JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

จันทบุรี จันทบุร

มีผู้ชม 51 ครั้ง
จันทบุรี,เนินนางพญา,เจดีย์บ้านหัวแหลม,อ่าวคุ้งกระเบน,ลานหินสีชมพู,วัดปากน้ำเขมหนู,เกาะเปริด
จันทบุรี,เนินนางพญา,เจดีย์บ้านหัวแหลม,อ่าวคุ้งกระเบน,ลานหินสีชมพู,วัดปากน้ำเขมหนู,เกาะเปริด จันทบุรี,เนินนางพญา,เจดีย์บ้านหัวแหลม,อ่าวคุ้งกระเบน,ลานหินสีชมพู,วัดปากน้ำเขมหนู,เกาะเปริด จันทบุรี,เนินนางพญา,เจดีย์บ้านหัวแหลม,อ่าวคุ้งกระเบน,ลานหินสีชมพู,วัดปากน้ำเขมหนู,เกาะเปริด
รหัสสินค้า : จันทบุรี
ราคา ฿2,399.00THB
จำนวน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
วันแรก   กรุงเทพฯ-เนินนางพญา-เจดีย์บ้านหัวแหลม-อ่าวคุ้งกระเบน-ลานหินสีชมพู-วัดปากน้ำเขมหนู-เกาะเปริด-จันทบุรี
06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน 
06.30 น. ออกเดินทางสู่ เนินนางพญา จ.จันทบุรี(ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง) รับประทานอาหารเช้า
              แบบเซ็ทบ็อก
ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์  
10.30 น. นำท่านชม จุดชมวิวเนินพญา เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของจันทบุรี  เนื่องจากว่าเป็นถนนเลียบชายหาดของจังหวัดจันทบุรีผ่าน
              หาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน หาดแหลมสิงห์ ทั้งสองฝั่งถนน ติดทะเล และภูเขา ตัวถนนโค้งไปตามภูเขา และทะเล  เป็นถนนที่ได้
              ชื่อว่าสวยงามที่สุด ในภาคตะวันออก  ความยามของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต  มีระยะทางทั้งหมด 111 กิโลเมตร  เหมาะกับการขับรถ
              เล่น ออกเดินทางสู่ เจดีย์บ้านหัวแหลม เจดีย์สีขาวเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนโขดหิน กลางน้ำทะเล ชาวบ้านเรียกกันว่า “เจดีย์บ้านหัว
              แหลม” เป็นเจดีย์ที่มีอายุกว่า 200 ปี เชื่อกันว่าสร้างไว้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมง โดยมีสะพานไม้พาดผ่านโขดหินน้อย
              ใหญ่ยื่นยาวออกไปในทะเลระยะทางได้ประมาณ 50 เมตร เพื่อเป็นทางเดินไปสักการะ เจดีย์บ้านหัวแหลม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย        ชม ลานหินสีชมพู ลักษณะเป็นลานหินสีชมพูอมน้ำตาลแดง สวยงามแปลกตาที่แทรกตัวอยู่ริมชายหาดยาวไปจนสุดลานหินสีชมพู
              ที่เป็นจุดชมวิวสำคัญ สามารถมองเห็นเกาะที่อยู่รอบๆ ได้อย่างสวยงาม ชม โบสถ์สีน้ำเงิน วัดปากน้ำเขมหนู ชมโบสถ์เซรามิก
              สีน้ำเงิน สีสันโดดเด่น แลนด์มาร์คถ่ายภาพสุดคูลของจันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาว
              คล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ แตกต่างจากอุโบสถทั่วไปที่เคยพบเห็น จนได้เวลาเดินทางสู่ เกาะเปริด
              ชุมชนชาวประมงเชื้อสายจีน เกาะขนาดไม่ใหญ่นักที่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เกาะอีกต่อไปแล้ว เพราะมีการถมทะเลสร้างถนนเชื่อมเกาะมาจาก
              ชายฝั่งมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อน วิวที่เรียกกันว่า “ผาสุขนิรันดร์” ที่บางคนยกให้เป็นลิตเติ้ลบาหลี เป็นบาหลีเมืองไทย จนได้เวลาเดิน
              ทางสู่ อ.เมือง จันทบุรี
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำอิสระที่ ตลาดน้ำพุ จนได้เวลานำท่านเข้าที่พัก
              พักค้างแรม ณ โรงแรมจันทบุรีเซ็นเตอร์ หรือเทียบเท่าห้องละ 2-3 ท่าน
 
วันที่สอง        จันทบุรี-ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง-โบสถ์วัดแม่-ศาลพระเจ้าตากสิน-ตลาดทุบหม้อ-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. นำท่านชม ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวงหากใครที่มาเยือนจังหวัด จันทบุรี แล้วไม่ควรพลาดมาเดินเล่นชมสถาปัตยกรรม บ้าน
              เรือนโบราณ ที่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชน
              ตลาดล่าง  เป็นที่พักอาศัย และร้านค้าของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งสร้างมา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นตึกแถว โบราณ
              มี ลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อย งดงาม อยู่ตามบานประตูหน้าต่างและมุมอาคาร  ชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  มีลักษณะตาม
              ศิลปะแบบโกธิก  มีการตกแต่ง โบสถ์ไม้ฉลุลายประดับกระจกสี เป็นรูปนักบุญ ในศาสนาคริสต์รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยม
              ประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่ หากภายในกลับมีแต่ ความสงบเย็น และงดงามด้วยศิลปะตกแต่ง แบบยุโรป
              สักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ศาลที่บ่งบอกถึงความศรัทธาของชาวจันทบุรีที่มีต่อพระเจ้าตากได้เป็นอย่างดี สักการะ
              ศาลหลักเมือง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจันทบุรีให้ความเคารพบูชา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันอิสระที่ "ตลาดทุบหม้อ" เป็นตลาดที่เปิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมทั้งยังช่วยฟื้นฟู
              ความเป็นไทยให้กลับมาสู่ชุมชนด้วย เราจึงจะพาไปชมตลาดย้อนยุคแห่งนี้
14.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านได้ซื้อของฝากกลับบ้าน
18.30 น. เดินทางถึงที่หมายปลายทางพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ            รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
อัตราค่าบริการ   ราคาเริ่มต้นท่านละ   2,399 บาท 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
-รถปรับอากาศ 
-ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
-อาหารตามรายการที่ระบุ จำนวน 3  มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
-วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม                         
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ
-ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น (250 บาทต่อทริป)
 
เงื่อนไขการจอง   มัดจำท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน  
 
ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19    
มาตรการการบริการบนรถบริการ
- สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดิน ทางบริษัท แจกหน้ากากอนามัย (2ชิ้น)
- ก่อนขึ้น ลงรถ ทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ 
- ไม่มีการเข้าห้องน้ำบนรถ , ประตูรถเปิดขึ้นและลง ทางเดียว