JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

เอเซีย กัมพูชา เวียดนาม

มีผู้ชม 3273 ครั้ง
ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน
ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี–เสียมเรียบ-พนมกุเลน5วัน
รหัสสินค้า : ไทย,กัมพูชา,เวียดนาม 5 วัน
ราคา ฿13,000.00THB
จำนวน
ท่องเที่ยว 3 ประเทศ
ประเทศไทย–ประเทศกัมพูชา–ประเทศเวียดนาม

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 5 วัน 4 คืน
ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี
เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม
กำหนดการเดินทาง  (แบบหมู่คณะ ผู้ใหญ่ 30-40 ท่าน)    
วันแรก   กรุงเทพฯ-ปอยเปต–พระตะบอง–พนมเปญ
เช้า พร้อมคณะเดินทางที่จุดนัดหมายรถปรับอากาศจอดรอรับท่านพร้อมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านแล้วออกเดินทางมุ่งสู่ชายแดนไทย-กัมพูชาที่-อ.อรัญประเทศ-จ.สระแก้วคณะเดินทางถึงชายแดนไทย–กัมพูชาที่ด่านคลองลึกปอยเปตจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย–กัมพูชาจากนั้นเดินทางสู่กรุงพนมเปญผ่าน-จ.พระตะบองเมืองแห่งความทรงจำผ่านชมตึกคู่แฝดเหมือนตึกของเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่-จ.ปราจีนบุรีชมศาลากลางจังหวัดและWat Damreisor
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารที่พระตะบอง
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อมุ่งสู่กรุงพนมเปญ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร   จากนั้นนำท่านนั่งรถผ่านชมบริเวณจตุมุขหน้าพระราชวัง
พักที่โรงแรม(Saleta or Diamond) ระดับ ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง      พนมเปญ–โฮจิมินห์ซิตี้
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเข้าชมวัดพระแก้ว,และพระราชวังเขมรินทร์ด้านนอกพิพิธภัณฑ์ Toul Sleng, 
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
หลังอาหารเดินทางสู่ชายแดนกัมพูชา–เวียดนามหลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางขาออกที่ด่านบ่อเว็ตและขาเข้าประเทศเวียดนามที่ด่านมกบายและเดินทางเส้นทางเตยนิงห์–โฮจิมินท์
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พัก โรงแรม ระดับ 3 ดาว (Moon Light) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม      โฮจิมินท์–กูจี  
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านไปชมอุโมงค์กูจีซึงเป็นหนึ่งในอุโมงค์ที่มีชื่อของเวียดกงในสมัยสงครามเวียดนาม,ชาวเวียดนามได้อาศัยอยู่ประมาณ80,000คน.สำหรับเป็นที่หลบภัยและยังใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศมีความยาวกว่า200กิโลเมตร.ภายในบริเวณอุโมงค์ยังแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนสำหรับใช้เป็นห้องประชุม,ห้องนอน,ห้องอาหารนอกจากนี้อุโมงค์ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซ่ง่อนได้อีกด้วยจากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองโฮจีมีนห์อดีตราชธานีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม“โฮจิมินห์ซิตี้”เมืองที่มีเงาแห่งยุคอาณานิคมฝรั่งเศสปรากฏให้เห็นอยู่มากมายด้วยสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนการตกแต่งประดับประดาไฟในช่วงอาทิตย์ลับฟ้าผู้คนในชุดอ๋าวญ๋ายแปลกตากับอากาศเย็นสบายๆ คงจะทำให้ท่านหลงเสน่ห์ ได้อย่างไม่ยาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมโบสถ์นอร์ทเธอดามโบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังคงอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยสร้างเพื่อเป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศสชมที่ทำ
การไปรษณีย์หรือไปรษณีย์กลางของกรุงโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันอาคารหลังนี้ถูกออกแบบและตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสีสไตล์ฝรั่งเศสเป็นที่ทำการไปรษณีย์ที่ใหญ่และโอ่โถงที่สุดในเวียดนาม ที่ยังใช้ทำการอยู่จนปัจจุบันนำท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี2406จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติของโฮจิมินห์รัฐบุรุษผู้นำการต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนามและเรื่องราวการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเสรีภาพจากชาติตะวันตกและผู้รุกรานจากนั้นนำท่านสู่ตลาดเบนถั่นเป็นตลาดเก่าแก่ที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมายเช่นอาหารสด,อาหารแห้ง,เสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,นาฬิกาและของที่ระลึกเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
นำท่านล่องเรือในลำน้ำไซ่ง่อนพร้อมบริการอาหารค่ำ ที่BEN NGHE BOAT มีวงดนตรีพร้อมการแสดงกล่อมระหว่างลอยลำไปตามลำน้ำไซ่ง่อนยามค่ำคืน 
พัก โรงแรม ระดับ 3 ดาว (Moon Light) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่          โฮจิมินท์เสียมเรียบ 
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเดินทางออกจากโฮจิมินท์มุ่งหน้าสู่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาถึงชายแดนเวียดนาม(Samach)–กัมพูชา(Trorpeang Plong)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาจากนั้นเดินทางไปยังเมืองเสียมราฐ
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
พักที่โรงแรม ระดับ 3 ดาว (Smiling or Angkor hotel) หรือเทียบเท่า
ท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ห้า        เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม-ปอยเปต-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่กลุ่มปราสาทนครธมเริ่มจากชมสะพานนาคราชเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4ทิศชมปราสาทบายนซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรจากนั้นนำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกที่ปราสาทนครวัดที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ.พ.ศ.1650-1720โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่2ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ชมภาพแกะสลักนูนต่ำการกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่1 
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
ออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนกัมพูชา-ไทยที่ด่านปอยเปตนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและเข้าเมืองไทยช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือตามอัธยาศัยจนได้เวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ค่ำ คณะเดินทางกลับถึง จุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ*******************
อัตราค่าบริการ  ที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
ตามรายการ (คณะเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป)
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 13,000 บาท.
เอกสารที่ใช้   หนังสือเดินทางอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
สิ่งของที่ต้องเตรียม แว่นกันแดด , ไฟฉาย , ร่มกันฝน , ยารักษาโรคประจำตัว , เงินควรแลกเป็นเงินย่อย USD เช่น 1,5,10,20 USD. สัก ท่านละ 100 USD และเงินไทยแบงค์ 20 บาท.สัก 500 บาท. (แล้วแต่เห็นสมควร) เงินด่องไปแลกกับไกด์ท้องถิ่น
อัตรานี้รวม
1.ค่ารถบัสปรับอากาศ กรุงเทพฯ-ด่านปอยเปต-กรุงเทพฯ
2.ค่ารถบัสปรับอากาศท้องถิ่นกัมพูชา ท่องเที่ยวตามรายการ
3.ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการระบุ
4.ค่าอำนวยความสะดวกด่านไทยและกัมพูชาและเวียดนาม
5.ค่าอาหารท้องถิ่น ตามที่รายการระบุ                                
6.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นกัมพูชา,เวียดนาม,ไกด์ไทย ดูแลตลอดการเดินทาง
7.ประกันในการเดินทางในวงเงินไม่เกิน(ในกรณีอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต)1,000,000 บาท. ตามเงื่อนไขบริษัทประกัน
8.ประกันในการเดินทางวงเงินท่านละ (ในกรณีบาดเจ็บ,ค่ารักษาพยาบาล) 500,000 บาท. ตามเงื่อนไขบริษัทประกัน
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง                                    
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
3.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นกัมพูชาและเวียดนามแล้วแต่ความพึงพอใจ