JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ทัวร์ในประเทศ ตาก,แม่สอด,อุ้มผาง,ทีลอซู

มีผู้ชม 1522 ครั้ง
ตาก,แม่สอด,อุ้มผาง,ล่องแก่ง,น้ำตกทีลอซู,ทะเลหมอกดอยหัวหมด,ตลาดริมเมย,ตลาดมูเซอ
ตาก,แม่สอด,อุ้มผาง,ล่องแก่ง,น้ำตกทีลอซู,ทะเลหมอกดอยหัวหมด,ตลาดริมเมย,ตลาดมูเซอ ตาก,แม่สอด,อุ้มผาง,ล่องแก่ง,น้ำตกทีลอซู,ทะเลหมอกดอยหัวหมด,ตลาดริมเมย,ตลาดมูเซอ ตาก,แม่สอด,อุ้มผาง,ล่องแก่ง,น้ำตกทีลอซู,ทะเลหมอกดอยหัวหมด,ตลาดริมเมย,ตลาดมูเซอ ตาก,แม่สอด,อุ้มผาง,ล่องแก่ง,น้ำตกทีลอซู,ทะเลหมอกดอยหัวหมด,ตลาดริมเมย,ตลาดมูเซอ ตาก,แม่สอด,อุ้มผาง,ล่องแก่ง,น้ำตกทีลอซู,ทะเลหมอกดอยหัวหมด,ตลาดริมเมย,ตลาดมูเซอ
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿5,500.00 THB
จำนวน
ท่องเที่ยวอุ้มผาง – น้ำตกทีลอซู 
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ และ รถเล็กท้องถิ่น
พักเต้นท์ 1 คืน พัก รีสอร์ท 1 คืน
ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวเดินป่า สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด ที่น้ำตกทีลอซู    ชมความอลังการแห่งสายน้ำท่าม
กลางผืน
ป่าตะวันตกดินแดนแห่งต้นแม่น้ำแม่กลอง ชมพันธุ์ไม้ป่านานาชนิดมากมาย สายน้ำ สายหมอก ในรูปแบบ
แค้มป์ปิ้ง จัดที่พักแบบ
นอนเต้นท์ 1 คืนและนอนรีสอร์ท 1 คืน โดยทีมงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมืออาชีพดูแลท่าน
วันแรกของการเดินทาง 
              กรุงเทพฯ - แม่สอด - อุ้มผาง
20.00 น.พร้อมคณะเดินทางที่จุดนัดหมาย รถตู้ปรับอากาศ D4D รอรับท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่คนขับรถตู้
21.00 น.คณะออกเดินทางมุ่งสู่ อ.อุ้มผาง อิสระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง        
        อุ้มผาง - ล่องแก่ง – น้ำตกทีลอซู 
เช้า        คณะเดินทางถึง อุ้มผางฮิลล์รีอร์ท หรือในระดับเดียวกัน     เจ้าหน้ารอรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
             บริการอาหารเช้า
(มื้อที่ 1) หลังอาหารเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมตัวล่องแก่ง แยกสัมภาระบางส่วนไว้ที่รีสอร์ท
             แล้วฟังบรรยายจากทีมงาน          
จากนั้นนำท่านล่องแก่งสู่ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ผ่าน
             ผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง   บ่อน้ำ
ร้อน น้ำตกมอลู่ แก่งตะโค๊ะบิ๊   (การล่องแก่งแนะนำให้
             ล่องในตอนเช้าอากาศไม่ร้อนและได้เห็นนกกินปลา รุ้งกินน้ำ     ที่
เกิดจากละอองของน้ำตก ชุดล่องแก่ง
             ควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้า แบบรัดส้นที่มีดอกยางใหญ่และแกะพื้นได้ดี การล่อง
แก่งน้ำตกทีลอซู เป็น
             แก่งระดับ 1 - 2 ปลอดภัยไม่อันตราย)

เที่ยง     บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก  (มื้อที่ 2) 
บ่าย       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดพักแรมน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร   เป็นเส้นทางที่ลาดชัน
             เขา เป็นทางลูกรัง
เดินทางโดยรถท้องถิ่น  ตลอดเส้นทางใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เดินทางถึง จุด
             พักแรมน้ำตกทีลอซู  เก็บสัมภาระ
เข้าที่พัก (พักเต้นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน หมอน ถุงนอน)  พักผ่อน
             เล่นน้ำกันตามสบาย สำหรับท่านที่ไม่เหนื่อยกับ
การเดินทางเรานำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ น้ำตก
             ทีลอซู พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย

ค่ำ         บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) สนุกสนานกับบรรยากาศแบบชาวแคมป์
วันที่สามของการเดินทาง            น้ำตกทีลอซู – ถ้ำตะโค๊บิ๊  - อุ้มผาง
เช้า        อรุณสวัสดิ์ ชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
จากนั้น   หลังอาหารนำท่านเดินทางเท้าเข้าสู่ น้ำตกทีลอซู ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับพืชพรรณนานาชนิด
             ที่หาดูในป่าภาคกลางได้ยาก  กล้วยไม้  ป่าหลากสี    
เดินทางถึงน้ำตกให้ท่านได้ ถ่ายรูป และ เล่นน้ำกัน
             ตามอัธยาศัย

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
จากนั้น   หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับสู่ตัว อ. อุ้มผาง ในเส้นทางเดิม และต่อด้วยรถยนต์เพื่อกลับสู่รีสอร์ท
             แวะเที่ยวชม
ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ ที่หลบซ่อนเก่าของ ผกค.ถ้ำนี้มีความยาวมากสามารถทะลุไปออกบริเวณแก่งตะ
             โค๊ะบิ๊ได้  ถึงรีสอร์ทที่พัก
ให้ท่านพักผ่อนกันตามสบาย
19.00 น.บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
วันที่สี่ของการเดินทาง 
    ทะเลหมอกดอยหัวหมด –  ตลาดริมเมย – ตลาดมูเซอ – กรุงเทพฯ
05.30 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่จุดชมวิวดอยหัวหมด
             จุดชมวิวที่
นับว่าสวยที่สุดในพื้นที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายคู่กับสายหมวกขาวที่ลอยวน
             อยู่ด้านหน้า  จากนั้นนำ
ท่านเดินทางชมตลาดเช้าในตัวเมืองอุ้มผาง และแวะซื้อสินค้าหรืออาหารท้องถิ่น
08.00 น.บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) แล้วเตรียมตัวอำลาที่พัก และ สายน้ำแม่กลอง
เที่ยง      บริการอาการเที่ยง   (มื้อที่ 8)   
จากนั้น   นำท่านแวะช้อปปิ้งที่ตลาดริมเมย ที่มีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ พลอย ทัมทิม ขนม   และ
             ขากฝากที่ระลึก  
    จนได้เวลานัดหมาย ออกเดินทางต่อ แวะซื้อของฝากที่ตลาดมูเซอ นำท่านออกเดิน
             ทางกลับ มุ่งสู่ กรุงเทพฯ 

22.00 น.คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  *********************************
อัตราค่าบริการ ผู้เดินทาง 8-9 ท่าน (ราคาเริ่มต้นท่านละ)
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                      5,500               บาท.

หมายเหตุ  ถ้านอนรีสอร์ท 2 คืน เพิ่มท่านละ 700 บาท.
อัตรานี้รวม
Äค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D  นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ  และ รถกระบะท้องถิ่นดูแล
Äค่าล่องแพยางลำละ 6-8 ท่าน ต่อ1 ลำ พร้อมเสื้อชูชีพ
Äค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ               
Äค่าที่พักนอนเต้นท์ พร้อมชุดนอน พักเต้นท์ละ 2 ท่าน
Äค่าที่พัก รีสอร์ท พักห้องละ 4-5 ท่าน 
Äค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ     
Ä มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                       Äประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)   ทั้งนี้
  ย่อมอยู่ ในข้อจำกัด
ที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
Ä ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
Ä ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
Ä ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
สิ่งที่ควรนำติดตัว  กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, เสื้อกันฝน, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่
                          สบาย, ไฟฉาย, ของใช้ส่วนตัว 

เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1. สมาชิกร่วมทริปทุกท่าน เตรียมออกกำลังกายล่วงหน้าไว้ด้วยเพราะร่างกายได้พร้อมในการท่องเที่ยว
2.โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับท่านที่ชอบลุย เรื่องที่พัก อาหาร ไม่ต้องเป็นห่วง ทางเราจัดให้พร้อมครับ
3. เสื้อผ้า สัมภาระต่างๆ ไม่ต้องเตรียมไปเยอะ ตอนเดินป่าไปน้ำตก ท่านเดินตัวเปล่า สัมภาระขึ้นรถ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4309