JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

บึงกาฬ บึงกาฬ

มีผู้ชม 3255 ครั้ง
บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา
บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา บึงกาฬ,หินสามวาฬ,ภูทอก,น้ำตกถ้ำพระ,บึงโขงหลง,ถ้ำนาคา
รหัสสินค้า : บึงกาฬ
ราคา ฿5,999.00THB
จำนวน
    จังหวัดบึงกาฬ  หินสามวาฬ-ภูทอก-น้ำตกถ้ำพระ-บึงโขงหลง-ถ้ำนาคา
     

     โปรแกรมเดินทาง
     วันที่หนึ่ง       กรุงเทพมหานคร–หนองคาย                                         
                   
16.00 น.    พร้อมกันที่ จุดนัดพบ ......................... ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่…..
17.00 น.    นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ รับประทานอาหารค่ำ (SET BOX) บนรถ พร้อมรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากไกด์
                 อารมณ์ดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
     วันที่สอง       หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-วัดอาฮงศิลาวาส-น้ำตกถ้ำพระ
06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.หนองคาย  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมอัศวรรณ
07.00 น.   หลังอาหาร นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย ( วัดอารามหลวง)  จากนั้นเดินทาง
                 สู่ จังหวัดบึงกาฬ ระหวางทางแวะ วัดอาฮงศิลาวาส นำท่านชม แก่งอาฮง เป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลา
                 วาสจุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง" นำทุกเก็บภาพความประทับใจ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน)ที่คลองสำราญ
บ่าย          จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกถ้ำพระ โดยระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความอลังการของน้ำตกได้แต่ไกล จนเดินทางมาถึงท่าเรือ นำท่านลง
                 เรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ (ประมาณ10นาที )  จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่บริเวณน้ำตก
                 ระยะทางประมาน300เมตรท่านจะพบกับน้ำตกถ้ำพระ บริเวณน้ำตกจะมีสำนักสงฆ์ เงียบสงบและร่มรื่น บนลานหินด้านหลังจะมี
                 หุบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกว้าง สามารถเล่นน้ำได้ น้ำตกถ้ำพระแห่งนี้ จะมี 3 ชั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมที่จะเล่นน้ำ ณ
                 บริเวณชั้นที่ 2 เพราะจะมีลานกว้าง แมกไม้ ดอกไม้ป่านานาพันธุ์ผลิดอกออกช่ออย่างสวยสดงดงาม อิสระสัมผัสสายน้ำพร้อมเก็บ
                 ความประทับใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม
18.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินริมโขงบึงกาฬ เลือกชิมอาหารท้องถิ่นอิสระ พร้อมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
                (หากไม่ตรงกับวันเสาร์ ทางบริษัทเปลี่ยนให้เป็น ตลาด 777) 
       
         พักค้างแรม ณ โรงแรมเซ็นจูลี่ ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  พักผ่อนห้องปรับอากาศ ห้องละ 2-3 ท่าน
     วันที่สาม     ถ้ำนาคา-บึงโขงหลง-ศาลปู้อือลือ-วัดสว่างวารี-บึงกาฬ                            
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น     นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำชัยมงคล" ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา นำท่านเดินผ่านบันไดพญานาค 999 ขั้น จากเชิงภูลังกา
                 ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง ถ้ำนาคา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดบึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวที่มาพร้อม
                 กับตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำพบว่ามีรูปร่างเหมือนลำตัวงู
                 ขดเลื้อยไปมา พร้อมทั้งมีผิวด้านนอกที่มีลักษณะเหมือนเกล็ดงูอีกด้วย จนทำให้หลายคนที่เห็นรูปภาพเหล่านี้ต่างก็จินตนาการไป
                 ว่าสิ่งนี้มองดูแล้วเหมือนกับ "งูยักษ์ที่กลายเป็นหิน" นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บึงโขงหลง
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวันที่ ครัวคุณเพชร
บ่าย           หลังอาหารนำท่านชม บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วง
                 ฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
                 บริเวณบึงยังมี หาดคำสมบูรณ์ ที่มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็น
                 ฉากหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสว่าง
                 วารี
นำท่านกราบขอพรจาก พระพุทธนิมิตฤทธิ์ฤๅชา ที่เป็นที่เคารพของชาวบึงโขงหลง เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่าน
                 เดินทางกลับสู่บึงกาฬ
18.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ(6)ที่ ครัวเสวย(ริมโขง)
                พักค้างแรม ณ โรงแรมเซ็นจูลี่ ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  พักผ่อนห้องปรับอากาศ ห้องละ 2-3 ท่าน 
วันทีสี่       ภูสิงห์-จุดชมวิวหินสามวาฬ-ภูทอก-วัดถ้ำศรีธน-ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ                
05.00 น     ปลุกท่านยามเช้า
05.30 น     นำท่านเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์
06.00 น     ถึงที่ทำการ ภูสิงห์ นำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาด
                 ใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูง
                 ครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น
                 หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างใกลล้ชิด นำทุกท่านชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติ จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม
                 ของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุด กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพง
                 ที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น ก่อนอำลาภูสิงห์ นำท่านกราบ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อน
                 หินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จากนั้นท่านกลับสู่รถโค้ชปรับอากาศ
07.30 น     เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านทำธุระส่วนตัว
09.00 น     อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก เป็นภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ของพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตั้งอยู่เชิงเขา
                 และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 1-2 เป็นบันไดสู่ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4เป็นสะพานที่สามารถไต่เวียน
                 รอบเขาได้ ชั้นที่ 5 มีศาลาและกุฏิ ชั้นที่ 6 มี  ที่พักเป็น เป็นสะพานเวียนรอบเขาความยาวทั้งหมด 400 เมตร ชั้นที่7 เป็นป่ารกทึบ
                 (ไม่เหมาะที่นักท่องเที่ยวจะนำชม)ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง
                 โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วย ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความประทับใจคามอัธยาศัย กับวิว
                 360 องศา จนถึงเวลาที่เหมาะสม
12.30 น     รับประทานอาหารกลางวันที่ เคียงตะวัน
บ่าย          อำลาจังหวัด บึงกาฬ นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำศรีธน หรือวัดสว่างอารมณ์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดถ้ำสี ที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวตาม
                แนววิถีพุทธ นำท่านชม จุดชมวิว 360 องศา  ทางวัดมีให้เลือกความสูง 3 ระดับ บนโบสถ์ที่ตั้งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่
                ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส จำลอง สามารถมองเห็น สระน้ำ ทัศนียภาพโดยรอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดอินโดจีนท่า
               เสด็จ
ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มีร้านค้าตั้งเรียงรายนับร้อยร้าน อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวซื้อสินค้า
 18.00 น.    นำท่านเดินทางกลับสู่ที่หมาย  พักผ่อนอิสระบนรถโค้ชปรับอากาศหรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนรถ
วันที่ห้า         กรุงเทพมหานคร                                                                           
05.00น.     ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
ราคาเริ่มต้น  ท่านละ 5,999 บาท            พักเดี่ยว เพิ่ม1,500 บาท.
 
เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำ 2,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ 
อัตรานี้รวม                
-รถโค้ชปรับอากาศ               
-อาหารตามรายการ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
-ที่พักที่ จ. บึงกาฬ 2 คืน โรงแรม ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ  2 - 3 ท่าน
-มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่                      
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุภายในโปรแกรม
-วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท ,อุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม       
-ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีต้องการใบเสร็จ) ,
-ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ    
ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ
- สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทางบริษัทแจก หน้ากากอนามัย(แบบใช้แล้วทิ้ง)  ให้สำหรับลูกค้า
- ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์
- บนรถ สมาชิกต้องนั่งเว้นระยะ โดยนั่งตัวเว้นตัว และงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
- ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว