JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

มีผู้ชม 30 ครั้ง
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ :
รหัสสินค้า : บุรีรัมย์
ราคา ฿3,999.00THB
จำนวน
บุรีรัมย์ 3 วัน


วันที่หนึ่ง          กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์
23.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ................... ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่  
23.30 น. โดยรถโค้ช ปรับอากาศ  หรือ รถตู้ปรับอากาศ  เดินทางสู่ จ.บุรีรัมย์  พักผ่อนบนรถ
 
วันที่สอง          บุรีรัมย์
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  ณ จ.บุรีรัมย์  ให้ท่านได้ทำภารกิจยามเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่  อ.เฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 56 กิโลเมตร นำท่านชม ปราสาทหินพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
              บุรีรัมย์   โดดเด่นสถาปัตยกรรมแบบขอม สร้างขึ้นบนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว นักท่องเที่ยวจะต้องเดินบันไดใหญ่จากเชิงเขาขึ้นไป
              ด้านบน สร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย โดยมีการออกแบบที่ประณีต มีอาคารเรียงรายไปจนถึงปราสาทประธาน นับเป็นหนึ่งสถานที่
              ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง
10.00 น. นำท่านชม  เขาอังคาร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นวัดที่มีความสวยงาม ใหญ่โตแห่งหนึ่งของจังหวัด
              บุรีรัมย์ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น โบสถ์ 3 ยอด ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเรื่องราวชาดกเป็นภาษาอังกฤษ, ใบ
              เสมาพันปี, พระพิฆเนศงาเดียว, พระพุทธ 109 องค์, พระตำหนักศักดิ์สิทธิ์ และเทวรูปเจ้าเมืองขอม เป็นต้น แล้วเดินทางสู่ อ.เมือง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย        นำท่านชม วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
              และที่ศึกษาประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยาและชีววิทยา บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอมที่สำคัญ คือ รอยพระพุทธบาทจำลอง
              และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ชื่อว่า พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา ซึ่งเป็นที่
              เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ ยังมี สะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน หรือ บันไดนาคราช ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี
              2512 เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปสักการะบูชาพระสุภัทรบพิตรซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากระโดง จำนวน 297 ขั้น ทำให้เกิดงานประเพณีขึ้น
              เขากระโดง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี และร่วมทำบูญงานประกวดกวนข้าวทิพย์–ตักบาตรรเทโวโรหณะ ในช่วงก่อนวันออก
              พรรษาและวันออกพรรษาอีกด้วย ชม วัดป่าเขาน้อย ตั้งอยู่ติดเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นป่าธรรมชาติร่มรื่น และเป็นสถาน
              ที่ปฏิบัติธรรมที่สงบเงียบ ภายในวัดป่าเขาน้อยมี พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ ซึ่งสร้างขึ้นจากแรงเคารพศรัทธาของ
              ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกฐธาตุ และเป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณแห่งหลวงปู่สุวัจน์ สุว
              โจ พระสายธรรมยุติและเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น แล้วนำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและ
              เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบุรีรัมย์ 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำอิสระภายในถนนคนเดินเซาะกราว มีสินค้าและอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
20.00 น. นำท่านเข้าที่พัก The S Design หรือเทียบเท่า

วันที่สาม         บุรีรัมย์-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.บ้านด่าน ระยะทาง 15 กิโลเมตร นำท่านชม วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน ภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตน
              เจดีย์ สร้างขึ้นจากดำริของหลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ พระเกจิชื่อดัง เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
              และใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่หลวงปู่จันทร์แรม อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ภายในวัดสงบร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ที่
              พุทธศาสนิกชนเดินทางมาทำบุญและปฏิบัติธรรม รวมถึงยังจะได้เห็นฝูงนกยูงจำนวนมากภายในวัดอีกด้วย  นำท่านถ่ายรูป  สนาม
              กีฬาช้างอารีน่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก และยังเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสร
              ฟุตบอลชื่อดังของจังหวัด ภายในสนามกว้างขวาง สามารถจุได้ถึง 32,600 ที่นั่ง โดดเด่นด้วยโลโก้สโมสรที่ตั้งเด่นเป็นสง่าตัดกับพื้น
              หญ้าสีเขียว สวยงาม ทันสมัย และยิ่งใหญ่ตามระดับมาตรฐานสากล ชม BURIRAM CASTLE เป็นส่วนหนึ่งของ BURIRAM
             UNITED ตั้งอยู่ระหว่างสนาม Chang ARENA และสนามแข่งรถระดับโลก  CHANG INTERNATIONAL CIRCUIT พื้นที่ขนาด
             93,000 ตร.ม. แบ่งเป็น Avenue Area 35,000 ตร.ม. ,ปราสารหินพนมรุ้งจำลอง 14,000 ตร.ม., สวนไม้ดอก ไม้ประดับและสวน
             ตะบองเพชร 35,000 ตร.ม. (ออกแบบและจัดสร้างโดย สวนนงนุช), CAR PARKING 8,000 ตร.ม. เป็นแหล่งอารยธรรมใหม่…ที่
             รวมหัวใจของบุรีรัมย์ไว้..ที่นี่ ที่เดียว ที่รวมความต้องการให้กับทุกคนได้ ไม่ว่าจะเป็นชาวบุรีรัมย์ เพื่อนพี่น้องจากจังหวัดใกล้เคียง นัก
             ท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่นี่…ผสานโลก 2 ยุค ได้อย่างลงตัวที่สุด ความงดงามของอารยธรรมขอมในอดีต ผสานเป็นหนึ่ง
             เดียวกับโลกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วย มาตรฐานที่เป็นสากล เปิดบริการ ปี 2558 (ต้นไตรมาส 3 ) มีปราสาทพนมรุ้งจำลอง เป็นจุด
             landmark และมีสวนหินและสวนตะบองเพชรขนาดใหญ่  ชม มหาศิวลึงค์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก “มหาศิวลึงค์” ตั้งอยู่ภายในสวน
             “สวนศิวะ12”  โดย มหาศิวลึงค์ ทำจากหินทราย สูงกว่า 9 เมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก รายรอบด้วยแผ่นศิลาหินทราย “กามาสูตร” ซึ่ง
              เปรียบดั่งจุดกำเนิดแห่งจักรวาล รับประทานอาหารค่ำอิสระภายใน บุรีรัมย์คัสเซิล ซึ่งมีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกมากมาย
              รับประทานอาหารกลางวันอิสระภายในบุรีรัมย์คัสเซิล เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะซื้อของฝากกลับบ้าน....
19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ................
หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
 
ราคาเริ่มต้น ท่านละ 3,999 บาท
 
อัตรานี้รวม         
-รถโค้ชปรับอากาศ  หรือ รถตู้ปรับอากาศ          
-อาหารตามรายการ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
-ที่พักที่ จ. บุรีรัมย์ 1 คืน โรงแรม ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ  2 - 3 ท่าน
-มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่                
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุภายในโปรแกรม
-วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท ,อุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม       
-ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีต้องการใบเสร็จ) ,
-ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ 
 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19         มาตรการการบริการบนรถบริการ
- สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทาง บริษัท แจกหน้ากากอนามัย (2ชิ้น) 
- ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์