JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ชุมพร

มีผู้ชม 1255 ครั้ง
กระบี่,ลานปูดำ,ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา,หาดไร่เลย์,ทะเลแหวก,ดำน้ำชมปะการัง,ถนนคนเดิน,ตรัง,ถ้ำเลเขากอบ,ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย,นครศรีฯ,โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ,พระธาตุนคร,ชมพร,สวนนายลุงดำ
กระบี่,ลานปูดำ,ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา,หาดไร่เลย์,ทะเลแหวก,ดำน้ำชมปะการัง,ถนนคนเดิน,ตรัง,ถ้ำเลเขากอบ,ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย,นครศรีฯ,โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ,พระธาตุนคร,ชมพร,สวนนายลุงดำ กระบี่,ลานปูดำ,ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา,หาดไร่เลย์,ทะเลแหวก,ดำน้ำชมปะการัง,ถนนคนเดิน,ตรัง,ถ้ำเลเขากอบ,ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย,นครศรีฯ,โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ,พระธาตุนคร,ชมพร,สวนนายลุงดำ
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿4,955.00 THB
จำนวน
 
ท่องเที่ยวกระบี่ - ตรัง - นครศรีธรรมราช 
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 4 วัน พักโรงแรม 2 คืน
    ชวนท่าน เที่ยวใต้ หลากหลายรูปแบบ เยือน เมืองกระบี่ มรกตแห่งทะเลอันดามัน เยือน เมืองตรัง ผจญภัยในถ้ำเล
เขากอบ   เยือน
เมืองนคร ไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และเที่ยวชม ครงการพระราชดำริ พักผ่อนกับที่พักระดับมาตรฐาน 2
คืน 2 บรรยากาศ     อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เดินทางอย่างสะดวกสบายโดย รถโค้ชปรับอากาศแบบ 2 ชั้น คอยดูแลและ
อำนวยความสะดวก    พร้อมให้บริการโดยทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพ และทางบริษัทฯได้จัดการท่องเที่ยวในเส้น

ทางนี้มาช้านาน จึงตัดปัญหาความผิดหวังได้โดยสิ้นเชิง
กำหนดการเดินทาง 
วันแรก    กรุงเทพฯ – กระบี่
17.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ปั๊มบางจาก ติดกับสถานีโทรทัศน์ THAI PBS ถ.วิถาวดีรังสิต) โดยมีเจ้าหน้า
              ที่ TAC คอยให้การ
ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับคณะของท่านก่อนการเดินทาง  (ท่านที่อยู่ฝั่ง
              ธนบุรี สามารถขึ้นรถได้ที่ หน้าห้างเทสโก้โลตัส พระราม 2 เวลาประมาณ 18.45 น.)

1800 น.  ออกเดินทางสู่ ภาคใต้ โดยรถโค้ชปรับอากาศแบบ 2 ชั้น บริการอาหารกล่องและเครื่องดื่ม  พร้อมรับฟัง
              เรื่องราวต่างๆจากทีมงานมัคคุเทศก์ และเพลิดเพลินกับสิ่งบันเทิงบนรถ
พักผ่อนแรมคืนบนรถ
วันที่สอง  กระบี่–ลานปูดำ – ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา– หาดไร่เลย์ – ทะเลแหวก – ดำน้ำชมปะการัง –ถนนคนเดิน
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ เมืองกระบี่   นำท่านเข้าสู่ โรงแรมไทยโฮเต็ล ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว
              และพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านสู่ลานปูดำ ชม เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม ถ่ายรูปกับ
              อนุสาวรีย์ปูดำ และ อนุสาวรีย์นกออก

09.00 น. นำท่านสู่ ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา ออกเดินทางโดย Speed Boat พร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เข้า
              สู่โปรแกรม ท่องทะเลกระบี่ นำท่านสู่ หาดไร่เลย์ สนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลที่ใสสะอาด    นำชม ถ้ำ
              พระนาง จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลแหวก Unseen Thailand ชม เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ เกาะสามเกาะ
              ที่มีหาดทรายเชื่อมไว้ด้วยกัน นำท่านสนุกสนานกับการ ว่ายน้ำชมปะการัง บริเวณ เกาะไก่    จุดดำน้ำที่
              สวยงาม แวดล้อมด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่สีสันสวยงาม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เกาะปอดะ

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิคริมชายหาด (อาหารกล่อง) หลังอาหารให้ทุกท่านได้อิสระกับการเล่น
              น้ำทะเลบริเวณริมชายหาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
15.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก   โรงแรมศรีสุขสันต์ รีสอร์ท  หรือเทียบเท่า บริเวณหาดอ่าวนาง อิสระกับการพักผ่อน
18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารครัวเมืองคอน       หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนคนเดิน เดินชมและเลือกซื้อ
              สินค้าที่ระลึกต่างๆ

2030 น.   นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  
กระบี่ – ตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย – นครศรีฯ – โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ อ.ห้วยยอด ตรัง นำท่านนั่ง เรือท้องแบน เข้าชม ถ้ำเลเขากอบ Unseen Thailand สัมผัสกับ
              ความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา ชมหินงอกหินย้อยอันงดงามภายในคูหาถ้ำต่างๆ    อาทิ ถ้ำเจ้าสาว ถ้ำราก
              ไทร ถ้ำคนธรรม์ และตื่นเต้นกับการผจญภัยภายใน ถ้ำลอด

11.00 น. เดินทางเข้าสู่ เมืองตรัง นำท่านสักการะ ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย    ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ชาวตรังให้ความศรัทธา
              โดยเฉพาะในเรื่อง การขอลูก คู่รัก และการตั้งชื่อต่างๆ ให้ทุกท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านสุวิมล
13.00 น.
เดินทางสู่ อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช     นำท่านเข้าสู่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมา
              จากพระราชดำริ ชมประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ซึ่งสามารถแบ่งแยก น้ำจืด น้ำเค็ม ได้สำเร็จ อัน
              เป็นปฐมบทของ       โครงการการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านชม คอนโดนก
              นางแอ่น ของชาวลุ่มน้ำปากพนัง

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารชาวเรือ
20.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแกรนด์ปาร์ค หรือเทียบเท่า เมืองนครศรีฯ อิสระกับการพักผ่อน
วันที่สี่    
  พระธาตุเมืองนคร – ชุมพร – สวนนายดำ – ประจวบฯ – กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านสู่   วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สักการะ พระธาตุเมืองนคร พระธาตุไร้เงายอดทองคำ มีอายุกว่า
              700 ปี  เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวภาคใต้ พร้อมสักการะ ท้าวจตุตาม และ ท้าวรามเทพ และนำทุกท่าน
              ร่วมพิธี    แห่ผ้าขึ้น
ธาตุ (การแห่ผ้าขึ้นธาตุ หมายถึง การแห่ผ้าผืนยาวไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย
             การนำขึ้นไปห่มโอบล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ โดยปกติจะจัดปีละ 2 ครั้งเท่านั้น    คือ ในวันขึ้น
15
            
ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา) และ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา) แต่ในครั้งนี้ทาง ททท. ได้จัดดำเนิน
             การเป็นกรณีพิเศษให้กับทางคณะ)

09.30 น. เดินทางสู่ อ.หลังสวน ชุมพร
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง
13.00 น. นำท่านเที่ยวชม สวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชื่อดังของ นายดำ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ ชาวหลังสวน
              โดยกำเนิด เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่คิดค้นวิธีการทำเกษตรแบบผสมผสานจนมีชื่อเสียงโด่งดัง สัมผัสกับ
               ความร่มรื่นของพรรณไม้นานาชนิด และการจัดตกแต่งสวนที่สวยงาม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ

15.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารรับลม
23.00 น.(เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึงจุดหมาย ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
ค่าบริการโปรแกรม   (ผู้เดินทาง 36-40 ราคาเริ่มต้น)  
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน/ห้อง               ท่านละ                 4,955.-   บาท
เด็ก อายุ 2 - 11 ปี                      ท่านละ                 4,955.-    บาท  (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง)
เด็ก อายุ 2 - 11 ปี                      ท่านละ                 3,955.-    บาท  (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม                              ท่านละ                1,200.-    บาท

อัตรานี้รวม
ค่ารถโค้ชปรับอากาศแบบ 2 ชั้น นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเรือท่องเที่ยวทุกชนิด นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่องดื่ม น้ำอัดลม น้ำเปล่า น้ำแข็ง ผ้าเย็น บริการในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดในกรมธรรม์)
ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ (ตามความพึงพอใจในการให้บริการ)
หมายเหตุรายการท่องเที่ยวทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
ม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าจากจากเดินทางเนื่องจากสภาพการจราจร ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4309