JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

ประเทศไทย จังหวัดพังงา-จังหวัดภูเก็ต

มีผู้ชม 1984 ครั้ง
จังหวัดพังงา-จังหวัดภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
จังหวัดพังงา-จังหวัดภูเก็ต 4 วัน 3 คืน จังหวัดพังงา-จังหวัดภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿5,900.00THB
จำนวน

เยือนสวรรค์แห่งท้องทะเล..เมืองไข่มุกอันดามัน ภูเก็ต-พังงา
ทัวร์ชมเมือง ล่องเรืออ่าวพังงา เยี่ยมชมเกาะปันหยี

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 4 วัน 2 คืน
โปรแกรมการเดินทาง ผู้ใหญ่ 35-40 ท่าน
วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ - จังหวัดพังงา
17.00 น.พร้อมกันที่จุดนัดหมายรถบัสปรับอากาศ   พร้อมเจ้าหน้าที่ ทราแวล อวอร์ด เซ็นเตอร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกพร้อม
            ออกเดินทาง  
23.00 น.แวะพักรถที่ร้านครัวสาหร่าย อิสระตามอัธยาศัย แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดพังงา พักผ่อนบนรถ
วันที่สองของการเดินทาง           จ.พังงา – ภูเก็ต – วัดพระทอง – วัดฉลอง – แหลมพรมเทพ
07.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.พังงา บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมพังงา
08.00 น.ขึ้นรถบัสคันเดิมเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต  ข้ามสะพานเทพกษัตริย์ตรี ที่สร้างเคียงคู่กับสะพานรักสารสิน นำท่านเข้าสู่วัดพระทอง นมัสการ
            พระพุทธรูปซึ่งผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์เมื่อคราวศึก พระเจ้าปะตุงยกพลมาตีเมืองถลาง เมือ พ.ศ.2328             นำท่านชม
            พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ต เช่ “จังซุ่ย“เสื้อกันฝนชาวเหมืองแร่ดีบุก
            รองเท้าตีนตุกของสตรีเชื้อสายจีนที่ต้องมัดเท้าให้เล็กตามค่านิยมของสังคมสมัยนั้น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ระลึกของภูเก็ต
            จำพวกน้ำพริก,อาหารทะเลแบบแห้ง และขนมมากมาย แล้วเดินทางต่อเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต นั่งรถชมทัศนียภาพเกาะภูเก็ตผ่านชมเมืองเก่าภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุเกสนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
            
ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ตเป็นอย่างมาก แวะชมรังนกที่ขึ้นชื่อ และไข่มุกภูเก็ต ที่ขึ้นชื่อ      และโรงงานผลิตจำหน่ายเม็ด
            มะม่วงหิมพานต์ นำท่านเดินทางสู่หลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่สวยงามอีกที่หนึ่งในประเทศไทย   จนรับฉายา“ไข่มุก
            เอเซีย”อิสระเก็บภาพสวยๆ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก พร้อมคณะที่รถ
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Peral Phuket ใจกลางเมืองภูเก็ต หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง          ภูเก็ต - จ.พังงา – ล่องอ่าวพังงา – เกาะปันหยี – จ.พังงา
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.หลังอาหารเช็คเอ้าท์ออกจาโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางมุ่งสู่ จ.พังงา จากนั้นลงเรือท่องเที่ยว ล่องอ่าวพังงาสัมผัสธรรมชาติอย่าง
            ใกล้ชิด ท่ามกลางป่าโกงกางชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ   ล่องเรือผ่านถ้ำลอดและตื่นตาตื่นใจกับเขาหมาจู และบรรดาหน้าผา และ
            หุบเขาหรือเกาะที่มีรูปร่างแปลกๆ แตกต่างกันออกไปตามจินตนาการ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี   
13.00 น.อิสระเดินเล่นชม หมู่บ้านกลางน้ำ เกาะปันหยี ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน และช้อปปิ้งของฝากตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายพร้อม
            กันท่าเรือ เรือนำท่านออกเดินทางสู่ เขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของเขา
            ตะปู 
ที่ตั้งอยู่กลางทะเลแบบโดดเดี่ยวเดียวดาย ลำพึงพันเหมือยอยู่คนเดียวเหมือนอิจฉาเขาพิงกันที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเขาตะปู มีเวลาให้
           ท่านได้ช้อปปิ้งของฝากและถ่ายรูปกับทิวทัศน์ตามอัธยาศัย  ลงเรือลำเดิมเดินทางกลับเข้าฝั่ง   นำท่านเข้าสู่ที่พัก พังาเบย์ รีสอร์ท
ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของที่พัก   จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ของการเดินทาง              จ.พังงา – สุราษฎร์ธานี – ชุมพร – กรุงเทพฯ   
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม       
07.00 น.ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.สุราษฎร์ธานี ถึงวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร นับเป็นปูชนีย์สถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง      และเป็นหนึ่งในสาม
            ของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ แล้วเดินทางต่อสู่จังหวัดชุมพร  
12.30 น.บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร จังหวัดชุมพร   
13.30 น.นำท่านออกเดินทางต่อมุ่งสู่กรุงเทพฯ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนในระหว่างการเดินทาง แวะช้อปปิ้งเป็นการส่งท้ายและออกเดินทางต่อ
            กลับสู่กรุงเทพฯ  
21.30 น.คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจกับการบริการ ***********************
หมายเหตุ :โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก
อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทาง 35-40 ท่าน 
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่าละ                                                                                 5,500    บาท.                
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ                                                                                              1,800    บาท.
อัตรานี้รวม

*ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตลอดการเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม
*ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องแอร์) จำนวน 2 คืน  
*ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการทุกมื้อ
*ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามระบุในรายการ
*ค่าเรือ ท่องเที่ยวอ่าวพังงาและค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
*ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 และค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท. ตามเงื่อนไขบริษัทฯประกัน
*หัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน และผู้ช่วย 1 ท่าน ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
อัตราค่าทัวร์ไม่รวม
*ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักผ้า  ค่าอาหาร  และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
*ค่าทิปไกด์ คนรถ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
*ค่าบิลโรงแรมเกิน หรือบิลร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัท ทัวร์
หมายเหตุ  มัดจำท่านละ 2,000 บาท. ในวันที่ทำการจอง ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วัน หรือตามข้อตกลงสัญญาว่าจ้าง                   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4309