรีท่านใดแต่งกายไม่สุภาพ ทางวัดมีผ้าถุงเตรียมให้สวมใส่ก่อนเข้า
              ภายในกุฏิจำลอง
12.00 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวันที่ไทยวิลเลจ
บ่าย        ชม พระผุด ณ วัดพระทองสักการะ  อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร วีรสตรีชาวถลางผู้ต่อสู้
              เยี่ยงชายชาตรีเพื่อป้องกันบ้านเมืองจากพม่าในสงครามเก้าทัพ แวะซื้อของฝาก และเดินทางสู่
              จ.สุราษฎร์ธานี
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่พลับพลาซีฟู้ด แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า                กรุงเทพฯ 

05.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..... พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
อัตราค่าบริการ     เริ่มต้นท่านละ ท่านละ 6,900 บาท.

 
 อัตรานี้รวม    
1.รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
2.เรือยนต์เที่ยวอ่าวพังงา,เรือเฟอร์รี่เที่ยว พีพี
3.ที่พักที่ จ. ภูเก็ต 2 คืน หรือ  เทียบเท่า 
4.อาหารตามรายการ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
5.มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่  
6.ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม  
1.ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ  
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
3.ค่าทิปมัคคุเทศก์ 500 บาท/ท่าน/ตลอดการเดินทาง
 
เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำการเดินทางท่านละ 2,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน