JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

บึงกาฬ บึงกาฬ

มีผู้ชม 3735 ครั้ง
บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา
บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา
รหัสสินค้า : บึงกาฬ
ราคา ฿7,900.00THB
จำนวน
    จังหวัดบึงกาฬ  หินสามวาฬ-ภูทอก-น้ำตกถ้ำพระ-บึงโขงหลง-ถ้ำนาคา
โปรแกรมเดินทาง
วันที่หนึ่ง   กรุงเทพมหานคร–หนองคาย                                         
                   
16.00 น.   พร้อมกันที่ จุดนัดพบ ......................... ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่…..
17.00 น.   นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ รับประทานอาหารค่ำ (SET BOX) บนรถ พร้อมรับฟังเรื่อง
                 ราวที่น่าสนใจจากไกด์
อารมณ์ดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง   หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-วัดอาฮงศิลาวาส-น้ำตกถ้ำพระ
06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.หนองคาย  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว
จากนั้น
      รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมอัศวรรณ 
07.00 น.   หลังอาหาร นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย ( วัดอาราม
                 หลวง)
 จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ  ระหวางทางแวะ วัดอาฮงศิลาวาส นำท่านชม แก่งอาฮง เป็น
                 แก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลา
วาสจุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด ซึ่งชาว
                 บ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง" นำทุกเก็บภาพความประทับใจ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน)ที่คลองสำราญ
บ่าย          จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกถ้ำพระ    โดยระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความอลังการของน้ำตกได้แต่ไกล จนเดิน
                 ทางมาถึงท่าเรือ      นำท่านลง
เรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์
                 (ประมาณ10นาที ) จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่บริเวณน้ำตก
ระยะทางประมาน300เมตร    ท่านจะพบกับน้ำตกถ้ำ
                 พระ บริเวณน้ำตกจะมีสำนักสงฆ์ เงียบสงบและร่มรื่น บนลานหินด้านหลังจะมี
หุบเขา  รูปแอ่งกระทะขนาด
                 กว้าง สามารถเล่นน้ำได้ น้ำตกถ้ำพระแห่งนี้ จะมี 3 ชั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมที่จะเล่นน้ำ ณ
  บริเวณ
                 ชั้นที่ 2 เพราะจะมีลานกว้าง แมกไม้ ดอกไม้ป่านานาพันธุ์ผลิดอกออกช่ออย่างสวยสดงดงาม อิสระสัมผัส
                 สายน้ำพร้อมเก็บ
ความประทับใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม
18.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินริมโขงบึงกาฬ เลือกชิมอาหารท้องถิ่นอิสระ พร้อมเลือกซื้อสินค้า
                 ตามอัธยาศัย 
(หากไม่ตรงกับวันเสาร์ ทางบริษัทเปลี่ยนให้เป็น ตลาด 777) 
 
                พักค้างแรม  โรงแรมเซ็นจูลี่ ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  พักผ่อนห้องปรับอากาศ ห้องละ 2ท่าน
วันที่สาม     ถ้ำนาคา-บึงโขงหลง-ศาลปู้อือลือ-วัดสว่างวารี-บึงกาฬ                            
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น     นำทุกท่านเดินทางสู่    วัดถ้ำชัยมงคล" ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา นำท่านเดินผ่านบันไดพญานาค
                 999 ขั้น     จากเชิงภูลังกา
ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง ถ้ำนาคา สถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
                 ใหม่ในจังหวัดบึงกาฬ     สถานที่ท่องเที่ยวที่มาพร้อม
กับตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วย
                 ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำพบว่ามีรูปร่างเหมือนลำตัวงู
ขดเลื้อยไปมา พร้อมทั้งมีผิว
                 ด้านนอกที่มีลักษณะเหมือนเกล็ดงูอีกด้วย       จนทำให้หลายคนที่เห็นรูปภาพเหล่านี้ต่างก็จินตนาการไป
        
         ว่าสิ่งนี้มองดูแล้วเหมือนกับ "งูยักษ์ที่กลายเป็นหิน" นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ     จากนั้นนำท่าน
                 เดินทางสู่ บึงโขงหลง

12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวันที่ ครัวคุณเพชร
บ่าย           หลังอาหารนำท่านชม บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำ
                 ที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วง
ฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์  ซึ่งเป็น
                 ที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
บริเวณบึงยังมี    หาดคำสมบูรณ์ ที่มีหาดทรายทอดยาว
                 ในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็น
ฉากหลัง จากนั้นนำท่านเดินทาง
                 สู่
ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   วัดสว่างวารี นำ
                 ท่านกราบขอพรจาก พระพุทธนิมิตฤทธิ์ฤๅชา ที่เป็นที่เคารพของชาวบึงโขงหลง   เพื่อความเป็นสิริมงคล
                 จากนั้นนำท่าน
เดินทางกลับสู่บึงกาฬ
18.00 น.    รับประทานอาหารค่ำที่ ครัวเสวย(ริมโขง)
                 พักค้างแรม โรงแรมเซ็นจูลี่ ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  พักผ่อนห้องปรับอากาศ ห้องละ 2 ท่าน 
วันทีสี่        ภูสิงห์-จุดชมวิวหินสามวาฬ-ภูทอก-วัดถ้ำศรีธน-ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ                 
05.00 น     ปลุกท่านยามเช้า
05.30 น     นำท่านเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์
06.00 น     ถึงที่ทำการ ภูสิงห์ นำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬหินสามวาฬ
                 มีลักษณะเป็นหินขนาด
ใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุม
                 สูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูง
ครอบครัววาฬ    ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ
                 ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น
หากอากาศดี     เราจะได้สัมผัสทะเล
                 หมอกอย่างใกลล้ชิด นำทุกท่านชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติ    จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม
ของผืน
                 ป่าที่อุดมสมบูรณ์        ณ
จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุด กำแพงภูสิงห์ หินที่มี
                 ลักษณะคล้ายกำแพง
ที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น          ก่อนอำลาภูสิงห์ นำท่านกราบ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่ง
                 ศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ
    ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จากนั้นท่าน
                 กลับสู่รถโค้ชปรับอากาศ

07.30 น     เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม     หลังอาหารให้ท่านทำ
                  ธุระส่วนตัว

09.00 น     อำลาที่พัก    นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก เป็นภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ของพระอาจารย์จวน
                 กุลเชฏโฐ
ตั้งอยู่เชิงเขาและมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 1-2 เป็นบันได
                 สู่ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4เป็นสะพานที่สามารถไต่เวียน
รอบเขาได้ ชั้นที่ 5 มีศาลาและกุฏิ ชั้นที่ 6 มี  ที่พักเป็น เป็น
                 สะพานเวียนรอบเขาความยาวทั้งหมด 400 เมตร ชั้นที่7 เป็นป่ารกทึบ        
(ไม่เหมาะที่นักท่องเที่ยวจะนำ
                 ชม)ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ    สู่โลกแห่ง
โลกุตระ
                 หรือโลกแห่งการหลุดพ้นด้วย    ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความประทับใจคาม
                 อัธยาศัย กับวิว
360 องศา จนถึงเวลาที่เหมาะสม
12.30 น     รับประทานอาหารกลางวันที่ เคียงตะวัน
บ่าย           อำลาจังหวัด บึงกาฬ นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำศรีธน หรือวัดสว่างอารมณ์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดถ้ำสี ที่นี่
                 เป็นจุดท่องเที่ยวตาม
แนววิถีพุทธ     นำท่านชม จุดชมวิว 360 องศา  ทางวัดมีให้เลือกความสูง 3 ระดับ
                 บนโบสถ์ที่ตั้งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่    
ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส จำลอง สามารถมองเห็น สระน้ำ
                 ทัศนียภาพโดยรอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ  ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ
                 มีร้านค้าตั้งเรียงรายนับร้อยร้าน อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวซื้อสินค้า

 18.00 น.  นำท่านเดินทางกลับสู่ที่หมาย  พักผ่อนอิสระบนรถโค้ชปรับอากาศหรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนรถ
วันที่ห้า        กรุงเทพมหานคร                                                                            
05.00น.     ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
อัตรานี้รวม                
-รถโค้ชปรับอากาศ               
-อาหารตามรายการ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
-ที่พักที่ จ. บึงกาฬ 2 คืน โรงแรม ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ  2 - 3 ท่าน
-มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่                      
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุภายในโปรแกรม
-วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท ,อุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม       
-ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีต้องการใบเสร็จ) ,
-ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ    
ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ
- สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทางบริษัทแจก หน้ากากอนามัย(แบบใช้แล้วทิ้ง)  ให้สำหรับลูกค้า
- ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์
- บนรถ สมาชิกต้องนั่งเว้นระยะ โดยนั่งตัวเว้นตัว และงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
- ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว