JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

เชียงใหม่ เชียงใหม่

มีผู้ชม 366 ครั้ง
ดอยงาม เมืองเชียงใหม่ 5 วัน
ดอยงาม เมืองเชียงใหม่ 5 วัน ดอยงาม เมืองเชียงใหม่ 5 วัน ดอยงาม เมืองเชียงใหม่ 5 วัน ดอยงาม เมืองเชียงใหม่ 5 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿6,555.00THB
จำนวน
เที่ยวดอยงาม เชียงใหม่ 5 วัน
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
         กรุงเทพฯ–เชียงใหม่

17.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คสัมภาระในการเดินทาง
18.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศหรือรถตู้VIP นำท่านเดินทางสู่ภาคเหนือ รับประทานอาหารค่ำแบบปิกนิกบนรถ  พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ  สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย  ( พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ )
วันที่สอง      ดอยอินทนนท์-ดอยชัวญ่า-น้ำตกวชิรธาร-วัดแม่กลาง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ  เชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.จอมทอง นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์  เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สัมผัสยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สัมผัสสายหมอก สัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ชม สถานีเรดาห์ นำท่านเดิน ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย        นำท่านสู่ ดอยชัวร์ญ่า เพื่อชมความงามของ น้ำตกสิริภูมิ น้ำตกที่มีความสวยงามไหลจากหน้าผาสูง เห็นได้ในระยะไกล นำท่านชม น้ำตกวชิระธาร น้ำตกที่มีความสวยงาม และอยู่ไม่ไกล และให้ท่านได้ซื้อของฝากจากชาวเขา แล้วเดินทางสู่เบื้องล่าง ให้ท่านได้สักการะ วัดพระธาตุศรีจอมทอง (พระธาตุประจำปีชวด)  เพื่อความสิริมงคลแล้วเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินวัวลาย อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง
20.00 น. เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  ห้องละ 2 ท่าน
วันที่สาม      เชียงใหม่-ขุนช่างเคี่ยน-ดอยปุย-ดอยสุเทพ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ขึ้นรถ 2 แถว นำท่านเดินทางสู่ ขุนช่างเคี่ยน ที่นี่เต็มไปด้วยสีชมพู จากดอกซากุระเมืองไทย หรือ ที่เราเรียกกันว่า ต้นนางพญาเสือโคร่ง ที่กำลังออกดอกกันเต็มพื้นที่ นำท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมหมู่บ้านม้งดอยปุย แต่ก่อนอื่นเลยเราจะผ่าน "จุดชมวิวดอยปุย" ขอบอกว่าที่นี่วิวสวยมาก  จากนั้นชมหมู่บ้านม้งดอยปุยที่นี่จะมีของที่ชาวเขานำมาขายกันมากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นของฝาก ของกิน พอเดินขึ้นไปถึงด้านบนชมสวนดอกไม้ น้ำตก  ไม้ประดับนานาชนิด ภายในมีมุมถ่ายรูปเพียบ หรือ ใครอยากแปลงร่างไปเป็นชาวม้ง ก็มีบริการเช่าชุดอีกด้วยนะครับ(ไม่รวมค่าชุด)
12.00 น. รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยดอยปุย
บ่าย        นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม  พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในต่างประดับประดาไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวสวยสดงดงามมากมาย อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ หลังจากลงจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์แล้ว จุดต่อไปที่เราจะไปชมกันคือ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร วัดที่ใครที่ไม่ได้มาสักการะถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่อย่างแท้จริง เจดีย์ของวัดเป็นทรงเชียงแสน ปิดด้วยทองทั้งองค์ นำท่านสักการะพระธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นแวะนมัสการ ครูบาร์ศรีวิชัย เป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่เริ่มชักชวนประชาชน สร้างทางจากเชิงดอย ถึงพระธาตุดอยสุเทพ อยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ
18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินท่าแพ อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง
20.00 น. เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  ห้องละ 2 ท่าน
วันที่สี่          วัดสวนดอก-วัดพระธาตุดอยคำ – เวียงกุมกาม - บ่อสร้าง-ซื้อของฝาก-ขันโตก(พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร 
0
8.30 น. อำลาที่พัก เดินทางสู่ วัดสวนดอก เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ในเมืองเชียงใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ  นำท่านเดินทางไปสักการะ หลวงพ่อทันใจ  ณ วัดพระธาตุดอยคำ เพื่อความสิริมงคลพร้อมชมวิวเมืองเชียงใหม่จนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นเดินทางสู่เวียงกุมกาม ชมวัดเจดีย์เหลี่ยม วัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย        นำท่านเลือกชมสินค้าหัตถกรรมและการทำร่ม ณ  ณ ศูนย์หัตถกรรรม ทำร่มบ่อสร้าง จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้ากระเป๋าหนังเข็มขัดหนัง ณ ร้านเครื่องหนังSK เชียงใหม่ ท่านเดินทางนำท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่ วนัสนันท์ 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(10)ที่ สิบสองปันนาขันโตกดินเนอร์ พร้อมโชว์การแสดง จนได้เวลาเดินทางกลับ
วันที่ห้า        กรุงเทพมหานคร
07.00 น.       เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ.............
หมายเหตุ          รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
สิ่งของที่จำเป็นควรนำติดตัว        ยาประจำตัว, รองเท้าสวมสบาย, เสื้อกันลม, ของใช้จำเป็น 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม     
รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
รถสองแถวขึ้นดอย
ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง     
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ  
มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม
วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ