JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน

มีผู้ชม 8961 ครั้ง
ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน
ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน ทัวร์ เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿5,999.00 THB
จำนวน
 


เพชรบูรณ์-ภูเรือ-เลย-เชียงคาน-หนองคาย
เดินทางโดยรถตู้ หรือ รถบัสปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน
 

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก         กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-ด่านซ้าย-ภูเรือ


07.00 น.คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมายรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ D4D จอดรอรับท่าน (บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ)  พร้อมแล้ว
            นำท่านออกเดินทางมุ่งสู่ จ.เพชรบูรณ์  อิสระพักผ่อนบนรถพร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมบนรถ จากทีมงานไกด์มืออาชีพ
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารขนมจีนหล่มเก่า
13.00 น.ออกเดินทางสู่ เส้นทางสายเพชรบูรณ์ - ด่านซ้าย      นำท่านสู่วัดเนรมิตวิปัสสนา ชมพระอุโบสถ และเจดีย์ภายในวัดที่ก่อสร้างด้วย
            หินศิลาแลงทั้งหลัง สักการะพระพุทธชินราชจำลอง   จากนั้นนำท่านสู่วัดพระธาตุศรีสองรัก แห่งสัจจะไมตรี 2 ประเทศพระธาตุศรี
            สองรัก มีรูปทรงลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง แล้วออกเดินทางต่อสู่ อ.ภูเรือ  
18.00 น.บริการอาหรค่ำที่ภูเรือโภชนา   หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก รังเย็น รีสอร์ท ภูเรือ หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง       ภูเรือ-เลย-เชียงคาน


05.00 น.พร้อมกันที่ล๊อบบี้ เพื่อเตรียมตัวขึ้นชมทะเลหมอกบนยอดภูเรือโดยจะมีรถบริการพาไปขึ้นไปยังภูเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ยอดภูเรือ
            ดินแดนที่หนาวสุดแดนสยาม
เช้า        หลังจากที่เราชมทะเลหมอกบนยอดภูเรือแล้วก็จะกลับลงมายังรีสอร์ท เพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  จากนั้น
            ให้เวลาอิสระถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก แล้ว check out ออกจากรีสอร์ท    นำท่านต่อไปยังสวนองุ่นภูเรือวโนทยาน(ชาโต้เดอเลย) ชม
            สวนองุ่นที่ออกผลสวยงามในช่วงฤดูหนาว และต่อด้วยเที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามแห่งหนึ่งในเขตภูเรือ          ณ สวน
            ดอกไม้ลุงวุฒิซึ่งที่นี่มีดอกไม้สวยงามบานตลอดทั้งปี จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเลย
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
13.00 น.นำท่านเดินเข้าสู่ วัดถ้ำผาปู่ หรือถ้ำเพียงดินภายในวัดมีพระธาตุบรรจุอัฐิของลวงปู่คำดี ปภาโสผู้ค้นพบวัดแห่งนี้ภายในวัดมีลักษณะ
            เป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่อยู่ใต้ภูเขาหิน มีพระพุทธรูปประดิษฐ์อยู่ภายในถ้ำ   และมีหินงอก หินย้อย บริเวณภายนอกถ้ำเป็นแหล่งอาศัย
            ของค่างแว่น ชะนี และลิง     จากนั้นเดินทางสู่อำเภอเชียงคาน เชียงคายเป็น  อำเภอเล็ก อารยธรรมแห่งลุ่มน้ำโขง    จากอาณาจักร
            ล้านช้างในอดีต จากภูมิ ประเทศที่ติดชายแดนลาว ผู้คนที่นี่ทำการค้าขายกับคนลาวฝั่งตรงข้ามอยู่เสมอตั้งแต่อดีตกาล นำท่านเข้าสู่
            ที่พัก  นอนนับดาว ริมโขง หรือ  เชียงของ ริเวอร์ไซด์  อิสระ ให้ท่านได้เดินเล่นชมทิวทัศน์ริมน้ำโขง ซื้อเสื้อเชียงคาน   และเก็บภาพ
            ไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
18.00 น.บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหาร   แล้วอิสระในการพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม        อ.เชียงคาน – จ.หนองคาย  


05.00 น.อรุณสวัสดิ์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สวยที่สุด   กับสายหมอกยามเช้าตัดกับแสงพระอาทิตย์ อิสระตักบาตร กับบรรยากาศเรือนไม้
            เก่าของตลาด 100 ปี เดินเล่นชมตลาดพื้นเมืองของเชียงคาน พร้อมชมวิวลำน้ำโขง นมัสการพระวัดศรีคุณเมือง      เพื่อความเป็นสิริ
            มงคล จากนั้นพร้อมกันที่โรงแรม บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น.นำท่านสู่ศูนย์ผ้าห่มนวมเชียงคายที่เริ่มทำผ้าห่มนวมมาตั้งแต่ยุคแรกๆโดยต้นแบบของผ้าห่มนวมเมืองเชียงคาน ว่ากันว่ามาจากเมือง
            หลวงพระบาง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายอีกหลายอย่าง เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าห่มผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าพันคอ หมอนยัดนุ่น  หมอน
            สามเหลี่ยมฯลฯ  นำท่านเดินทางต่อสู่บริเวณแก่งคุดคู้ ให้ท่านได้เหลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์       บริเวณแม่น้ำโขง และเพลิดเพลิน
            กับการช้อปปิ้งของฝากนานาชนิด จากนั้นนำท่านออกเดินทางเพื่อไปนมัสการหลวงปู่เทสก์  เทสรังสี  หนึ่งในบูรพาจารย์อีสาน ณ วัด
            หินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อเข้าสู่ตัวเมือง จ.หนองคาย    
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ครัวคูณเก้า
13.00 น.นำท่านนมัสการ หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัยซึ่งเป็นพระอารามหลวง จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดท่าเสด็จ ที่มีสินค้าให้
            ท่านได้เลือกซื้อและจับจ่าย ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  รอยัล แม่โขง หนองคาย
18.00 น.บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารแดงแหนมเนือง    เข้าที่พัก และชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่            หนองคาย-บ้านนาข่า-อุดรธานี-ขอนแก่น-กรุงเทพฯ    


07.00 น.บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น.เดินทางสู่บ้านนาข่า แหล่งช็อปผ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและคุณภาพดีเลิศ ที่เรียกว่า ผ้าทอลายคิด หรือ ห้าไหมลายขิด ซึ่งเป็น
            ผ้าพื้นเมืองของภาคอีสาน  ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.ขอนแก่น นำท่านเข้าสู่พระธาตุแก่นนคร  ตั้งอยู่ริมบึงแก่นนคร   ภายในวัดหนองแวง
            เมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยม เรือนยอดทรงเจดีย์  จำลองแบบจากพระ
            ธาตุขามแก่นจัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และ    มหามังคลานุสรณ์
            200 ปี เมืองขอนแก่น เป็นศิลปะสมัยทวาราวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน  
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารบัว บริเวณบึงแก่นนคร
13.00 น.ออกเดินทางมุ่งกลับสู่ กรุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย และสนุกสนานกับสิ่งสาระบันเทิงภายในรถแวะช้อปปิ้งของ
            ฟากที่ตลาดกลางดง
18.00 น.คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดีภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ  

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 8-9 ท่าน  (รถตู้ D4D)                                   ราคาท่านละ    7,200  บาท.

อัตราค่าทัวร์รถบัส   ผู้ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 26-30 ท่าน (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น)              ราคาท่านละ    6,200  บาท.
อัตราค่าทัวร์รถบัส   ผู้ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 40 ท่าน (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น)                   ราคาท่านละ    5,580  บาท. 
เด็กอายุ 3-11 ปี คิดราคาจากผู้ใหญ่ 75%  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม     
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม 
- ค่ารถท้องถิ่นขึ้นภูเรือ และค่าเข้าชมอุทยานภูเรือ
- ค่าห้องพักโรงแรม และรีสอร์ท ห้องละ 2 ท่าน
- มัคคุเทศก์ 1 ท่าน และทีมงานผู้ช่วย 1 ท่าน (รถบัส) คอยดูแลท่านและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งที่มี  และมีบริการน้ำดื่มบนรถระหว่างเดินทางทุกวัน                            
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 1000,000 บาท. และค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกดิน 500,000 บาท. ทุกอย่างตามเงื่อนไข
   ของบริษัทฯประกันเป็นหลัก
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ                  
- ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงินกรุณาแจ้งลาวงหน้า
- ค่าอาหารบางมื้อที่ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์
หมายเหตุ ที่พักอยู่ในระดับเทียบเท่า โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ อาหารอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4309