JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ทัวร์ในประเทศ ชุมพร,เกาะเต่า,เกาะนางยวน

มีผู้ชม 951 ครั้ง
ชุมพร,เกาะเต่า,เกาะนางยวน, 3 วัน 2 คืน
ชุมพร,เกาะเต่า,เกาะนางยวน, 3 วัน 2 คืน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿6,900.00 THB
จำนวน
 
ชุมพร-เกาะเต่า–เกาะนางยวน
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 3 วัน 2 คืน
          นำท่านย้อนลอยสู่เกาะเต่าในอดีตใช้เป็นที่คุมขังของนักโทษการเมือง รุ่นกบฏวรเดช หลายคนถูกย้ายจาก
เกาะตะรุเตามาเกาะเต่า   ด้วยเหตุผลว่านี่คือเกาะกลางทะเลอ่าวไทยที่ตั้งโดดเดี่ยว มีน้ำทะเลกว้างไกลเป็นรั้วกั้น
กักกันอิสรภาพแต่เดี๋ยวนี้
กลายเป็นสถานที่นิยมของนักท่องเที่ยว    ซึ่งมีน้ำทะเลที่สวยงาม และมวลหมู่ปะการังที่
สวยงาม เราพร้อมยินดีนำท่านเดินทางสู่สวรรค์ บนเกาะเต่า และเกาะนางยวน
กำ
หนดการเดินทาง        
วันแรก กรุงเทพฯ – ชุมพร – เกาะเต่า  (พักเกาะเต่า)

04.30 น.พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ ทราแวล อวอร์ด เซ็นเตอร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้
             ท่านตลอดการ
เดินทาง
05.00 น.ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถพร้อมทั้งสนุกสนานกับทีมงาน
             กิจกรรมสันทนาการต่างๆ บนรถ
11.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
12.00 น.คณะเดินทางสู่ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จังหวัดชุมพร  ประมาณ 30 นาที  จากตัวเมือง 
13.00 น.เดินทางโดยเรือเร็ว LOMPRAYAH CATAMARAN FERRY เรือนำท่านสู่เกาะเต่า  อิสระพักผ่อนบนเรือ
             ตามอัธยาศัย

14.45 น.เรือนำท่านเดินทางมาถึงเกาะเต่า จากนั้นนำท่านนั่งรถของรีสอร์ท เพื่อเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
15.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณที่พักของ รีสอร์ท พักที่เกาะเต่า รีสอร์ท (ห้องแอร์ มีทีวี , น้ำอุ่น)
17.30 น.บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องราตรีบนเกาะ
             เต่า ตามอัธยาศัย

วันที่สอง  เกาะเต่า – เกาะนางยวน  (พักเกาะเต่า)
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.นำท่านั่งรถของ รีสอร์ท ไปส่งที่ท่าเรือ เรือนำท่านเดินทางสู่เกาะนางยวน นำท่านเดินบนสันทรายที่เชื่อม
             ต่อกันทั้ง 3 เกาะ
    จุดชมวิว เกาะนางยวนเป็นพื้นที่รีสอร์ทของเอกชน  จากนั้นอิสระเล่นน้ำ – ดำน้ำรอบ
             เกาะนางยวน เกาะนางยวนขึ้นชื่อว่าเป็น
จุดดำน้ำลึกที่ยอดเยี่ยมจุดหนึ่ง มีกองหินเรียงอยู่ทางใต้ของเกาะ
             กองหินเรียงนี้มีโพรงถ้ำเล็กๆ ใต้น้ำมากมาย แล้วก็ยังมีกอง
หินยาวอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ ส่วนใครไม่
             อยากดำน้ำ ก็ลงเล่นน้ำได้ ทางรีสอร์ทใช้แนวทุ่นกั้นแนวเล่นน้ำไว้ให้เพื่อกันเรือ
  หางยาวที่วิ่งพลุกพล่าน
             ระดับน้ำที่นี่ไม่ลึกเกินไปกำลังดี แม้บางช่วงจะมีเศษปะการังมากไปนิด     ใครอยากลองพายเรือแคนูก็มี
 
            ให้เช่า ติดต่อได้ที่รีสอร์ทบนเกาะ คิดราคาเป็นชั่วโมง เป็นแคนูนั่งแบบสองคน (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
12.00 น.บริการอาหารกลางวันแบบุฟเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารเกาะนางยวน ไดฟ์ รีสอร์ท
13.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำดูปะการัง ฝูงปลา ต่อ
14.30 น.เรือออกจากท่าเรือ เกาะนางยวน   เพื่อไปยังท่าเรือ ลมพระยา เกาะเต่า รถรีสอร์ทรอรับท่าน เพื่อนำท่าน
             เดินทางกลับที่พัก

18.00 น.บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารของ รีสอร์ท   พักที่เกาะเต่า รีสอร์ท (ห้องแอร์ มีทีวี , น้ำอุ่น)
วันที่สาม        เกาะเต่า – ชุมพร - กลับกรุงเทพฯ
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของ รีสอร์ท
09.00 น.รถนำท่านเดินทางจากรีสอร์ท สู่ท่าเรือ            
10.00 น.ออกเดินทางจากเกาะเต่า โดยเรือเร็ว LOMPRAYAH CATAMARAN FERRY   เรือนำท่านสู่ท่าเรือทุ่ง
             มะขามน้อย พักผ่อนบน
เรือตามอัธยาศัย
12.00 น.คณะเดินทางถึงท่าเรือ รถบัสปรับอากาศรอรับท่าน นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองชุมพร แล้วเข้าสู่บริเวณหาด
             ทรายรี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย  
     เดินทางเข้าสู่สถานที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของพลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
             ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือ อันทันสมัยให้กับประเทศไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมพร     และ

             จังหวัดใกล้เคียง  สำหรับอนุสรณ์สถานของพระองค์ ประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรุงหลวงชุมพรฯ (ศาลเก่า)
             สวนตำหนักกรมหลวง
ชุมพรบนเนินเขา    เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯซึ่งสร้างขึ้นใหม่ สวน
             สมุนไพรหมอพร เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรที่มีคุณค่า
สืบทอดเจตนารมณ์ของ "กรมหลวง ชุมพรฯ" หรือ "หมอ
             พร" ของชาวบ้าน และชมเรือรบหลวงชุมพร เป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่

14.30 น.นำคณะออกเดินทางมุ่งกลับกรุงเทพฯอิสระพักผ่อนบนรถ แวะซื้อของฝากเมืองเพชรกลับบ้าน
21.00 น.คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ         
อัตราค่าบริการ  คณะเดินทางผู้ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 32 ท่าน (พัก เกาะเต่า รีสอร์ท ราคาเริ่มต้น) 
ราคาผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน    ท่านละ                                             6,900.-บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง                    5,900.-บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                                           2,500.-บาท

อัตรานี้รวม       
-ค่าที่พัก เกาะเต่า รีสอร์ท  2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  
-ค่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น  กรุงเทพฯ – ท่าเรือชุมพร – กรุงเทพฯ พร้อมท่องเที่ยวตลอดตามรายการ

- ค่ารถท้องถิ่น รับและส่ง ท่าเรือ และวิ่งบนเกาะ
-  ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
-  ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ บริการบนรถ
-  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท
- ค่าเรือเร็ว ชุมพร-เกาะเต่า-ชุมพร  และเรือหางยาวไปท่องเที่ยวเกาะนางยวน
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000.- บาท
- มัคคุเทศก์ของบริษัทฯ  คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าบริการต่าง ๆ ในโรงแรมที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (หากต้องการใบเสร็จกรุณาแจ้งล่วงหน้า)
สิ่งที่ควรนำติดตัวไป เสื้อกันลม, หมวก, กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม, ยาประจำตัว, รองเท้าสวมสบาย, ชุดเล่นน้ำ ฯลฯ
หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  *************************************************

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/4309