JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

กาญจนบุรี,ปิล็อก กาญจนบุรี,ปิล็อก

มีผู้ชม 412 ครั้ง
กาญจนบุรี,ทองผาภูมิ,สังขละบุรี,ด่านเจดีย์สามองค์,วัดวังก์วิเวการามตักบาตรสะพานมอญ,ล่องเรือวัดเมืองเก่า,น้ำตกเกริงกระเวียง,ทองผาภูมิ,เขื่อนวิชราลงกรณ์,หมู่บ้านอีต่อง,ตำบลปิล็อก,ไทรโยค,ปราสาทเมืองสิงห์
กาญจนบุรี,ทองผาภูมิ,สังขละบุรี,ด่านเจดีย์สามองค์,วัดวังก์วิเวการามตักบาตรสะพานมอญ,ล่องเรือวัดเมืองเก่า,น้ำตกเกริงกระเวียง,ทองผาภูมิ,เขื่อนวิชราลงกรณ์,หมู่บ้านอีต่อง,ตำบลปิล็อก,ไทรโยค,ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี,ทองผาภูมิ,สังขละบุรี,ด่านเจดีย์สามองค์,วัดวังก์วิเวการามตักบาตรสะพานมอญ,ล่องเรือวัดเมืองเก่า,น้ำตกเกริงกระเวียง,ทองผาภูมิ,เขื่อนวิชราลงกรณ์,หมู่บ้านอีต่อง,ตำบลปิล็อก,ไทรโยค,ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี,ทองผาภูมิ,สังขละบุรี,ด่านเจดีย์สามองค์,วัดวังก์วิเวการามตักบาตรสะพานมอญ,ล่องเรือวัดเมืองเก่า,น้ำตกเกริงกระเวียง,ทองผาภูมิ,เขื่อนวิชราลงกรณ์,หมู่บ้านอีต่อง,ตำบลปิล็อก,ไทรโยค,ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี,ทองผาภูมิ,สังขละบุรี,ด่านเจดีย์สามองค์,วัดวังก์วิเวการามตักบาตรสะพานมอญ,ล่องเรือวัดเมืองเก่า,น้ำตกเกริงกระเวียง,ทองผาภูมิ,เขื่อนวิชราลงกรณ์,หมู่บ้านอีต่อง,ตำบลปิล็อก,ไทรโยค,ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี,ทองผาภูมิ,สังขละบุรี,ด่านเจดีย์สามองค์,วัดวังก์วิเวการามตักบาตรสะพานมอญ,ล่องเรือวัดเมืองเก่า,น้ำตกเกริงกระเวียง,ทองผาภูมิ,เขื่อนวิชราลงกรณ์,หมู่บ้านอีต่อง,ตำบลปิล็อก,ไทรโยค,ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี,ทองผาภูมิ,สังขละบุรี,ด่านเจดีย์สามองค์,วัดวังก์วิเวการามตักบาตรสะพานมอญ,ล่องเรือวัดเมืองเก่า,น้ำตกเกริงกระเวียง,ทองผาภูมิ,เขื่อนวิชราลงกรณ์,หมู่บ้านอีต่อง,ตำบลปิล็อก,ไทรโยค,ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี,ทองผาภูมิ,สังขละบุรี,ด่านเจดีย์สามองค์,วัดวังก์วิเวการามตักบาตรสะพานมอญ,ล่องเรือวัดเมืองเก่า,น้ำตกเกริงกระเวียง,ทองผาภูมิ,เขื่อนวิชราลงกรณ์,หมู่บ้านอีต่อง,ตำบลปิล็อก,ไทรโยค,ปราสาทเมืองสิงห์
รหัสสินค้า : กาญจนบุรี,ปิล็อก
ราคา ฿7,900.00THB
จำนวน
กาญจนบุรี-สังขละบุรี-หมู่บ้านอีต๋อง-เหมืองปิล็อก 3 วัน
วันที่ 1 กรุงเทพฯ–ทองผาภูมิ-สังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์-วัดวังก์วิเวการาม
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่บริกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ 
  รับประทานอาหารว่างบนรถ ระหว่างเดินทาง
06.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี
11.30 น. เดินทางทางเข้าสู่อำเภอทองผาภูมิ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ อำเภอสังขละบุรี   เดินทางสู่ ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ในอดีตเป็นช่องทางเดินทัพของไทยและพม่า
  นำท่านชม พระเจดีย์สามองค์ ในอดตีเป็นก้อนหินวางซ้อนๆ ชาวบ้านเรียกว่า“หินสามกอง”เนื่องจาก
ตามความเชื่อของชาวบ้านเมื่อผ่านมาบริเวณนี้ จะนำหินมากองไว้เพื่อสักการะเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการเดินทาง ผ่านกาลเวลากองหินก็ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2472  พระ
ศรีสุวรรณคีรี    เจ้าเมืองสังขละบุรีก็ได้นำกำลังชาวบ้านมาร่วมก่อสร้างเจดีย์จากหินกองใหญ่ ให้เป็นเจดีย์สามองค์
15.00 น. นำท่านเข้าชม  วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ใน อำเภอสังขละบุรี ทั้งชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดั่ง   "เทพเจ้าแห่งชาวมอญ" วัดวังก์วิเวการาม เกิดขั้นจากพลังศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อ และยังเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะเคยจำพรรษา วัดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของหลวงพ่อ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมอญ  ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของมอญ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก พรไพลิน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท หรือเที่ยบเท่า (สังขละบุรี)
วันที่ 2 ตักบาตรสะพานมอญ-ล่องเรือวัดเมืองเก่า-น้ำตกเกริงกระเวียง-ทองผาภูมิ
เขื่อนวิชราลงกรณ์-หมู่บ้านอีต่อง-ตำบลปิล็อก
06.00 น. นำท่านใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) สัมผัสมนต์เสน่ห์สังขละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ  ท่านสามารถร่วมแต่งชุดชาวมอญเพื่อใส่บาตร  และเดินถ่ายรูปสวยๆของสะพานมอญได้  (มีบริการเช่าชุดที่ร้านขายอาหารใส่บาตร หรือ ซื้อเป็นที่ระลึกได้ที่ร้านระหว่างทางเดินไปสะพาน มีให้เลือกหลากหลายร้าน) 
เช้า อิสระอาหารเช้าที่สพานมอญ     ให้ท่านได้เดินถ่ายรูปหรือนั่งทานกาแฟยามเช้าหรือโจ๊กร้อนๆได้
บรรยากาศการชมวิวสะพาน
09.00 น. นำท่าน      ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) “วัดวังก์วิเวการาม” (เก่า) หรือ “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ   ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า  ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2527   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเมื่อกักเก็บน้ำแล้ว น้ำในเขื่อนเขาแหลมจะเข้าท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวัดนี้ด้วย จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขา  ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ำมานานนับสิบปี เหลือเพียงซากปรักหักพังของวัดและอาคารบ้านเรือน ปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าที่จมอยู่ใต้น้ำ ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น   ซึ่งเมื่อน้ำลดระดับลง เมืองบาดาลทั้งเมืองก็จะเผยความงดงามของโบราณสถาน
10.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่อำเภอทองผาภูมิ ระหว่างทางนำท่านชม น้ำตกเกริงกระเวียง อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม        เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก สูงประมาณ 5 เมตร มีน้ำไหลลดหลั่นกันมาตามโขดหินมายังแอ่งน้ำน้อยใหญ่ น้ำใส มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอีต่อง   ตำบลปิล็อก เขตทำเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน้ำตกไหล จากภูเขา เดินทางถึง "บ้านอีต่อง" หมู่บ้านขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึงได้สบายๆ เพียง 10-15 นาทีแค่นั้น โดยในอดีตเคยเป็นเมืองทำเหมืองที่เคยรุ่งเรือง อย่างเช่น เหมือง
ปิล็อก เหมืองสมศักดิ์ แต่หลังจากที่เหมืองปิดตัวลงไป ชาวบ้านทั้งคนไทยและคนพม่าที่ลงหลักปัก
ฐานที่นี่ก็ยังคงอาศัยอยู่  ตามเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงความเสน่ห์ของเมืองเหมืองเก่านั่นเอง มีเอกลักษณ์ ตรงที่ความเงียบสงบ วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย ทั้งสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ความงามของสภาพภูมิประเทศ    จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนมาเยือน  นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดสมัยที่กิจการ
เหมืองรุ่งเรือง  เที่ยวชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านอีต่อง เลือกซื้อของที่ระลึก ขนมพื้นเมือง ณ
ถนนคนเดินบ้านอีต่อง
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก หมู่บ้านอีต่อง
วันที่ 3 ไทรโยค–ปราสาทเมืองสิงห์- กรุงเทพฯ
06.00 น. นำท่านชมเนินช้างศึก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลงที่สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเส้นทางค่อนข้างชันและเป็นหลุมจึงต้องเดินทางโดยรถ 4WD นำท่านชมทะเลหมอกที่จุดนี้โดยท่านจะได้เห็นโรงส่งท่อก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากพม่าเข้าสู่ไทย บรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านอีต่องด้วย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก
นำท่านอำลาหมู่บ้านอีต่อง เพื่อเดินทางสู่ อำเภอไทรโยค
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น. ท่านชมปราสาทเมืองสิงห์        ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นี้ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยใน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม  คล้ายคลึงกับของสมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์นักสร้าง   และเป็นโบราณสถานที่มีศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-18ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ 800 กว่าไร่ กำแพง
เมืองก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้าง 880 เมตร โดยได้รับอิทธิพลทางศาสนาพุทธ นิกายมหายาน และ
วัฒนธรรมจากกัมพูชาตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง คูน้ำและแนวคันดินรูปแบบสถาปัตย
กรรม และประติมากรรมสร้างตามลักษณะขอมแบบบายน  การขุดตกแต่งบูรณะอุทยานประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 โดยช่างฝีมือจากกรมศิลปากร ใช้เวลาดำเนินการอยู่หลายปี จน
มาเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2530
17.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่กทม.   โดยระหว่างทางแวะให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ซื้อของฝากที่เมืองกาญจน์
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
  1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
  2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
  2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
  4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน